Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Державний вищий навчальний заклад.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
339.15 Кб
Скачать

5.2. Термінологічний словник

Акція "Вісла" – комплекс заходів польського уряду ( за активної підтримки СРСР та Чехословаччини) з примусової депортації українського населення із своїх етнічних земель – Лемківщини, Холмщини, Підляшшя, Надсяння, які увійшли до складу Польщі за Потсдамською угодою. Депортація здійснювалася з 28 квітня 1947 р. до кінця 1948 р.

Анексія насильницьке приєднан­ня, загарбання однією державою всієї (або частини) території іншої держави, народу.

Буковина – історична назва етнічних українських земель, розташованих між середньою течією Дністра та головним Карпатським хребтом у долинах верхньої течії Пруту і Серету. Нині входить до складу України (Північна Буковина - Чернівецька область) та Румунії (Пів­денна Буковина – область Сучава та Ботошани Румунії).

Возз’єднання – форма реалізації права на самовизначення, яка передбачає об’єднання народів (націй).

Галичина – історична назва українських етнічних земель, розташованих на північ від Карпатських гір, в басейні річок Дністер (верх­ня та середня течії), Західний Буг (верхня течія), Сян (верхня течія). Охоплює територію Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської (за винятком північної частини), а також Перемишльське, Жешівське, Замойське, Холмське воєводства Польщі.

Геополітикаполітологі­чна концепція, що вбачає в політиці якоїсь держави визначальну роль географічних чинників (просторове розташування країни, клімат, роз­мір території, кількість населення, наявність природних ресурсів та ін.).

Депортація – примусове виселення з місця постійного проживання осіб унаслідок адміністративного або судового рішення.

Дистрикт "Галичина" - адміністративна одиниця у складі Генерал-губернаторства, утвореного з центральної частини Польщі в період німецької окупації під час Другої світової війни. Дискрикт охоплював територію понад 48 тис. кв. км. з центром у Львові на чолі з губернатором. Урядовою мовою була німецька.

Друга світова війна – війна між гітлерівською та анти гітлерівською коаліціями держав в 1939-1945 рр. Охопила 60 країн і сотні мільйонів людей.

Евакуація – комплекс заходів уряду СРСР із переміщення у глибокий тил населення, промисловості, матеріальних і культурних цінностей під загрозою німецької окупації.

Закарпаття – історична назва українських етнічних земель, розташованих на південних схилах Карпатських гір та в басейні р. Тиси. Нині - територія Закарпатської області.

Інтервенція втручання однієї або кількох держав у справи іншої держави або в її взаємозв’язки з тре­тіми державами.

Колабораціонізм – співпраця населення завойованих держав з окупаційним режимом.

Міжнародні відносини – сукупність економічних, політичних, ідеологічних, правових, дипломатичних та інших зв’язків між державами й системами держав, між головними соціальними, економічними, по­літичними силами, організаціями й громадськими рухами, які діють на світовій арені.

Міжнародні організації – об’єднання держав, національних громадських організацій та індивідуальних членів з метою вирішення пи­тань регіонального або глобального характеру, відвернення та врегу­лювання воєнних конфліктів.

Мобілізація – заходи з прозову військовозобов’язаних до червоної армії на території СРСР починаючи з 22 червня 1941 р.

"Новий порядок" - жорстокий режим, встановлений німецько-фашистськими загарбниками на окупованій території України, інших частинах СРСР, що супроводжувався масовими розстрілами і депортацією місцевого населення.

Окупаційний режим – період перебування українських земель під владою німецького режиму після відступу радянських військ (1941-1944 рр.). Поширення політики колонізації та експлуатації населення.

Партизанський рух – один з проявів боротьби народних мас за свободу та незалежність чи за соціальні перетворення.

Пацифікація (втихомирення, умиротворення) придушення революційного, національно-визвольного рухів засоба­ми каральних акцій. Офіційна назва репресій проти українського населення, здійснюваних польським урядом на західноукраїнських землях у 30-х роках.

Підпілля комуністичне – сукупність створених за ініціативою компартії організацій опору німецьким окупантам у період Великої вітчизняної війни. Налічувало понад 100 тис. бійців, об’єднаних у 3,5 тис. організацій та груп.

Підпілля націоналістичне (українське) – рух спротиву нацистському окупаційному і радянському режимам, очолений українськими націоналістами. Провідна сила руху ОУН.

План "Ост" - план німецької окупаційної політики на території СРСР, який передбачав пограбування і експлуатацію загарбаних територій.

План "Барбаросса" - кодова назва плану війни фашистської Німеччини проти СРСР. Передбачалося знищити СРСР, частину населення перетворити на рабів, а частину виселити й знищити.

Поділля (Подільська земля) – історико-географічна область України, що займає басейн межиріччя Південного Бугу і ліву притоку Дністра, охоплює територію сучасних Вінницької, Хмельницької, Тернопільської та невеликої частини Івано-Франківської, Львівської областей.

"Поліська січ" - перше українське повстанське формування, що діяло під час Другої світової війни під керівництвом Тараса Бульби – Боровця. Створене в липні 1941 року мало антирадянське спрямування.

Радянізація – процес встановлення радянської влади, насадження в усіх сферах життя зразків, вироблених за роки радянської влади. Передбачала зміну держапарату, націоналізацію, аграрні перетворення, "культурну революцію", обмеження впливу церкви, репресії проти незгодних, індустріалізацію.

Трансністрія – адміністративна одиниця, утворена 19 серпня 1941 р. на території, окупованій румунськими військами з центром в Одесі.

Українська Повстанська Армія – військово-політичне формування, що діяло в Україні у 1942-1951 рр. Створена 14 жовтня 1942 р.

Фашизм ідейно-політична течія, що сформувалася на основі синтезу сутності нації як вічної та найви­щої реальності та догматизованого принципу соціальної справедли­вості; екстремістський політичний рух, різновид тоталітаризму.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.