Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
госы2.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.09.2019
Размер:
761.65 Кб
Скачать

Теоретичні питання з дисциплини «Методика навчання української мови» методика викладання української мови як педагогічна наука.

Мето́дика виклада́ння украї́нської мо́ви — розділ педагогіки, який вивчає форми, методи і зміст навчання української мови у початкових, середніх та старших класах загальноосвітньої школи. Методика викладання тісно пов'язана з такими напрямками мовознавства, як соціолінгвістика, діалектологія, а також із загальною дидактикою та психологією.

Зазвичай розрізняють загальну методику мови, або лінгводидактику, і часткову (конкретну) методику мови. Термін лінгводидактика був запроваджений у 1970-ті роки російським мовознавцем М. Шанським. Лінгводидактика, за Шанським — це теоретична основа методики, яка охоплює загальні закономірності навчання мови з урахуванням мовної ситуації, конвергенції мов, явищ білінгвізму, тощо. Так, при навчанні української мови як другої (нерідної) лінгводидактика досліджує проблеми міжмовної інтерференції та транспозиції й на цій основі формулює методичні рекомендації. Конкретна методика займається шляхами вивчення окремих розділів та аспектів шкільного курсу мови.

Розділи вивчення української мови:

У методиці викладання української мови виділяють такі розділи:

Загальні питання (мета, принципи, зміст, форми, методи навчання).

Вивчення основних розділів курсу української мови

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія.

Лексикологія. Фразеологія.

Будова слова. Словотвір. Орфографія.

Морфологія. Орфографія.

Синтаксис. Пунктуація.

Розвиток усного й писемного мовлення.

Позакласна робота з української мови.

Особливості навчання української мови в школах з російською, кримськотатарською, болгарською, угорською та ін. мов навчання.

Форми вивчення мови:

Методика викладання української мови передбачає класно-урочну форму як основну форму вивчення мови. Окрім того виділяють інші форми навчання:

Факультативне заняття

Позакласна робота

Екскурсія.

Класифікація уроків мови:

Згідно з сучасною методикою викладання української мови всі уроки мови поділяються на дві великі групи:

аспектні уроки (на яких вивчають окремі аспекти мови),

уроки розвитку мовлення (їхнє завдання полягає в формуванні комунікативних навичок).

Аспектні уроки класифікують здебільшого за дидактичною метою:

Уроки вивчення нового матеріалу;

Уроки засвоєння нових знань;

Уроки формування умінь та навичок;

Уроки перевірки й обліку якості знань, умінь та навичок;

Уроки, присвячені аналізу контрольних робіт;

Уроки з повторення окремих тем, розділів;

Уроки розвитку мовлення, як правило, присвячені самостійній роботі учнів й проводяться в формі навчальних й контрольних переказів, написання творів та їхнього аналізу.

Класифікація методів навчання мови:

Виділяють такі методи навчання української мови в школі:

усний виклад матеріалу вчителем;

бесіда вчителя з учнями (евристичного, повторювального або узагальнюючого характеру);

спостереження учнів над мовою;

метод вправ;

робота з підручником, посібником, іншим джерелом.

Рекомендується на уроці вдаватися до комбінації різних методів при одному домінуючому.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]