Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Oblik_mal_bis-Mihaylov.pdf
Скачиваний:
86
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
2.31 Mб
Скачать

6.10. Облік і класифікація кінцевих фінансових результатів

Доходи — збільшення економічної вигоди у вигляді надходження активів чи зменшення зобов’язань, які сприяють зростанню власного капіталу (крім збільшення капіталу за рахунок внесків власників).

Витрати — зменшення економічних вигод, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком капіталу, який вилучають чи розподіляють власники).

Класифікація доходів від: 1. Звичайної діяльності:

доходи від реалізації продукції: підприємство передало покупцеві суттєві ризики та винагороди, пов’язані з власністю на товар. Не залишає контролю за реалізованим товаром. Сума доходу може бути достовірно оцінена. Достовірна оцінка відповідних витрат;

дохід від надання послуг та виконання робіт: критеріями визнання, крім перелічених вище, є ступінь завершеності операцій на дату визнання доходу;

інші доходи та прибутки від звичайної діяльності: від участі

вкапіталі і фінансові доходи.

2. Дохід від надзвичайних подій.

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

1. Фінансові результати від основної діяльності:

Дт 70, 71 — Кт 791 (без ПДВ), Дт 791 — Кт 90, 92, 93, 94, 23 (послуги).

Дохід від реалізації (основної реалізації за статутною діяльністю, реалізація зайвих оборотних активів та інших операцій).

Дт 30, 31, 36, 681 — Кт 701, 702, 703,712 — сума реалізації з ПДВ.

Дт 701, 702, 703,712 — Кт 641, 643 — ПДВ.

Дт 701, 702, 703,712 — Кт 791 — сума продажу без ПДВ. Дохід від продажу іноземної валюти: Дт 31, 334 — Кт 711. Дохід від перерахунку курсів іноземних валют: Дт 632, 312 —

Кт 714.

Отримані підприємством штрафи по виставлених ним же претензіях: Дт 31, 37 — Кт 715.

238

Відшкодування раніше оцінених оборотних активів: Дт 201, 202, 203 — Кт 716 та інші.

Списання витрат діяльності підприємства: Дт 791 — Кт 92, 93. Собівартість реалізованих оборотних активів: Дт 943 — Кт

201-203, 22…

Збиткивід падіння курсу іноземних валют:

Дт945 — Кт 632, 312.

Собівартість реалізованої іноземної валюти:

Дт 942 — Кт 312, 334.

Списання дебіторської заборгованості, нарахування резервів сумнівних боргів: Дт 944 — Кт 63, 37, 38.

Знецінення оборотних коштів: Дт 946 — Кт 201, 202, 22. Визнані сплачені штрафи: Дт 948 — Кт 31.

Недостача при інвентаризації: Дт 947 — Кт 20, 22, 25, 26 та інші.

2.Фінансові результати від фінансових операцій.

Дт 72, 73 — Кт 792 Дт 792 — Кт 95, 96

Дт 141 — Кт 721, 723 — дохід від інвестицій за методом участі в капіталі.

Дт 684 — Кт 722 — дохід від спільної діяльності.

Дт 311, 671 — Кт 732 — дохід від отриманих дивідендів.

Дт 951 — Кт 311 — сплачені відсотки за користування кредитом.

Дт 952 — Кт 685 — витрати, пов’язані з випуском (придбанням) ЦП.

Дт 961 — Кт 141 — витрати внаслідок збитків інвестованого підприємства.

3.Результат від іншої звичайної діяльності. Дт 74 — Кт 793 (без ПДВ);

Дт 793 — Кт 97

Дт 311, 36, 681 — Кт 742 — дохід від реалізації необоротних активів (з ПДВ).

Дт 742 — Кт 641, 643 — вилучення ПДВ.

Дт 201, 203, 207… — Кт 745 — безкоштовно отримані акти-

ви.

Дт 424 — Кт 745 — безкоштовно отримані необоротні активи в розрізі їх амортизації.

Дт 972 — Кт 10, 11, 12 — собівартість реалізованих необоротних активів.

Дт 976 — Кт 10, 11, 12 — списання необоротних активів з балансу.

239

4. Фінансові результати від надзвичайних подій.

Дт 75 — Кт 794 Дт 794 — Кт 99

Дт 311, 312, 37… — Кт 751 — відшкодування збитків від надзвичайних подій та їх попередження.

Дт 991993 — Кт 201, 661… — витрати, пов’язані з ліквідацією чи попередженням надзвичайних подій.

ФОРМУВАННЯ КІНЦЕВОГО ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ

1.Закриття доходів в розрізі окремих видів діяльності: Дт 791794 — Кт 79 (закриття витрат в розрізі окремих видів діяльності:

Кт 791 — 794 — Дт 79).

2.Нарахування податку з прибутку: Дт 981, 17 — Кт 641 — нарахована сума податку на прибуток.

Дт 79 — Кт 981 — списання нарахованого податку на фінансовий результат.

3.Формування нерозподіленого прибутку (непокритого збитку): При отриманні сальдо по Кт 79: Дт 79 — Кт 441 — в кінці ко-

жного звітного періоду (кварталу). При наявності сальдо по Дт

79:Дт 442 — Кт 79 — формування непокритих збитків.

4.Використання прибутку:

4.1.Відрахування в страховий (резервний) фонд: Дт 443 — Кт 43 — в обов’язковому порядку для господарських товариств, для інших — за ініціативою.

4.2.Нарахування дивідендів учасникам: Дт 443 — Кт 671 — пропорційно їх вкладів до статутного фонду.

4.3.Поповнення статутного фонду за рахунок збільшення номінальної вартості акцій: Дт 443 — Кт 40.

4.4.Виправлення помилок минулих років: Дт 443 — Кт 131, 201, 661…

Списання суми використаного прибутку: Дт 441 (442) — Кт 443 — у межах наявного кредитового сальдо по рах.441.

240

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]