Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NAV_POS_BZhD.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
1.81 Mб
Скачать

Ііі. Методична розробка практичних занять з модуля "Безпека життєдіяльності":

Змістовий модуль 1. Основні засади формування безпеки здоров'я та життя у сучасному суспільстві.

Тема 1.

1. Тема 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності.

2. Учбові цілі:

У результаті вивчення теми студент повинен знати:

- основні причини виникнення проблеми безпеки життєдіяльності;

- актуальність проблем безпеки життєдіяльності на сучасному етапі;

- загальні причини зростання рівня небезпек;

- негативні процеси в Україні з точки зору безпеки життєдіяльності;

- міжнародне співробітництво щодо підвищення рівня техногенно-екологічної безпеки людини;

- мету, об’єкт та завдання курсу “Безпека життєдіяльності”.

У результаті вивчення теми студент повинен уміти:

- визначати зміст і сутність основних понять і термінів, якими оперує безпека життєдіяльності;

- орієнтуватися в методологічних засобах і методах дослідження безпеки життєдіяльності;

- дати аналіз змісту основних компонентів системи “людина – життєве середовище”;

- ідентифікувати небезпеку;

- складати номенклатуру небезпек;

- здійснювати таксономію небезпеки;

- визначати причини та можливі наслідки небезпек;

- класифікувати небезпечні, шкідливі та уражаючі, нейтральні та необхідні фактори;

- оцінювати рівень небезпеки.

Після вивчення теми студент повинен усвідомити, що безпека життєдіяльності є серйозною проблемою сучасності, а в центрі уваги завжди повинна бути людина.

3. Час: 4 години.

4. Місце проведення: учбовий клас.

5. Метод проведення: практичне заняття.

6. Учбово-матеріальне забезпечення.

А) Література:

1. Концепція національної безпеки України.

2. Постанова КМ України «Про Національну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища».

3. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник /За ред. Є.П. Желібо. - Львів: Новий світ, 2001.

4. Безпека життєдіяльності: Навч. пос. /За ред. М. Назарука.-Львів: За вільну Україну, 1997.

5. Безпека життєдіяльності /За ред. В.І. Голінька.- К.: Вища школа, 1997.

6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов /Под общей ред. С.В. Белова – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая шк., 1999.

7. В.В.Бєгун, І.М.Науменко “Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техно-генної та природної безпеки)”- Київ, 2003.

8. Захарченко М.В., Орлов М.В., Голубєв А.К. та ін. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва, побуту та у надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник. - К.: ІЗМИ, 1996.

9. Бакка М.Т., Мельничук А.С., Сівко В.І. Охорона і безпека життєдіяльності людини. Конспект лекцій. – Житомир: Льонок, 1995.

10. Основи теорії ризику. Під редакцією Д.М. Гродзинського. Київ 2003.

11. Пономарев В, Т. Энциклопедия безопасности Д.; «Сталкер»,1997.

12. Гостюшин А.В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. М., Зеркало, 1996.

13. Алексеев Н.А. Стихийные явления в природе: проявление, эффективность защиты. - М., 1988.

14. Адабашев И. И. Трагедия или гармония? Природа-машина-человек. - М.: Мысль, 1973.

15. Лапін В.М. Людина в екстремальних умовах. - Л., 1995.

16. Экология и безопасность жизнедеятельности. /Под ред. Л.А.Муравья. - М.:Юнити, 2000.

17. Хоружая Т.А. Методы оценки экологической опасности. - М.: ЭВМ-Контур, 1998.

18. Багнюк В. Екологія на порозі третього тисячоліття // Вітчизна, 2000, №1,2.

19. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров’я людини та екологія. – К.: Здоров’я, 1995.

Б) Контрольні питання по темі.

В) Наочні приладдя:

- таблиці №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5;

- прозірки № 1а, 1б, 1в, 1г, 1д.

Г) Технічні засоби: графопроектор, екран.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]