Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DEK.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
1.85 Mб
Скачать

1. Процес прийняття рішень: особливості та етапи.

Прийняття рішення – це процес аналізу інформації, результатом якого є вирішення певної задачі чи проблеми. Фактично, прийняття рішення – це вибір найкращої з можливих альтернатив.

В загальному випадку процес прийняття рішення здійснюється або однією особою, або ж групою людей (як правило експертами) і включає в себе наступні етапи:

Одна особа

Група осіб

1. Уточнення цілі і постановка задачі прийняття рішення.

2. Формування набору альтернатив + набору критеріїв для оцінки альтернатив.

3. Визначення важливості критеріїв.

4. Оцінка альтернатив по визначеним критеріям.

5. Визначення оптимальної альтернативи.

1. Уточнення цілі і постановка задачі прийняття рішення.

2. Формування набору альтернатив + набору критеріїв для оцінки альтернатив.

3. Формування експертної комісії (аналітичної групи).

4. Підготовка даних для експертизи та висловлення думок експертами.

5. Визначення важливості критеріїв.

6. Експертна оцінка альтернатив та висновки аналітиків.

7. Обробка даних та їх аналіз.

8. Отримання рекомендацій щодо оптимальної альтернативи.

2. Сутність та призначення сппр.

СППР – це інформаційна система, яка, спираючись на потужне сховище даних та аналітичні засоби обробки даних, забезпечує прийняття оптимального рішення в задачах, що характеризуються слабоструктурованістю та невизначеністю.

СППР повинна володіти 4 основними характеристиками:

1. СППР використовує дані та моделі.

2. СППР призначена для допомоги менеджерам в прийнятті рішень дляслабоструктурованих та неструктурованих задач.

3. СППР підтримує, а не замінює, прийняття рішення менеджером.

4. Ціль СППР – покращити ефективність рішення.

Варто відмітити, що СППР повинна підтримувати інтуїцію, вміти розпізнавати двозначність та неповноту інформації, а також мати засоби для їх подолання, мати зручний інтерфейс для ОПР, допомагати їм в концептуальному визначенні задачі та пропонувати

зрозумілі та звичні способи представлення інформації.

3. Історія розвитку сппр.

1. В 1971 p. опублікована книга Scott Morton’a, у якій уперше були описані результати

впровадження СППР, заснованої на використанні математичних моделей.

2. 1978 p. – опублікований підручник по СППР, у якому вичерпно описані аспекти створення СППР: аналіз, проектування, впровадження, оцінка і розробка.

3. 1981 р. – R.Sprague і Е.Carlson описали, яким чином на практиці можна побудувати СППР. Тоді ж була розроблена інформаційна система керівника (Executive lnformation System (ElS) – комп’ютерна система, призначена для забезпечення поточної адекватної інформації для підтримки прийняття управлінських рішень менеджером.

4. Починаючи з 1990-х, розробляються так звані Data Warehouses – сховища даних.

5. В 1993 м Е. Коддом (E.F. Codd) для СППР спеціального виду був запропонований термін OLAP (Online Analytical Processing) – оперативний аналіз даних, онлайн-аналітична обробка даних для підтримки прийняття важливих рішень. Вихідні дані для аналізу представлені у виді багатовимірного куба, по якому можна одержувати потрібні розрізи – звіти.

6. На початку нового тисячоріччя була створена СППР на основі Web.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]