Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TDS_LEKTsII_2_ChAST.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.02 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю та обговорення

  1. Які основні причини відмінностей між країнами, їх представниками, Заходом і Сходом, напрямами розвитку ідей, етикетом?

Додаток 2.А

Соціон у

моделях „А”

desk2

ІЛЕ (ENTP)

ЛІІ (INTJ)

ЕСЕ (ESFJ)

СЕІ (ISFP)

ЕІЕ (ENFJ)

ІЕІ (INFP)

СЛЕ (ESTP)

ЛСІ (ISTJ)

ЛІЕ (ENTJ)

ІЛІ (INTP)

СЕЕ (ESFP)

ЕСІ (ISFJ)

ІЕЕ (ENFP)

ЕІІ (INFJ)

ЛСЕ (ESTJ)

СЛІ (ISTP)

Додаток 2.Б Відповіді на завдання Додатку 1.А

ЧАСТИНА 1 (російська)

  1. Понялá, обеспéчение, украúнский, срéдства, каталóг, звонят.

  2. Тýфля, манжета, замша, кроссовка (все слова -- женского рода).

  3. Дама заплатила (уплатила) за куртку и надела ее.

4. А) Влип, как кур в ощип (выражение рифмованное; кроме того – во щи в России птицу не кладут).

4. Б) Согласно приказу декана, все студенты, что пришли (или кто пришел, которые пришли) не вовремя на дежурство,...

ЧАСТИНА 2 (як це має бути суто по-українські)

Перекладіть українською мовою:

  1. Шановний Антоне Євгеновичу! Перекажіъ, будь ласка, Бойко Олені та Слиньку Петрові Івановичу, що їхня спільна праця вийде друком за тиждень (після коригування).

  2. Мені дещо спало на думку... Треба взяти участь у цьому напрямі діяльності!

3. Згідно з цією Постановою, вci будівельні і торговельні (або торгові) підприємства мають протягом ... року вжити таких заходів: …

4. Зателефонуйте мені та скажіть, чи дійсно по вcix вузах передбачено навчання таких дисциплін: економіки, етики ділових стосунків тощо.

Додаток 2.В типи особистостей та типи об'єктивних стосунків (відтак - співбесідників)

Стосунки

з:

ІЛЕ

СЕІ

ЕСЕ

ЛІІ

ЕІЕ

ЛСІ

СЛЕ

ІЕІ

СЕЕ

ІЛІ

ЛІЕ

ЕСІ

ЛСЕ

ЕІІ

ІЕЕ

СЛІ

Тип:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ІЛЕ

1

Т

Д

А

Дз

пЗ

пР

діл

м

СЕ

пп

квТ

К

Зам

Р

Спор

нД

СЕІ

2

Д

Т

Дз

А

пР

пЗ

м

діл

пп

СЕ

К

квТ

Р

Зам

нД

спор

ЕСЕ

3

А

Дз

Т

Д

спор

нД

Зам

Р

квТ

К

СЕ

пп

діл

м

пЗ

пР

ЛІ І

4

Дз

А

Д

Т

нД

спор

Р

Зам

К

квТ

пп

СЕ

М

діл

пР

пЗ

ЕІЕ

5

Зам

Р

спор

н

Т

Д

А

Дз

пЗ

пР

діл

м

СЕ

пп

квТ

К

ЛСІ

6

Р

Зам

н

спор

Д

Т

Дз

А

пР

пЗ

м

Діл

Пп

СЕ

Д

квТ

СЛЕ

7

діл

м

пЗ

пР

А

Дз

Т

Д

спор

нД

Зам

Р

квТ

К

СЕ

Пп

ІЕІ

8

м

діл

пР

пЗ

Лз

А

Д

Т

пД

спор

Р

Зам

К

квТ

Пп

СЕ

СЕЕ

9

СЕ

пп

квТ

К

Зам

Р

спор

н

Т

Д

А

Дз

пЗ

пР

діл

М

ІЛІ

10

пп

СЕ

К

квТ

Р

Зам

н

спор

Д

Т

Дз

А

пР

пЗ

М

Діл

ЛІЕ

11

квТ

К

СЕ

пп

діл

м

пЗ

пР

А

Дз

Т

Д

Спор

нД

Зам

Р

ЕСІ

12

К

квТ

пп

СЕ

м

діл

пР

пЗ

Дз

А

Д

Т

нД

спор

Р

Зам

ЛСЕ

13

пЗ

пР

діл

м

СЕ

пп

квТ

К

Зам

Р

спор

нД

Т

Д

А

Дз

ЕІ І

14

пР

пЗ

м

діл

пп

СЕ

К

квТ

Р

Зам

нД

Спор

Д

Т

Дз

А

ІЕЕ

15

ро

нД

Зам

Р

квТ

К

СЕ

пп

діл

м

пЗ

пР

А

Дз

Т

Д

СЛІ

16

нД

спор

Р

Зам

К

квТ

пп

СЕ

м

Діл

пР

пЗ

Дз

А

Д

Т

ТтотожніпЗ соціального замовлення (підзамовний, приймач)СЕСупер-Егоділ ділові

Д дуальніпРсоціальної ревізії (контролю, підревізний)пп повної протилежності мміражні

А активаціїЗамсоціального замовлення ("замовник")квТквазітотожні спор споріднені

Дз дзеркальніРсоціальної ревізії (контролю, ревізор)К потенційного конфліктунД напівдуальні

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.