Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DEK.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
1.85 Mб
Скачать

9. Інформаційні системи оброблення маркетингової інформації.

 • Бест-Маркетинг

Програмна система "БЕСТ-Маркетинг" представляє собою зручний та ефективний інструментарій, що дозволяє оцінити ринкові позиції підприємства в умовах конкуренції. Система може використовуватися

на підприємствах виробництва, торгівлі та сфери послуг. 

Аналіз ринку:

 • визначення перспективних ринкових ніш;

 • аналіз конкурентоспроможності товару;

 • аналіз реклами, рекомендації щодо підвищення її ефективності;

 • рекомендації по стимулюванню продажів.

Аналіз конкурентів:

 • ступінь присутності конкурентів на ринку;

 • порівняльний аналіз по товару;

 • порівняльний аналіз рекламних компаній.

Фінансове планування маркетингової діяльності:

 • прогноз продажів;

 • бюджет реклами;

 • зведений бюджет;

 • підготовка бюджету витрат по просуванню продукції

 • та контроль за його виконанням.

 • Marketing Analytic 

Програмний комплекс Marketing Analytic - це система, призначена  для 

забезпеченнязавдань маркетингової діяльності (в тому числі, облік продажів), маркетингового аналізу, що включає обробку результатів маркетингових досліджень, а також розробки стратегічного і оперативного планів маркетингу і контролю маркетингових бюджетів. 

 • FinExpert-Маркетинг

Програма дозволяє отримувати достатньо обгрунтовані прогнози ринковогопопиту і майбутніх продажів, у тому числі і при недоліку точної вихідної інформації, завдяки чому її застосування досить ефективно в процесі планування і прийняття маркетингових рішень. Програма FinExpert-Маркетингкраща, коли більш актуальні завдання «зовнішнього» маркетингу та аналізу ринку конкурентів, особливо на підприємствах з розподіленою організаційною структурою.

10. Економічна інформація як предмет і продукт автоматизованої обробки.

Інформація – це сукупність відомостей (даних), які сприймають з навколишнього середовища (вхідна інформація), видаються в навколишнє середовище (вихідна інформація) або зберігаються всередині певної системи.

Економічна інформація є інструментом управління і водночас належить до його елементів, її потрібно розглядати як один із різновидів управлінської інформації, яка забезпечує розв'язування задач організаційно-економічного управління народним господарством. Отже, економічна інформація – один з найбільш масових різновидів інформації, що відображає процеси виробництва, розподілу обміну і споживання матеріальних благ та послуг. В управлінні виробництвом вирізняють інформаційні процеси, в яких інформація виконує роль предмету праці («сира інформація») і продукту праці («оброблена інформація»). Якщо підійти до поняття економічної інформації з кібернетичних позицій, то інформаційний процес управління можна кваліфікувати як перетворення первинних відомостей (вхідних даних) на економічну інформацію, необхідну для прийняття рішень, які спрямовані на забезпечення заданого стану економіки й оптимального його розвитку.

Економічна інформація є предметом автоматизованої обробки. Вона має ряд особливостей, що впливають на способи її збирання, реєстрації та використання. Ці особливості полягають у тому, що вона:

 • має тенденцію до постійного збільшення обсягів даних;

 • відображає різнобічну діяльність підприємств та організацій через систему натуральних, вартісних та інших показників;

 • може бути цифровою, алфавітною та алфавітно цифровою, має лінійну форму подання;

 • в основній своїй масі є дискретною і фіксується на матеріальних носіях,

 • характеризується масовістю та великими обсягами, тривалістю збереження та необхідністю накопичення, повторюваністю циклів виникнення й оброблення у встановлених часових межах;

 • має складну структуру.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]