Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
neprod_tov-vo.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
223.23 Кб
Скачать
  1. Рівень якості товарів: визначення, методи вимірювання та суспільного оцінювання.

Рівень якості товару - відносна характеристика якості товару, яку отримують порівнянням значень показників якості оцінюваного товару з базовим (еталонними) значеннями відповідних показників.

Методи визначення показників та характеристик якості товарів:

З використанням об’єктивних методів вимірювання: вимірювальний (це метод визначення якості товару за допомогою технічних засобів вимірювання, в також хімічних реактивів і посуду, спеціальної апаратури тощо), реєстраційний (це метод, який здійснюється на основі підрахунку кількості відповідних подій, випадків, предметів, втрат тощо), розрахунковий (це метод, який ґрунтується на інформації відповідної якості товару, яку одержують розрахунковими методами).

З використанням евристичних способів оцінювання: соціологічний (це метод, який здійснюється на основі збирання і аналізу думок наявних і потенційних споживачів при визначенні попиту на товари), органолептичний (це метод визначення значень показ­ників якості товарів, який здійснюється на використанні інформації, яку отримують з допомогою органів чуття), експертний ( це метод дослідження якості товарів, який здійснюється на основі рішення висококваліфікованих спеціалістів – експертів).

Властивості товарів мають якісну та кількісну визначеність. Якісну визначеність отримують в процесі оцінювання певної властивості товару. Кількісну визначеність отримують вимірюванням речових ознак, яким притаманна певна інтенсивність.

  1. Поняття про систему управління якістю. Стандарти серії iso 9000 і їх коротка характеристика.

ISO (International organization for standardization) – всесвітня організація національних органів з стандартизації. Система управлінню якістю відноситься до діяльності всередині організації, спрямованої на задоволення вимог споживачів до якості. Щоб пересвідчитися, що в організації є система управління якістю, споживачі або органи влади можуть вимагати підтвердження відповідності системи управління якістю вимогам моделі ISO 9001. Тоді споживач, як друга сторона, або незалежний реєстратор – орган по сертифікації системи якості, як третя сторона, приходять для аудиту або підтвердження існування такої системи. Якщо реєстратор визнає, що організація виконує вимоги стандарту ISO 9001, то організація реєструється та отримує сертифікат, що визнається багатьма споживачами.

Основні стандарти 9000 (комерційного спрямування): ISO 9000:2000 : встановлює принципи та основні поняття управління якістю, змальовує зміст серії стандартів та дає перелік термінів, їх визначення для використання в будь-якій організації. ISO 9001:2000 : визначає вимоги до системи управління якістю, якщо організації необхідно продемонструвати здатність задовольнити вимоги споживачів та органів влади. ISO 9004:2000 : змальовує керівні положення для створення системи управління якістю, яка перевищує вимоги ISO 9001 з метою ефективного задоволення та перевищення очікувань споживачів. ISO 19011 : забезпечує керівництво по плануванню та проведенню аудиту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]