Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Глазунов Осн ор м-ва.doc
Скачиваний:
71
Добавлен:
23.03.2015
Размер:
868.35 Кб
Скачать

Анкета "викладачі очима студентів"

Удосконалення навчального процесу передбачає вивчення думки слухачів про якість викладання навчальних дисциплін і лекторської майстерності викладачів.

Просимо Вас відповісти на запитання запропонованої анкети. У ній перелічені індивідуально–професійні якості викладача. Спробуйте визна­­­чити ці якості у Ваших викладачів за 10–бальною шкалою:

8 – 10 балів – вказана якість виявляється практично завжди;

7 – 7,9 балів – якість виявляється часто;

6 – 6,9 балів – якість виявляється не дуже часто;

5 – 5,9 балів – якість виявляється зрідка;

до – 4,9 балів – якість практично відсутня.

Підписувати анкету не треба!

Група _________________

ЯКІСТЬ ВИКЛАДАЧА

(П.І.Б. викладача)

(П.І.Б. викладача)

Викладає матеріал ясно, доступно

Виділяє головні питання

Пояснює складні питання

Уміє викликати інтерес до вивчення предмету

Слідкує за реакцією аудиторії

Задає питання, спонукає до дискусії

Дотримується логічної послідовності викладання

Демонструє культуру мови, достатню дикцію, нормаль­­­ний темп викладання

Уміє зняти втому слухачів під час занять

Використовує матеріал, пов'язаний професією

Виявляє творчий підхід до викладання

Ставиться доброзичливо і тактовно до слухачів

Виявляє вимогливість до слухачів

Об'єктивно оцінює знання слухачів

Приваблює до себе високою ерудицією

Сума балів

Середній бал

Ви закінчили оцінку май­­­стерності Ваших викладачів. Щоб оцінити її обґрунтова­­­ність, просимо вказати, яку кількість занять викладача Ви відвідували (з точністю до 10 відсотків) – ________%.

Додаток 3

Анкета оцінка теми (навчальної дисципліни)

Немає таких тем або навчальних дисциплін, викладання яких не можна було б поліпшити.

Допоможіть нам і заповніть цей бланк оцінки.

Викладач ______________ Тема (дисципліна) __________________________________________________________________

Будьте ласкаві відмітити знаком + :

дуже добре

добре

задовільно

незадовільно

Загальна оцінка теми

Змістовність матеріалу

Застосування технічних засобів

Можливість для співпраці

Ступінь засвоєння Вами матеріалу (Ваш успіх у навчанні)

Користь для практики

Які теми (питання), на Вашу думку, могли б розглядатися коротше: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Які теми (питання) необхідно було б розглянути докладніше: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Що можна було б поліпшити в цій темі (навчальній дисципліні) ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Які питання (теми) були для Вас особливо цікавими? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Можливо, Ви хочете щось додати _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________