Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Подт кодекс / Шпоры(100).doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
880.13 Кб
Скачать

19. Основні відмінності методик визначення прибутку в бухгалтерському обліку та прибутку до оподаткування в податковому обліку.

Бухгалтерський і податковий облік ґрунтуються на однакових первинних документах – існує різниця лише між методами обліку доходів і витрат. Цим і зумовлена різниця між бухгалтерським та податковим обліком прибутку.

Податковий прибуток відрізняється від облікового наявністю постійних i тимчасових податкових різниць, які виникають між оцінкою i критеріями визнання доходів, витрат, активів, зобов’язань у бухгалтерському обліку та податковому законодавстві. Відповідно дохід i витрати у бухгалтерському та податковому обліку не є тотожними величинами, передусім через різне визначення дати визнання доходу та витрат у бухгалтерському обліку та доходу i витрат — у податковому. доходи i витрати мають формуватися на основі даних аналітичного обліку шляхом коригування доходів i витрат, визнаних у бухгалтерському обліку, на постійні та тимчасові податкові різниці.

20. Порядок визначення та визнання доходів, їх склад і характеристика.

Прибуток характеризує ефективність господарювання за всіма напрямками його діяльності: виробничої, збутової, постачальницької, інвестиційної, фінансової. Прибуток становить основу економічного розвитку підприємства і зміцнює його фінансовий стан та фінансові відносини з партнерами. Доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду складаються з:

 • доходу від операційної діяльності

 • інших доходів

Доходи визначаються на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку. Суми, відображені у складі доходів платника податку, не підлягають повторному включенню до складу його доходів. Дохід від операційної діяльності визнається в розмірі договірної (контрактної) вартості, але не менше ніж сума компенсації, отримана в будь-якій формі, в тому числі при зменшенні зобов'язань Інші доходи включають:

 • доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів,

 • доходи від операцій оренди/лізингу

 • суми штрафів та/або неустойки чи пені, фактично отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду;

 • вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни, суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді,

 • суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду

 • суми невикористаної частини коштів, що повертаються з страхових резервів

 • суми заборгованості, що підлягають включенню до доходів

 • фактично отримані суми державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що повертаються на його користь за рішенням суду;

 • суми акцизного податку, сплаченого/нарахованого покупцями/покупцям підакцизних товарів (за їх рахунок) на користь платника такого акцизного податку

 • суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів, отримані платником податку;

 • доходи, не враховані при обчисленні доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному податковому періоді;

Соседние файлы в папке Подт кодекс