Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Державний вищий навчальний заклад.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
339.15 Кб
Скачать

2.6. Основна література

11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23-26, 29, 32, 38, 39, 44, 47, 50, 51, 53, 55, 56.

2.7. Додаткова література для самостійного опрацювання

 1. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. - К., 1991

 2. Апанович О. Передумови і наслідки скасування Запорозької Січі // Вітчизна.-1990.-№9

 3. Борисенко В. Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині ХVІІ ст.-К., 1986

 4. Горобець В. М., Струкевич О. К. Українсько-російські політичні відносини другої половини ХVІІ - ХVІІІ ст.: тенденції, характер, етапи // Укр. іст. журн.-1997.- №1. - С.22-42

 5. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХVІІ - ХVІІІ  ст.: кордони, населення, право.-К., 1996

 6. Запорізька Січ: Короткий довідник / Упоряд. М. Новиченко. - К., 1992

 7. Зубалій О., Рященко Д. Національно-визвольна револю­ція українського народу 1648-1657 рр. Створення нової української держави // Історія України. - 2001. - № 29-30. - С. 1-6.

 8. Історія запорізького козацтва: сучасний стан та проблеми дослідження. -Дніпропетровськ, 1990

 9. Історія України в особах: Литовсько-польська доба. - К., 2001

 10. Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація гетьманщини (1760-1830 рр.). - К., 1996

 11. Кривошея В. Органи управління Речі Посполитої, Геть­манщини і Запорозької Січі // Історія України. - 2002. - № 17. - С. 2-3.

 12. Кулиняк Д. І. Останній кошовий Петро Калнишевський. - К., 1991

 13. Лепявко С. А. Наливайко і повстання 1591-1596 рр. У пам’яті сучасників і нащадків // Укр. іст. журн.-1992.-№2.-С.131-138

 14. Липинський В. Україна на переломі 1657-1659 рр. Замітки до історії українського державного будівництва в ХVІІ столітті // Укр. іст. журн.-1992.-№2; 4

 15. Лола О. П. Гайдамацький рух на Україні 20 - 60-х рр. ХVІІІ ст.-К., 1965

 16. Мельник Л. Гетьманщина першої чверті ХVІІІ століття.-К., 1997

 17. Мельник Л. Г. Лівобережна Гетьманщина періоду стабілізації ( 1669-1709 рр.).-К., 1995

 18. Мицик Ю. А., Плохій С. М., Сторожченко І. С. Як козаки воювали. – Дніпропетровськ, 1991

 19. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. - К., 1992

 20. Толочко П. Русь – Мала Русь – руський народ у другій половині ХІІІ - ХVІІ ст.// Київська старовина.-1993.- №3.-С.3-9

 21. Олійник О. Запорожці і татари – вороги чи сусіди? // Київська старовина.-1995.-№1.-С.72-78

 22. Сергієнко Г. Я. Біля витоків українського козацтва й Запорізької Січі // Укр. іст. журн.-1992.-№12.-С.68-74

 23. Сергійчук В. Статті Хмельницького та їх доля // Наука і суспільство.-1990.-№6

 24. Славянская энциклопедия. ХVІІ век: В 2 т. Т1:А-М. - М., 2004

 25. Славянская энциклопедия. ХVІІ век: В 2 т. Т1:Н-Я. - М., 2004

 26. Слюсаренко А. Г., Томенко М. В. Історія української конституції. - К., 1993.-С.5-19

 27. Смолій В. А., Гуржій С. П. Становлення української феодальної державності // Укр. іст. журн.-1990.-№10.-С.10-20

 28. Смолій В. А. Традиції визвольної війни 1648-1654 рр. в антифеодальній боротьбі на Україні // Укр.іст. журн.-1991.-№1.-С.13-23

 29. Смолій В., Степанков В. У пошуках нової концепції історії Визвольної війни українського народу ХVІІ ст. - К., 1992

 30. Смолій В. А. Українська козацька держава // Укр. іст. журн.-1991.-№4.-С.4-19

 31. Смолій В. Феномен українського козацтва в загальноісторичному контексті // Укр. іст. журн.-1991.-№5.-С.61-72

 32. Степанков В. С. Українська революція 1648-1676 рр. у контексті європейського революційного руху ХVІ-ХVІІ ст.: спроба порівняльного аналізу // Укр. іст. журн.-1997.-№1.-С.3-21

 33. Стецишин О. Метаморфози політики гетьмана Хмельницького. Від Стамбула до Москви – один крок. // Політика і культура. - 2002.- №41 (172). - С.42-43

 34. Стецишин О. Політичні ігри гетьмана Хмельницького // Політика і культура. - 2002.- №40 (171). -С. 44-45

 35. Угода та конституція Пилипа Орлика // Літературна Україна.-1991.-12 липня

 36. Українська народність: Нариси соціально-економічної і етнополітичної історії.-К., 1990

 37. Шашкевич Н. Гетьманська Україна: полки, сотні Лівобережжя // Пам’ятки України.-1990.-№2

 38. Щербак В.О. Джерела формування українського козацтва // Укр. іст. журн.-1994.-№2-3.-С.75-83

 39. Щербак В. Антифеодальні рухи на Україні напередодні Визвольної війни 1648-1654 рр.-К., 1989

 40. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: У 3 т.-К., 1990

 41. Яковенко Н. Здобутки і втрати Люблінської унії // Київська старовина.-1993.-№3.-С.77-84

 42. Яковлєва Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років ХVІІ століття. Причини і початок Руїни.-К., 1998.-С.58-108

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.