Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NAV_POS_BZhD.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
1.81 Mб
Скачать

Тема 4.

1. Тема 4. Валеологічні та санологічні засади формування безпеки здоров’я та життя людини.

2. Учбові цілі:

У результаті вивчення теми студент повинен уміти:

- визначати сутність поняття “здоров’я”;

- охарактеризувати біологічні, соціальні та психологічні аспекти здоров’я;

- аналізувати вплив на стан здоров’я людини негативних чинників;

- аналізувати реакцію організму на вплив негативних факторів і можливості організму адаптуватися до цих факторів;

- визначати характерні ознаки здоров’я;

- оцінити загальний рівень здоров’я населення України;

- охарактеризувати систему охорони здоров’я в Україні;

- давати характеристику психофізіологічних факторів небезпек;

- проаналізувати вплив психофізіологічних небезпек на організм людини;

- визначати характерні ознаки фізичної діяльності людини;

- сформулювати характерні особливості розумової діяльності людини;

- визначати ступінь і характер навантаження організму в процесі праці;

- визначати фактори, що впливають на продуктивність праці;

- вибирати ефективні оз­доровчі традиційні та нетрадиційні системи, методи оздоровлен­ня;

- вибирати способи загартування організму.

У процесі вивчення теми студент повинен усвідомити, що кожна людина повинна навчитися вміло керувати своїм здоров’ям, економно його використовувати протягом усього життя та знаходити засоби для його збереження.

3. Час: 4 години.

4. Місце проведення: учбовий клас.

5. Метод проведення: практичне заняття.

6. Учбово-матеріальне забезпечення.

А) Література:

1. Бакка М.Т., Мельничук А.С., Сівко В.І. Охорона і безпека життєдіяльності людини: Конспект лекцій. – Житомир: Льонок, 1995.

2. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посібник / За ред. В.С. Джигирея. – Львів, 1999.

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов /Под общей ред. С.В. Белова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая шк., 1999.

4. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навч.посіб. – Суми:“Університетська книга”, 1999.

5. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров’я людини та екологія. - К.: Здоров’я, 1995.

6. Брехман И.И. Валеология - наука о здоровье.- М.: Физкультура и спорт, 1990.

7. Косицкий Г.И. Наш организм. - М., 1975.

8. Климова В.И. Человек и его здоровье. - М.: Знание, 1985.

9. Петрик О.І. Основи здорового способу життя. - Л., 1993.

10. Апанасенко Г.Л. Здоров’я, яке ми вибираємо. - К.: Т-во “Знання”, 1989.

11. Войтенко В.П. Здоровье здоровых. - К.: Здоровье, 1991.

12. Тонконоженко В.О., Тонконоженко О.О. Бережи здоров’я змолоду. - К.: Здоров’я, 1990.

13. Ларанский Д.Н., Лукьянов В.С. Азбука здоровья. - М., 1990.

14. Амосов Н.М., Бендет Я.А. Физическая активность и сердце.- К., 1989.

15. Экземплярский В.М. Очерки психологии. – М.: Уч. пед. гиз., Минпросвещение, 1985.

16. Законодавство України про охорону здоров'я.

17. Постанова КМ України «Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здо-ров’я нації».

Б) Контрольні питання по темі.

В)Наочні приладдя:

- таблиці №№ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5;

- прозірки № 4а, 4б, 4в, 4г, 4д.

Г) Технічні засоби: графопроектор, екран.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]