Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DEK.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
1.85 Mб
Скачать

20. Комплексне тестування та апробація інформаційної системи.

Важливим етапом життєвого циклу програмного забезпечення, що визначає якість і надійність системи, є тестування. Тестування - процес виконання програм з наміром знайти помилки. Етапи тестування:

• Автономне тестування, контроль окремого програмного модуля окремо від інших модулів системи.

• Тестування сполучень, контроль сполучень (зв'язків) між частинами системи (модулями, компонентами, підсистемами).

• Тестування функцій, контроль виконання системою функцій, що автоматизуються.

• Комплексне тестування, перевірка відповідності системи вимогам користувачів.

• Тестування повноти і коректності документації, виконання програми в строгій відповідності з інструкціями.

• Тестування конфігурацій, перевірка кожного конкретного варіанту постачання (установки) системи.

Якість підготовки початкових даних для проведення тестування серйозно впливає на ефективність процесу в цілому і включає:

• технічне завдання;

• опис системи;

• керівництво користувача;

• початковий текст;

• правила побудови (стандарти) програм і інтерфейсів;

• критерії якості тестування;

• еталонні значення початкових і результуючих даних;

• виділені ресурси, визначувані доступними фінансовими коштами.

З технічної точки зору тестування полягає у виконанні програми на деякій множині вихідних даних м звірці одержуваних результатів із заздалегідь відомими (еталонними) з метою встановити відповідність різних властивостей і характеристик програми замовленим властивостями.

Апробація - це попередня перевірка ІС щодо її доцільності, за результатами якої виноситься рішення з впровадження.

21. Задачі та принципи автоматизації проектування інформаційної системи.

При проектуванні ІС необхідно використовувати відповідні стандарти – принципи, загальні вимоги та нормативи. Стандарти проектування автоматизованих систем ґрунтуються на загальних принципах:

• системності, що забезпечує встановлення зв’язків між складовими структурними одиницями на базі системного підходу

• порушення функціонування автоматизованої системи в цілому.

• сумісності (демократизації), що дозволяє створювати ряд інформаційних інтерфейсів, за допомогою яких автоматизована система може взаємодіяти з іншими ІС, залежно від технологічної необхідності;

• стандартизації та уніфікації, що забезпечує використання типових, стандартних та уніфікованих елементів і проектних рішень;

• ефективності, що ґрунтується на оптимальному співвідношенні між витратами на створення, розвиток, експлуатацію ІС та ефективність від впровадження;

• єдиної інформаційної бази, що ґрунтується на використанні єдиної системи управління базами даних, єдиної системи класифікації та кодування інформації;

• декомпозиції – використовується при вивченні особливостей, властивостей елементів в цілому.

• надійності, що забезпечує експлуатацію автоматизованих систем у випадках перебоїв енергопостачання, виходу з ладу технічних засобів тощо;

• безпеки обробки інформації, що гарантує захист інформаційних потоків у процесі обробки, збереження та обміну інформації;

• продуктивності, що ставить жорсткі вимоги до терміну та якості обробки даних інформаційних процесів;

• адаптації, що забезпечує придатність автоматизованих систем до модифікації та розширення без втрат інформаційної бази;

• простоти та зручності експлуатації, що забезпечує простоту та легкість у використанні користувачам ІС.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]