Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Додаток 2-3.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
404.99 Кб
Скачать

22

Додаток 2

до комплексної ситуаційної задачі

«Кошторис медичної установи»

Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я

(витяг з наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 06.04.01 № 161/137)

1. Загальні положення

1.1. Зазначені в Умовах посадові оклади (тарифні ставки) є державними гарантіями мінімальних рівнів оплати праці для конкретних професійно-кваліфікаційних груп працівників, які перебувають у трудових відносинах із закладами охорони здоров’я всіх форм власності, при додержанні встановленої законодавством про працю тривалості робочого часу та виконанні працівником посадових обов’язків (норм праці).

1.2. Оплата праці керівників, спеціалістів, службовців та робітників закладів охорони здоров’я, що не передбачені цими Умовами (педагогічних працівників, працівників культури, зв’язку, сільського господарства, комунального обслуговування та інших), здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей економіки.

1.3. Посадові оклади (тарифні ставки), що передбачені цими Умовами, встановлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог працівників і тарифних розрядів робітників відповідної кваліфікації на підставі штатного розпису і відображаються у тарифікаційному списку (додаток 1).

Оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу, або залежно від виробітку і відрядних розцінок з урахуванням доплат, підвищень та надбавок, передбачених чинним законодавством. Заробітна плата працівника граничними розмірами не обмежується.

1.4. Розміри доплат за роботу в нічний час, суміщення посад (професій) та інших виплат визначаються адміністрацією закладів, установ за погодженням з профспілковими комітетами за рахунок і в межах фонду заробіт­ної плати та відображаються в розрахункових відомостях на виплату заробітної плати.

Визначення розміру заробітної плати проводиться у всіх випадках окремо за основну посаду, суміщення та за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

2. Схеми посадових окладів працівників охорони здоров’я та установ соціального захисту населення

2.1. Визначення схемних посадових окладів лікарів.

Посади

Схемні посадові оклади, грн.

2.1.1.

Лікарі-хірурги всіх найменувань* і лікарі-ендоско­пісти, лікарі-анестезіологи, які мають:

  • вищу кваліфікаційну категорію

  • першу кваліфікаційну категорію

  • другу кваліфікаційну категорію

  • без категорії

230

210

190

170

2.1.2.

Лікар-інтерн, лікар-стажист хірургічного профілю

165

2.1.3.

Лікарі інших спеціальностей, які мають:

  • вищу кваліфікаційну категорію

  • першу кваліфікаційну категорію

  • другу кваліфікаційну категорію

  • без категорії

220

200

185

165

2.1.4.

Лікар-інтерн, лікар-стажист

160

2.1.5. Схемні посадові оклади лікарів-хірургів усіх найменувань, лікарів-анестезіологів та лікарів-ендоскопістів підвищуються за здійснення оперативних втручань залежно від обсягу, складності й характеру їх праці при роботі: в амбулаторно-поліклінічному закладі (відділенні) — до 15 % схемного посадового окладу; денному стаціонарі хірургічного профілю — до 25 %, стаціонарі — до 40 %.

2.1.6. Лікарям усіх спеціальностей (провізорам), які отримали диплом з відзнакою після закінчення медичних інститутів (університетів, академій), схемний посадовий оклад підвищується протягом 5 років на 5 %.

2.1.7. Спеціалістам з вищою немедичною освітою (психологи, біологи, ентомологи, зоологи та інші), які допущені до обіймання лікарських посад, схемні посадові оклади встановлюються на рівні окладів, передбачених для лікарів інших спеціальностей (пункт 2.1.3).

2.1.8. Схемні посадові оклади, передбачені пп. 2.1.1 та 2.1.3, встановлюються для посад лікарів усіх найменувань незалежно від типу закладу та місця його розташування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.