Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
derzh_ekzamen.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
564.22 Кб
Скачать

2. Пошуковий апарат інф-них установ як засіб доступу до інф-них установ.

Пошуковий апарат інф-них установ - засіб доступу інф- ції, що існує в різних формах. Даний термін ввела в науковий обіг Берестова. У системі бібліотек як інф-них установ для означення даного поняття використовують термін: Довідково-бібліографічний апарат - це сукупність довідкових і бібліографічних видань, каталогів і картотек, призначена для розкриття, складу і змісту док-тів, сприяння їх доведенню до споживачів, виконання завдання бібліографічного обслуговування. В сфері органів НТІ та в багатьох науково-технічних бібліотеках для означення даного поняття використовується термін: Довідково-пошуковий апарат - сукупність упорядкованих масивів вторинних док-тів, які призначені для пошуку науково-технічної інф-ції. В сфері НТІ використовується також термін : Довідково- інф-ний фонд – це сукупність упорядкованих первинних док-тів і довідково-пошукового апарату, що призначені для задоволення інф-них потреб.

Метою створення пошукового апарату є: 1)повно і багатоаспектно розкрити інф-ні ресурси певних установ; 2)забезпечити споживачам доступ до інф-ції, яка є поза межами певної інф-ної установи з питань, що їх цікавлять; 3)видавати споживачам не тільки відомості про д-т, а й фактографічну інф-цію з питань, що їх цікавлять. Пошуковий апарат інф-них установ складається з таких структурних елементів:

1)Довідково-бібліографічний фонд - частина пошукового апарату інф-ної установи, яка включає док-ти директивного та керівного характеру, довідкові видання і бібліографічні посібники, потрібні для здійснення всіх процесів інф-ної роботи;

2) Система каталогів і картотек - частина пошукового апарату інф-ної установи, що являє собою сукупність планомірно організованих та взаємопов'язаних каталогів і картотек, які доповнюють одне одного;

3)Фонд виконаних довідок - частина пошукового апарату інф-ної установи, що являє собою зібрання копій раніше виконаних письмових бібліографічних і фактографічних довідок. Кожен структурний елемент пошукового апарату містить традиційні каталоги, картотеки, бібліографічні видання тощо та їх електронні версії.

Основними функціями пошукового апарату є: 1)пошукова; 2)комунікативна (пош.апарат є засобом зв'язку між первиннодокументними ресурсами установи і споживачами інф-ції); 3)оціночна (вся інф-ція в пошуковому апараті відображається з точки зору її відповідності загальнолюдським цінностям, а також виходячи із потреб користувачів інф-ної установи). Загальними вимогами до організації пошукового апарату інф-ної установи є: 1)доступність; 2)науковість; 3)оперативність у відображенні інф-ції. Специфічні принципи організації пошукового апарату інф-ної установи: 1)єдність пошукового апарату інф-ної установи; 2)відповідність пошукового апарату профілю регіону, в якому знаходиться інф-на установа; 3)відповідність пошукового апарату складу користувачів певної інф-ної установи; 4)необхідність врахування складу пошукового апарату інф-них установ міста чи регіону.

БІЛЕТ№26.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]