Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Додаток 2-3.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
404.99 Кб
Скачать

6.6. Преміювання та матеріальна допомога.

У закладах охорони здоров’я преміювання працівників проводиться у межах затвердженого фонду оплати праці.

Керівники закладів та установ за погодженням з профспілковими комітетами самостійно затверджують положення про преміювання працівників.

Керівники мають право надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, за винятком матеріальної допомоги на поховання, розмір якої не обмежується.

Показники, розміри та строки преміювання керівників закладів, установ визначаються органом управління за підпорядкуванням.

Розмір премії працівника залежить від особистого внеску в загальні результати роботи підрозділу, закладу і граничними розмірами не обмежується.

Додаток 1

до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я

Перелік закладів (підрозділів) та посад, робота в яких дає право на підвищення схемних посадових окладів (ставок) у зв’язку з небезпечними для здоров’я та особливо важкими умовами праці

1. Заклади, підрозділи та посади з особливо небезпечними для здоров’я та особливо важкими умовами праці, робота в яких дає право на підвищення схемних посадових окладів (ставок) на 25 %:

Найменування посад

лікарів і провізорів, фахівців та службовців, які підлягають заміщенню особами з вищою освітою

середнього медичного та фармацевтичного персоналу, фахівців та службовців

молодшого медичного та фармацевтичного персоналу, робітників

1.1. Протичумні заклади, підрозділи: Лепрозорії, протилепрозорні відділення, палати, ізолятори, кабінети, пункти. Усі працівники.

1.2. Будинки дитини, ясла, санаторії, відділення для дітей з органічним ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки

Посади лікарів незалежно від їх найменування, соціальні працівники

Посади середнього медичного персоналу незалежно від їх найменування, соці­альні працівники

Посади молодшого медичного персоналу незалежно від їх найменування

1.3. Психіатричні (психоневрологічні), наркологічні заклади, їх структурні підрозділи, за винятком відділень, кабінетів, палат, що не призначені для лікування психічно хворих та осіб, які страждають хронічним алкоголізмом і наркоманією. Відділення, палати та кабінети для лікування психічно хворих та осіб, які страждають хронічним алкоголізмом і наркоманією, інших закладів охорони здоров’я

Посади лікарів незалежно від їх найменування, у тому числі для обслуговування хворих у виробничих (трудових) майстернях та підсобних господарствах (за винятком посад лікарів відділень, кабінетів, палат, які не передбачені для лікування психічно хворих та осіб, котрі страждають хронічним алкоголізмом та наркоманією), спеціалісти та службовці, у тому числі заступники головного лікаря з економічних питань, бібліотечні та соціальні працівники, працівники клубу, психологи, юрисконсульти

Посади середнього медичного персоналу незалежно від їх найменування, у тому числі для обслуговування хворих у лікувально-вироб­ничих (трудових) майстернях та підсобних господарствах (за винятком посад середнього медичного персоналу відділень, кабінетів, палат, не передбачених для лікуван­ня психічно хворих та осіб, котрі страждають хронічним алкоголізмом і наркоманією, медичних реєстраторів архіву); завідувачі господарством

Посади молодшого медичного персоналу незалежно від їх найменування, у тому числі для обслуговуван­ня хворих у лікувально-ви­робничих (трудових) майс­тернях та підсобних господарствах; професії робітників, які працюють у відділеннях — перукарі, гар­деробники, ліфтери та ін.; професії робітників, які зайняті обслуговуванням хворих

Закінчення табл.

Найменування посад

лікарів і провізорів, фахівців та службовців, які підлягають заміщенню особами з вищою освітою

середнього медичного та фармацевтичного персоналу, фахівців та службовців

молодшого медичного та фармацевтичного персоналу, робітників

1.4. Станції (відділення) швидкої медичної допомоги

Посади лікарів спеціалізованих бригад з надання медичної допомоги та перевезення психічно хворих

Посади середнього медич­ного персоналу спеціалізованих бригад з надання медичної допомоги та перевезення психічно хворих

Посади молодшого медич­ного персоналу, а також водіїв автомобілів спеціалізованих бригад з надання медичної допомоги та перевезення психічно хворих

1.5. Школи, школи-інтернати, санаторно-лісові школи, дитячі садки, ясла-садки та інші заклади освіти для дітей з вадами розумового розвитку та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки

Посади лікарів усіх найменувань, що передбачені для обслуговування хворих у цих закладах, незалежно від підпорядкування закладів, у штаті яких вони є

Посади середнього медич­ного персоналу всіх найменувань, що передбачені для обслуговування хворих у цих закладах, незалежно від підпорядкування закладів, у штаті яких вони є

Посади молодшого медич­ного персоналу всіх найменувань, що передбачені для обслуговування хворих у цих закладах, незалежно від підпорядкування закладів, у штаті яких вони є

1.6. Спеціальні будинки-інтернати для осіб похилого віку та інвалідів (для осіб, які направлені із приймальників-розподільників, місць позбавлення волі та ін.)

Усі працівники, які входять до штату, установи

Усі працівники, які входять до штату установи

Усі працівники, які входять до штату установи

2. Заклади, підрозділи та посади з шкідливими для здоров’я та особливо важкими умовами праці, робота в яких дає право на підвищення схемних посадових окладів (ставок) на 15 %:

Найменування посад

лікарів і провізорів, фахівців та службовців, які підлягають заміщенню особами з вищою освітою

середнього медичного та фармацевтичного персоналу, фахівців та службовців

молодшого медичного та фармацевтичного персоналу, робітників

2.1. Відділення, палати, ізолятори для хворих на туберкульоз лікувально-профілак­тичних закладів, протитуберкульозні кабінети

Посади лікарів незалежно від їх найменування

Посади середнього медич­ного персоналу незалежно від їх найменування

Посади молодшого медич­ного персоналу незалежно від їх найменування; робітники усіх професій, які обслуговують хворих та працюють у відділеннях

Продовження табл.

Найменування посад

лікарів і провізорів, фахівців та службовців, які підлягають заміщенню особами з вищою освітою

середнього медичного та фармацевтичного персоналу, фахівців та службовців

молодшого медичного та фармацевтичного персоналу, робітників

2.2. Інфекційні лікарні (відділення, палати)

Посади лікарів незалежно від їх найменування; фармацевтичний персонал, у т. ч. завідувачі аптек (структурних підрозділів) вказаних закладів; фармацевтичний персонал, у т. ч. заві­дувачі або їх заступники са­мостійних госпрозрахункових лікарняних та міжлікар­няних аптек, які безпосередньо обслуговують вказані заклади; спеціалісти та служ­бовці, у т. ч. бібліотечні пра­цівники, працівники клубів

Посади середнього медич­ного та фармацевтичного персоналу незалежно від їх найменування; у т. ч. завідувачі аптек (структурних підрозділів) вказаних закла­дів; фармацевтичний персонал, у т. ч. завідувачі або заступники самостійних госп­розрахункових лікарняних та міжлікарняних аптек, які безпосередньо обслуговують вказані заклади; евакуатори

Посади молодшого медич­ного персоналу незалежно від найменування, допоміжного персоналу аптек (структурних підрозділів) вказаних закладів, а також допоміжного персоналу са­мостійних госпрозрахункових лікарняних та міжлікарняних аптек, які безпосередньо обслуговують вка­зані заклади; робітники всіх професій при роботі у відділеннях, палатах і ті, хто обслуговує хворих

2.3. Кабінети інфекційних захворювань. Медичні пункти на вокзалах

Посади лікарів незалежно від їх найменування

Посади середнього медич­ного персоналу незалежно від їх найменування

Посади молодшого медич­ного персоналу незалежно від їх найменування

2.4. Заклади (відділення, палати) для хворих з ураженням спинного мозку, які супроводжуються паралічем (парезом) нижніх(або верхніх та нижніх) кінцівок та розладом функцій тазових органів, відділення трансплантації кісткового мозку

Посади лікарів незалежно від їх найменування

Посади середнього медич­ного персоналу незалежно від їх найменування

Посади молодшого медич­ного персоналу незалежно від їх найменування

2.5. Відділення (групи) анестезіології, відділення (палати) інтенсивної терапії (за винятком лабораторії, групи, що забезпечує експрес-діагностику)

Посади лікарів-анестезіоло­гів або лікарів за профілем підрозділу, у т. ч. завідуючих

Посади медичних сестер (фельдшерів) незалежно від їх найменування

Посади молодшого медич­ного персоналу незалежно від їх найменування

2.6. Відділення (палати): для опікових хворих; для хворих з гострими отруєннями гнійної хірургії усіх профілей для лікування хворих з хірургічними гнійними захворюваннями та ускладненнями; хірургічні усіх профілей, у яких при оперативних втручаннях постійно застосовується рентгенівська апаратура з візуальним контролем, лазерні установки; гемодіалізу, для лікування хворих із застосуванням методів гемодіалізу, гемосорбції, плазмофорезу та ультрафільтрації, проведення штучного кровообігу; для новонароджених та недоношених дітей; педіатричні, для новонароджених та недоношених дітей; неврологічні для хворих з порушенням мозкового кровообігу.

Продовження табл.

Найменування посад

лікарів і провізорів, фахівців та службовців, які підлягають заміщенню особами з вищою освітою

середнього медичного та фармацевтичного персоналу, фахівців та службовців

молодшого медичного та фармацевтичного персоналу, робітників

Посади лікарів незалежно від їх найменування; спеціалісти, які обслуговують апаратуру відділень гемодіалізу, штучного кровообігу

Посади середнього медич­ного персоналу незалежно від їх найменування; спеціалісти, які обслуговують апаратуру відділень гемодіалізу, штучного кровообігу

Посади молодшого медич­ного персоналу незалежно від їх найменування

2.7. Шкірно-венерологічні диспансери, відділення, палати, кабінети стаціонарів та поліклінік

Посади лікарів незалежно від їх найменування

Посади середнього медич­ного персоналу незалежно від їх найменування

Посади молодшого медич­ного персоналу незалежно від їх найменування; робітники усіх професій, які обслуговують хворих

2.8. Фізіотерапевтичні відділення, кабінети, бальнео- та грязелікарні (відділення, кабінети)

Посади лікарів незалежно від їх найменування, які передбачені для обслуговування хворих у приміщеннях сірководневих, сір­чистих та вуглеводневих ванн та грязей

Посади середнього медич­ного персоналу незалежно від їх найменування (за винятком медстатистиків та медреєстраторів), які передбачені: для обслуговування хворих у приміщеннях сірководневих, сірчистих та вуглеводневих ванн та грязей; для працюючих у грязелікарнях; для відпускання родонових ванн; для підготовки озокеритових процедур; для працюючих на генераторах УВЧ будь-якої потужності (при відпусканні на місяць у середньому не менше 10 процедур за зміну)

Посади молодшого медичного персоналу незалежно від їх найменування, які передбачені: для обслуговування хворих у приміщеннях сірководневих, сірчистих та вуглеводневих ванн та грязей; для відпускання родонових ванн, озо­керитових процедур; для працюючих у грязелікарнях, що беруть участь у наданні процедур хворим дітям на генераторах УВЧ (у середньому не менше 10 процедур за зміну). Посади працівників, що підігрівають та підвозять грязі, готують штучну сірководневу воду. Професії робітників, які передбачені для пос­тійного обслуговування приміщень: сірководневих, сірчистих, вуглеводневих і родонових ванн; обладнання та по­точного ремонту будівель та споруд; приладів фізіотерапевтичних лікарень (відділень), обладнання підвалів, нагрівальних приладів ванних приміщень; насосних станцій, змішувачів і резервуарів, трубопроводів і оголовок бурових свердловин, сірководневих, сірчистих та вуглевод­невих і родонових вод.

Продовження табл.

Найменування посад

лікарів і провізорів, фахівців та службовців, які підлягають заміщенню особами з вищою освітою

середнього медичного та фармацевтичного персоналу, фахівців та службовців

молодшого медичного та фармацевтичного персоналу, робітників

2.9. Рентгенівські, радіологічні та рентгенорадіологічні відділи, відділення, лабораторії, групи та кабінети усіх профілей. Відділення рентгеноударнохвильового дистанційного дроблення каміння (ВРУДДКА)

Посади лікарів незалежно від їх найменування; спеціалістів при постійній роботі у сфері іонізуючого випромінювання або з радіоактивними речовинами.

Посади середнього медичного персоналу незалежно від їх най­менування; спеціалістів при постійній роботі у сфері іонізуючого випромінювання або з радіоактивними речовинами

Посади молодшого медич­ного персоналу незалежно від їх найменування

2.10. Підрозділи (палати) закладів охорони здоров’я, в яких основним методом лікування є тривале застосування великих доз хіміотерапевтичних препаратів

Посади лікарів незалежно від їх найменування

Посади середнього медич­ного персоналу незалежно від їх найменування

2.11. Відділення (кабінети) ультразвукової діагностики та ендоскопічні

Посади лікарів незалежно від їх найменування

Посади середнього медич­ного персоналу незалежно від їх найменування

Посади молодшого медич­ного персоналу незалежно від їх найменування

2.12. Заклади переливання крові, відділення трансфузіології, заготівлі та переробки крові та її компонентів, відділення кріоконсервування клітин крові та кісткового мозку

Посади лікарів незалежно від їх найменування, які передбачені для роботи із заготівлі, переробки та збереження в замороженому стані крові, її компонентів та кісткового мозку

Посади середнього медичного персоналу незалежно від їх найменування, одна із посад інженера та техніка; які передбачені для роботи із заготівлі, переробки та збереження в замороженому стані компонентів крові, кісткового мозку

2.13. Психотерапевтичні кабінети амбулаторно-поліклінічних закладів (підрозділів)

Лікар-психотерапевт

Медична сестра

2.14. Лабораторії (відділи, відділення)

Посади лікарів незалежно від їх найменування при роботі: з живим збудником інфекційних захворювань або хворими тваринами, з вірусами, які викликають захворювання; посади лікарів-бактеріологів, лікарів-паразитологів та лікарів-лаборантів, передбаче­ні для постійної роботи з постановки реакції іммобілізації блідих трепонем

Посади середнього медич­ного персоналу незалежно від їх найменування при роботі: з живим збудником інфекційних захворювань або хворими тваринами; з вірусами, які викликають захворювання; посади лаборантів з бактеріології, паразитології та спеціально виділені посади для постійної роботи з постановки реакції іммобілізації блідих трепонем

Посади молодшого медич­ного персоналу незалежно від їх найменування при роботі: з живим збудником інфекційних захворювань або хворими тваринами; посади, які забезпечують роботу лаборантів з бактеріології, паразитології та посади, які передбачені для постійної роботи з постановки реакції іммобілізації блідих трепонем

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.