Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DEK.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
1.85 Mб
Скачать

7. Поняття та структура інформаційного ринку.

Інформаційний ринок – сукупність правових, економічних та організаційних відносин з приводу продажу та купівлі інформаційних ресурсів, технологій, продукції та послуг.

Інформаційний ринок має такий специфічний товар, яким є інформаційний товар з усіма його характерними особливостями та формами представлення - у вигляді:інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів, інформаційних технологій, програмних продуктів та інформаційних послуг. Характеризуючи інформаційний ринок, можна сказати що його поділяють на сектори та сегменти. Сектор ринку - сукупність однотипних, схожих товарів, визначений обсяг товарної маси, що оцінений у вартісних або натуральних одиницях. Сегмент ринку - сукупність споживачів, що демонструють схожі потреби та мають близьку або однакову поведінку.

Основні сектори інформаційного ринку

  1. Апаратні засоби оброблення інформації (системи оброблення даних (обчислювальні системи); робочі станції; персональні комп’ютери (ПК); принтери для ПК;офісне обладнання;мережеве обладнання.)

  2. Телекомунікаційне обладнання (обладнання, що розміщується у приміщеннях користувача (приватні телефонні установки, сполучені з міськими мережами; приватні телекомунікаційні комутатори; термінальне обладнання; мобільне обладнання, інше обладнання); обладнання, що забезпечує надання комунікаційних послуг (апаратура для надання послуг з комутації; апаратура для надання послуг з передавання даних/звуку (голосу)).

  3. Програмні продукти (включає всі види програмної продукції)

4.Ринок Послуг (охоплює::послуги у сфері інформатизації;послуги з навчання, підготовки і перепідготовки;мережеві послуги; телекомунікаційні послуги.)

5. Електронна інформація (охоплює сектор ділової інформації;сектор юридичної інф., сектор масової -споживчої інформації)

6. Електронні угоди (включає системи банківських і міжбанківських операцій, електронних торгів, системи резервування квитків на транспорт і місць у готелях, замовлення товарів, послуг тощо.)

  1. Інтегровані інформаційні системи , здатні забезпечити ефективне управління підприємством, почав формуватися в останні кілька років. Можна виділити два сектори цього ринку: фінансово-управлінські системи та виробничі системи.

У залежності від типу споживача прийнято виділяти такі сегменти ринку:

1. Корпоративний сегмент (юридичні особи);

2. Ринок SОНО (малий та домашній офіс - "small office-home office");

3. Ринок індивідуальних споживачів (фізичні особи).

  1. Механізм функціонування інформаційного ринку.

Механізм функціонування - сукупність правил та економічних законів, що регламентують процес доведення товарів від виробників до споживачів.

Головну роль у системі законів ринку, законів товарного виробництва відіграє закон вартості. Найважливіша функція закону вартості полягає у виконанні ролі об’єктивного регулювальника виробництва та обігу товарів і послуг. Цю функцію закон вартості виконує у поєднанні з діями законів співвідношення попиту і пропозиції, закону попиту і закону пропозиції, через механізм ринкового ціноутворення.

Оскільки ціна є грошовою формою вартості, вона постійно коливається навколо вартості під впливом попиту і пропозиції товару.

Закон попиту полягає в тому, що зв’язок між попитом і ціною — прямий, тобто чим вищий попит на певний товар, тим вища його ціна, оскільки покупці згодні заплатити вищу ціну, щоб його купити.

Закон пропозиції проявляється в оберненій залежності пропозиції товару та його ціни: чим більша пропозиція товару, чим більше даного товару на ринку, тим нижча його ціна.

Через дію цих законів (попиту та пропозиції) ціна виконує інформаційну функцію: якщо ціна товару на ринку вища за його вартість, то це інформує виробників, що товару вироблено недостатньо, що його реалізація вигідна, і вони збільшують виробництво цього товару.

Якщо ж ціна товару нижча від його вартості, то це інформує виробників, що цього товару вироблено більше, ніж необхідно для задоволення попиту на нього, що реалізація цього товару збиткова і необхідно скоротити його виробництво.

Отже, сучасний механізм інформаційного виробництва і ринку — це структура з чотирьох ланок. Це:

  1. система об’єктивних економічних законів товарного виробництва;

  2. інтереси і цілі виробників інформаційних товарів (інформаційних продуктів і послуг) — корпорацій, фірм, підприємств та окремих виробників;

  3. державний сектор і державне регулювання процесу інформатизації економіки;

  4. інформаційні потреби, запити та інтереси споживачів.

Важливим для розуміння специфіки механізму функціонування інформаційного ринку є ознайомлення з функціональними ролями суб’єктів ринку, які вони виконують у проектах інформатизації економіки. Усіх суб’єктів інформаційного ринку за їх функціональними ролями поділяють на: замовників, розробників, власників, посередників.

Замовник — організація, яка здійснює фінансування і загальне управління роботами за створення інформаційних технологій, ресурсів та систем загалом.

Виробник (розробник) — організація, що здійснює розроблення, постачання та впровадження інформаційних систем, включаючи інформаційні технології і всі види забезпечення: технічне, програмне, лінгвістичне, але, як правило, не відповідає за саму інформацію.

Власник — здійснює збирання, оброблення, введення інформації, ведення БД, іноді інформаційне обслуговування користувачів

Посередник — організація, що спеціалізується на інформаційному обслуговуванні на основі систем передавання даних, регіональних представництв, дилерської мережі тощо.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]