Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Подт кодекс / Шпоры(100).doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
880.13 Кб
Скачать

18. Бухгалтерський та податковий прибуток підприємства.

Основним показником діяльності підприємства є його прибутковість. У бухгалтерському обліку цей показник знаходить своє відображення у фінансових результатах. Ці результати можуть бути як позитивними (прибуток), так і негативними (збиток). Прибуток виникає,

коли отримані доходи перевищують понесені витрати, і навпаки, коли витрати перевищують доходи, на підприємстві виникає збиток.

Облік доходів і витрат ведеться як в бухгалтерському, так і в податковому обліку. Ці два види обліку істотно відрізняються один від одного як метою, так і принципами. Так, бухгалтерський облік спрямований на отримання достовірної інформації фінансової діяльності підприємства, а

податковий облік виконує фіскальні та регуляторні функції.

Бухгалтерський і податковий облік ґрунтуються на однакових первинних документах – існує різниця лише між методами обліку доходів і витрат. Цим і зумовлена різниця між бухгалтерським та податковим обліком прибутку.

Різниця між бухгалтерським та податковим прибутком зумовлена різницями у переліку подій, в результаті яких визнаються доходи або витрати в бухгалтерському та податковому обліку. Результатом гармонізації бухгалтерського обліку з податковим законодавством стала нова методика визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток, закріплена ІІІ Розділом «Податок на прибуток» Податкового кодексу України. Відтак методологічними засадами податкового законодавства стали принципи бухгалтерського обліку. Зокрема порядок визначення об’єкту оподаткування ґрунтується на принципі нарахування та відповідності доходів і витрат, відповідно до якого для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. Разом з тим, на відміну від підходів бухгалтерського обліку до визнання доходів і витрат, в податковому законодавстві враховується суспільне значення витрат, реалізуються механізми недопущення ухилення від оподаткування та оптимізується база оподаткування.

При виникненні змінних різниць витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються в бухобліку і звіті про фінансові результати в сумі, що обчислюється шляхом застосування податкової ставки податку на прибуток до бухгалтерського прибутку. Змінні різниці між податком на прибуток, обчисленим у бухгалтерському і податковому обліку, відносяться до відстрочених податкових активів чи зобов’язань. 

Відстрочений податковий актив – це сума податку на прибуток, який буде вирахуваний у наступних періодах з поточного прибутку, оскільки ці тимчасові різниці вже оподатковувалися.

Відстрочене податкове зобов'язання – сума податку на прибуток, який сплачуватиметься у наступних періодах з тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню.

Відображення відстрочених активів і зобов'язань в бухгалтерському обліку використовується тільки на підприємствах, які отримують прибуток. Недоліком є те, що П(С)БО 17 не передбачає порядку розрахунку та відображення відстрочених податкових активів та зобов'язань для підприємств, які отримали збитки за даними бухгалтерського обліку, а за даними податкового обліку – прибуток, і навпаки.

Соседние файлы в папке Подт кодекс