Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Додаток 2-3.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
404.99 Кб
Скачать

3.2. Підвищення схемних посадових окладів за науковий ступінь.

3.2.1. Схемні посадові оклади працівників, які займають посади незалежно від їх найменування у закладах охорони здоров’я і мають науковий ступінь доктора наук, підвищуються на 25 %, а науковий ступінь кандидата наук — на 15 %.

3.2.2. Підвищення схемних посадових окладів за наявності наукового ступеня проводиться як за основною роботою, так і за сумісництвом залежно від обсягу фактично виконаної роботи.

3.2.3. Підвищення схемних посадових окладів проводиться, якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним науковим ступенем.

3.3. Підвищення схемних посадових окладів за почесне звання.

3.3.1. Схемні посадові оклади працівників закладів охорони здоров’я, працівників аптечних закладів підвищуються за наявності:

а) почесного звання України, СРСР, союзних республік СРСР:

«заслужений» — на 20 %;

«народний» — на 40 %;

б) спортивного звання:

«заслужений тренер», «заслужений майстер спорту» — на 20 %;

«майстер спорту міжнародного класу» — на 15 %;

«майстер спорту» — на 10 %.

3.3.2. За наявності двох або більше звань підвищення схемних посадових окладів працівників здійснюється за одним (вищим) званням як за основною посадою, так і за сумісництвом.

3.3.3. Посадові оклади працівників підвищуються якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням.

3.4. Підвищення схемних посадових окладів за роботу у небезпечних для здоров’я та особливо важких умовах праці.

3.4.1. Схемні посадові оклади (ставки) працівників закладів та підрозділів для лікування лепрозних та психічних хворих, хворих на алкоголізм і наркоманію, протичумних, інших закладів та їх структурних підрозділів з небезпечними для здоров’я та особливо важкими умовами праці підвищуються на 25 та 15 % (додаток 1 до цих Умов).

3.4.2. Схемні посадові оклади працівників госпіталів для інвалідів Вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів та спеціальних відділень у складі лікарень підвищуються:

— медичним та фармацевтичним працівникам — на 15 %;

— іншим працівникам на 10 %.

3.4.3. Схемні посадові оклади працівників закладів охорони здоров’я (структурних підрозділів), які працюють з вірусом імунодефіциту людини, підвищуються на 60 % (додаток 2 до цих Умов).

3.4.4. Схемні посадові оклади працівників закладів охорони здоров’я (структурних підрозділів), зайнятих оглядом та наданням медичної допомоги тим, хто постраждав у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС, підвищуються на 25 %.

3.4.5. Конкретний перелік посад працівників, яким схемні посадові оклади підвищуються відповідно до додатків 1 та 2 цих Умов, затверджується керівником закладу, установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від функціональних обов’язків та обсягу роботи в небезпечних для здоров’я та особливо важких умовах праці.

3.5. Інші підвищення схемних посадових окладів.

3.5.1. Схемні посадові оклади приймальників золота в закладах охорони здоров’я підвищуються на 15 %.

3.5.2. Схемні посадові оклади працівників будинків дитини, дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, у тому числі медичних працівників, які є в їх штаті, підвищуються на 20 %.

3.5.3. Схемні посадові оклади медичних працівників спеціальних закладів (центрів) для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання, реабілітації та догляду, підвищуються на 30 %.

3.5.4. Схемні посадові оклади лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу відділень Українського науково-дослідного інституту нейрохірургії, у яких перебувають на лікуванні психічно хворі (нейрохірургічні хворі з порушеною психікою), підвищуються на 15 %.

3.5.5. Керівникам територіальних медичних об’єднань та об’єднань санаторіїв схемні посадові оклади встановлюються на рівні найвищої групи з оплати праці керівника закладу або організації з числа закладів і організацій, які входять до складу об’єднань, із підвищенням їх розміру відповідно на 20 та 15 %.

3.5.6. Керівним працівникам (крім заступників з поліклінічної роботи) лікарень (у т. ч. спеціалізованих), диспансерів, пологових будинків, клінік при НДІ, центрів зі стаціонарами за наявності поліклінік, відділень схемні посадові оклади підвищуються на 15 %.

3.5.7. Схемні посадові оклади керівників лікарень швидкої медичної допомоги, у складі яких функціонує станція швидкої медичної допомоги, підвищуються на 20 %.

3.5.8. Керівникам центрів медичної статистики, інформаційно-аналітич­них центрів та автоматизованих систем управління, начальникам відділів (бюро) автоматизованих систем управління, які виконують переважно роботи з автоматизованого проектування та управління технологічними процесами, посадові оклади підвищуються відповідно на 20 та 15 %.

3.5.9. Схемні посадові оклади керівників будинків-інтернатів загального типу, до складу яких входять відділення з контингентом підопічних, які мають порушення психіки, підвищуються на 25 %.

3.5.10. Місячні оклади прибиральників приміщень, які використовують дезінфекційні засоби, а також тих, що зайняті прибиранням туалетів (у т. ч. молодших медичних сестер), підвищуються на 10 %.

3.5.11. Машиністам з прання та ремонту спецодягу і білизни посадові оклади підвищуються на 20 %.

3.6. У всіх випадках, коли відповідно до діючих нормативних актів підвищення схемних посадових окладів (ставок) працівників передбачено у процентах, абсолютний розмір кожного підвищення визначається із схемного посадового окладу без урахування інших підвищень, надбавок та доплат.

3.7. Схемні посадові оклади працівників охорони здоров’я інших відомств підвищуються відповідно до нормативних актів, що приймаються у цих відомствах.

3.8. Розміри підвищень, що передбачені в пп. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 цього розділу, установлюються до схемних посадових окладів:

лікарів, провізорів, середнього медичного персоналу, фармацевтів, визначених у розділі 2;

завідувачів структурних підрозділів — лікарів та керівників з числа середнього медичного та фармацевтичного персоналу, виходячи зі схемного посадового окладу лікаря, провізора або середнього медичного, фармацевтичного персоналу з урахуванням підвищення за завідування або старшинство, визначених у розділі 2;

керівних працівників із числа лікарів, провізорів та середнього медичного і фармацевтичного персоналу, виходячи зі схемного посадового окладу з урахуванням підвищень за кваліфікаційну категорію.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.