Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DEK.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
1.85 Mб
Скачать

7. Інформаційні системи оброблення інформації в податковій системі.

Податкова служба — це сукупність державних органів, які організують і контролюють надходження податків, податкових і окре­мих видів неподаткових платежів.

Обробка інформації в податкових органах України здійснюється за допомогою автоматизованої інформаційної системи (АІС) «Податки».

Головними завданнями ДПА та АІС «Податки» є забезпечення дотримання податкового законодавства; повний облік всіх платників податків та інших обов’язкових платежів до бюд­жету; здійснення контролю за правильністю обчислення і сплати податків.

Функції ДПА різних рівнів здійснюються за допомогою АІС «Податки», яка містить в своєму складі наступні функціональні підсистеми: обліку платників; реєстрації бухзвітності (реєстрація, ввід інформації, обробка інформації і т. д.); обліку надходжень до бюджету; складання звітності; контролю та аудиту; Інформаційно-пошукову систему «Податки в Україні».

АІС «Податки» розробляється як система взаємопов’язаних АРМів спеціалістів — податківців відповідних управлінь та струк­турних підрозділів податкових служб різних рівнів. До складу основних функцій системи належать:

1. Облік платників на підставі уставних документів (реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку і т. ін.).

2. Збір інформації про відкриття рахунків в банку платниками.

3. Збір інформації про економічну діяльність підприємств.

4. Збір звітної інформації від платників податків про нарахування сум платежів до бюджетів.

5. Оперативне отримання даних про надходження грошових коштів на сплату податків. Ця інформація надходить з електрон­них банківських систем та держказначейства України у вигляді електронних файлів або у формі повідомлень та реєстрів надходження податкових платежів та інших сплат до бюджету.

6. Проведення перевірок правильності сплати податків згідно планів перевірок.

7. Формування звітності до вищих ДПА.

8. Економічний аналіз діяльності податкової адміністрації та стан району, який нею обслуговується, та ін.

Споживачами інформації АІС «Податки» є урядові установи, ДПА вищого рівня, платники, банки та ін.

8. Банківські інформаційні системи.

Автоматизована банківська система (АБС) — це система, яка функціонує на основі ЕОМ та інших технічних засобів, що забезпечують процеси збору, реєстрації, передачі, обробки, збереження та актуалізації даних для розв’язання завдань управління банківською діяльністю.

Автоматизована банківська система повинна бути інтегрованою. Як будь-яка система, АБС може бути представлена у вигляді певної сукупності підсистем. До складу АБС входять забезпечуючі та функціональні підсистеми.

Забезпечуючі підсистеми об’єднують в собі всі види ресурсів, необхідні для функціонування системи. До їх складу відносяться такі підсистеми: інформаційного, програмного, математичного, технічного, лінгвістичного та організаційно-правового забезпечення.

Функціональні підсистеми об’єднують блоки, комплекси та окремі задачі, які реалізують певні банківські функції. Перелік функцій, які реалізуються банківською системою, можна розподілити на дві частини: обов’язкові та допоміжні. До перших слід віднести ті функції, які мають місце у будь-якому комерційному банку. Набір допоміжних функцій залежить від спеціалізації банку.

Вивчення структур різних банківських систем та проведене певне їх узагальнення дають змогу виділити такі основні функціональні підсистеми АБС: операційний день банку (ОДБ), управління кредитними ресурсами (Кредити), управління валютними операціями (Валютні операції), управління депозитами (Депозити), управління цінними паперами (Цінні папери), управління касою (Каса), внутрібанківський облік (Внутрішній облік), управління розрахунками з використанням пластикових карток (Картко­ві операції), звітність, аналіз діяльності банку (Аналіз).

АБС — це технологічна система, яка забезпечує функціонування банківської установи. Ядром АБС є підсистема ОДБ, яка інформаційно зв’язана з іншими функціональними підсистемами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]