Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DEK.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
1.85 Mб
Скачать

26. Використання дерев рішень в сппр.

Дерева рішень – це спосіб представлення правил в ієрархічній, послідовній структурі, де кожному об’єкту відповідає єдиний вузол, що дає рішення. Під правиломрозумієтьсялогічна конструкція, що представлена у вигляді «якщо ... то ...».

Процес конструювання дерева рішень.Алгоритми конструювання дерев рішень складаються з етапів:

1. Побудови або створення дерева (treebuilding) – на даному етапі вирішуються питання вибору критерію розщеплювання і зупинки навчання (якщо це передбачено алгоритмом).

2. Скорочення дерева (treepruning) – дозволяє відсікти деякі гілки дерева.

Складові дерева рішень:

 1. Корінь дерева.

 2. Гілки дерева.

 3. Внутрішні вузли (вузли перевірки).

 4. Вершина дерева або Вузли рішення або Кінцевий вузол дерева.

27. Сутністьалгоритмівкластеризації та їхзастосування в сппр.

Кластеризації – це групування об’єктів по схожості їх властивостей. Кожний кластер складається з подібних об’єктів, а об’єктів різних кластерів суттєво різняться.

Алгоритм кластеризації – це функція y = f (x), яка будь-якому об’єкту xn ставить у відповідність кластер yn .

Розрізняють ієрархічні і неієрархічні алгоритми кластеризації.

Суть ієрархічної кластеризації полягає впослідовному об’єднанні менших кластерів у великі або розділенні великих кластерів на менші. Виходячи з цього ієрархічні методи поділяються на дві великі групи:

 1. Агломеративні методи (AgglomerativeNesting, AGNES) – ця група методівхарактеризується послідовним об’єднанням початкових елементів і відповіднимзменшенням числа кластерів.

 2. Дивізимні (подільні) методи (DivisiveAnalysis, DIANA) – ці методи є логічноюпротилежністю агломеративних методів. На початку роботи алгоритму всі належать одному кластеру, який на подальших кроках ділиться на менші кластери,в результаті утворюється послідовність розщеплених груп.

Ієрархічні алгоритми пов’язані з побудовою дендрограм (від грецького dendron –«дерево»), які є результатом ієрархічного кластерного аналізу.Дендрограма описує близькість окремих точок та кластерів один до одного, представляє в графічному вигляді послідовність об’єднання (розділення) кластерів.

Особливостями використання ієрархічних методів є:

 • невеликі об’єми вхідної вибірки об’єктів;

 • наочність результатів;

 • висока якість кластеризації;

 • не потрібно наперед визначати кількість кластерів.

При великій кількості спостережень ієрархічні методи кластерного аналізу не є ефективними. В таких випадках використовують неієрархічні методи, засновані на розділенні, які є ітеративними методами ділення початкової множини об’єктів.

В цій групі популярні алгоритми сімейства k-середніх (k-means, fuzzy c-means, Густафсон-Кесселя), які в якості цільової функції використовують суму квадратів відхилень координат об’єктів від центрів шуканих кластерів.

Алгоритм k-середніх будує k кластерів, розташованих на великих відстанях один від одного. Основний тип задач, які вирішує алгоритм k-середніх, – наявність припущень (гіпотез) щодо числа кластерів, при цьому вони повинні бути різні настільки, наскільки це можливо. Вибір числа k може базуватися на результатах попередніх досліджень, теоретичних міркуваннях або інтуїції.

Механізм дії алгоритму:

 1. Первинний розподіл об’єктів по кластерах – вибирається число k, і на першомукроці ці точки вважаються «центрами» кластерів.

 2. Ітеративний процес – обчислюються нові центри кластерів і об’єкти зновуперерозподіляються.

Переваги даного методу:

 • простота використання;

 • швидкість використання;

 • зрозумілість і прозорість алгоритму.

Використання у СППР (Карти Кохонена). Список галузей науки, де застосовується кластеризація, широкий: біологія, медицина, економіка, маркетинг тощо.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]