Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
neprod_tov-vo.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
223.23 Кб
Скачать
  1. Визначення товарознавства. Об’єкт та предмет товарознавства. Товарознавство в системі наук про торгівлю. Матеріалознавство і товарознавство: спільності та відмінності.

Товарознавство -це комплексна наукова дисципліна, яка включає систему наукових знань, методів і практичних мір (заходів), спрямованих на формування і розвиток асортименту та якості товарів з метою максимального задоволення потреб населення.

Товарознавство -це галузь науки, яка системно вивчає товари на всіх етапах життєвого циклу, методологічні засади формування їх асортименту, споживних властивостей, прогнозування збереженості і гарантії безпеки споживання товарів з метою задоволення потреб суспільства.

Об’єктом товарознавства є товар. Об’єкти можуть бути речовими та не речовими.

Натуральні, товарні і споживні властивості речових і неречових об'єктів, які набувають форми товарів, у їх діалектичній єдності і обумовленості складають предмет товарознавства.

Торгівля - це двигун товарно-грошового обігу, від успішної роботи якого залежить успіх виробництва. Розглядаючи торгівлю в мікроекономічному аспекті можна стверджувати, що найменшою складовою, яка зберігає всі властивості торгівлі-галузі, є конкретна комерційна операція із закупівлі-продажу товару, послуги, що характеризується передаванням права власності від виробника до споживача.

Сьогодні товарознавство розвинулось в потужну навчальну дисципліну, яка надає знання з товару спеціалістам торгівлі і спеціалістам інших галузей економіки, які займаються збутом товарів.

Товарознавчі навички забезпечують також успішну організаційно-комерційну та торговельно-оперативну діяльність, виконання функцій маркетингу. Експертна товарознавча діяльність передбачає і вимагає необхідність суттєвих знань і вмінь товарознавства. Правомірна ця вимога і до торговельно-технологічної діяльності, яка передбачає створення відповідних умов для збереження якості і кількості товару в процесі і товаропросування.

На основі товарознавчих знань здійснюється і аналітична функція спеціаліста-комерсанта, яка забезпечує ефективність комерційної діяльності при дотриманні певних правил, норм і законів. Товарознавчі знання повинні забезпечувати розробку систем керування асортиментом і якістю товарів, їх повсякденне і ефективне функціонування, що є складовою управлінської функції спеціаліста-комерсанта.

Маркетинг, як засіб управління ринком, передбачає вивчення наявного і потенційного попиту покупця на товари і послуги шляхом організації комплексного вивчення стану ринку і перспектив його розвитку, планування та організацію виробництва товарів, які б задовольнили потреби споживача, транспортування, пакування, реклама, зберігання тощо.

Товарознавство тісно пов’язане з природними, технічними і економічними науками.

  1. Система «виробництво – обмін - споживання» як основа формування життєвого циклу товарів і змісту товарознавства.

Змістом товарознавства є вивчення товарів на всіх етапах його життєвого циклу. Основою формування життєвого циклу товару є система: «виробництво – обмін - споживання».

Сфера виробництво обіг споживання

господарювання

Наслідки продукція товари предмети

Господарювання споживання

вихідною сферою вивчення товарознавства є виробництво. Тут формується об’єкт даної науки – продукція і предмет її вивчення – натуральні властивості. Продукція і її натуральні властивості формуються в природі або під час технологічних операції внаслідок дії людини, а також засобів виробництва.

В умовах товарного виробництва продукція у сфері обігу трансформується в товари – об’єкти купівлі-продажу. У цій сфері зміна форми об’єкта супроводжується змінною його властивостей. Натуральні властивості перетворюються в товарні.

У сфері споживання товари набувають форми предметів споживання, або вжитку, з притаманними їм речовими властивостями, які називаються споживними, або ужитковими.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]