Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NAV_POS_BZhD.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
1.81 Mб
Скачать

10. Питання для контролю знань студентів:

1. Вплив харчування на життєдіяльність людини. Шляхи надходження шкідливих речовин у харчові продукти.

2. Наслідки потрапляння у харчові продукти пестицидів, харчових добавок, стимуляторів росту.

3. Генетично модифіковані продукти та їх небезпека для здоров'я людини.

4. Небезпека надходження радіонуклідів у харчові продукти, особливості харчування в умовах радіаційного забруднення.

11. Завдання для самостійної роботи:

Вивчити:

1. Вплив харчування на життєдіяльність людини.

2. Вимоги до якості та безпеки харчових продуктів.

3. Шляхи надходження шкідливих речовин у харчові продукти.

4. Поняття про утворення токсичних речовин у процесі приготування продуктів.

5. Харчові добавки як можливі забруднювачі.

6. Наслідки забруднення харчових продуктів пестицидами.

7. Стимулятори росту та інші хімічні речовини, що застосовуються в сільському господарстві.

8. Генетично модифіковані продукти та їх небезпека для здоров'я людини.

9. Радіонукліди у харчових продуктах.

10. Харчування в умовах радіаційного забруднення.

11. Кількість токсичних речовин у продуктах харчування: фонові допустимі залишки, максимально допустимий рівень залишків у харчових продуктах.

12. Методика зменшення кількості речовин-забруднювачів у харчових продуктах.

12. Питання для самоконтролю знань студентів:

1. Забруднення харчових продуктів важкими та рідкісними металами.

2. Забруднення продуктів харчування радіонуклідами.

3. Забруднення харчових продуктів нітратами та нітритами.

4. Забруднення продуктів харчування метаболітами мікроорганізмів.

5. Забруднення харчових продуктів пестицидами.

6. Наслідки використання харчових добавок.

7. Небезпека використання генетично-модифікованих продуктів.

Змістовий модуль 2. Створення безпечних умов професійної діяльності медичного працівника та її законодавче забезпечення.

Тема 7.

1. Тема 7. Небезпечні та життєво небезпечні інфекційні захворювання у практиці медичного працівника.

2. Учбові цілі:

У результаті вивчення теми студент повинен знати:

- небезпечні та життєво небезпечні захворювання;

- можливість потрапляння збудників вірусного гепатиту у організм лікаря і заходи профілактики;

- можливі шляхи потрапляння біологічного матеріалу від ВІЛ-інфікованого в організм медичного працівника;

- профілактиктичні заходи боротьби зі СНІДом;

- потенційну небезпеку туберкульозу та ефективні засоби захисту і профілактики.

Після вивчення теми студент повинен усвідомити, що тільки через глибоке усвідомлення навислої небезпеки і рішучої перешкоди щодо поширення інфекційних хвороб, СНІДу, венеричних захворювань, туберкульозу – єдиний шлях виживання людства.

3. Час: 4 години.

4. Місце проведення: учбовий клас.

5. Метод проведення: практичне заняття.

6. Учбово-матеріальне забезпечення.

А) Література:

1. Постанова КМ України «Про комплексні заходи боротьби з туберкульозом».

2. Указ Президента України «Національна програма боротьби із захворюваністю на ту-беркульоз».

3. Постанова КМ України «Про Програму профілактики СНІДу та наркоманії».

4. Постанова КМ України «Програма профілактики ВІЛ-інфекції в Україні».

5. Постанова ВР України «Про проект Закону України про захист населення від інфекційних хвороб».

6. Постанова КМ України «Про затвердження Програми розвитку донорства крові та її компонентів».

7. Постанова КМ України «Про Національну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища».

8. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: Навч. посіб. - К.: КНБУ, 2000.

9. Житецький В.Ц., Джигірей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. - Вид. 2-е, стереотипне. - Львів: Афіша, 2000.

10. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, установах та організаціях. - К.: 1998.

11. Навроцкий В.К. Гигиена труда. - М., 1974.

12. Адлер М. Азбука СПИДа. - М.: Мир. 1991.

13. Гирин В.Н., Порохницкий В.Г. Что мы знаем о СПИДе. - К.: Здоровье, 1989.

14. Тарасишин Л.О., Широбоков В.П. Про СНІД. - К., 1996.

15. Смирнов В.В., Тарасишин Л.О. Коріння СНІДу. - К.: Т-во “Знання”, 1988.

16. СНІД - світова загроза / Кур’єр ЮНЕСКО.- 1995.

17. Головченко О.М. Чи можна вберегтись від СНІДу? - Одеса: Маяк, 1995.

18. Стейниер Р., Эдельберг Э., Ингрэм Д. Мир микробов. - М.: Мир, 1989.

19. Азаров В.Н. Основы микробиологии и санитарии. - М.: Экономика, 1986.

20. Мавров И.И. Контактные инфекции, передающиеся половым путем.-К.:Здоровье, 1989.

21. Касевич Н.М., Шаповал К.І. Безпека роботи медичних працівників.- К.: Здоров'я, 2002.

22. Професійні хвороби: навчальний посiбник /Под ред. В.П. Маленький.-Вінниця: Нова книга, 2005.

23. Концевич И.А. Судебно-медицинские аспекты врачебной практики.- К.:Здоров'я, 1984.

24. Общая и частная медицинская деонтология /Под ред. Б.В.Петровского.- М.:Медицина, 1984.

Б) Контрольні питання по темі.

В)Наочні приладдя:

- таблиці №№ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5;

- прозірки № 7а, 7б, 7в, 7г, 7д.

Г) Технічні засоби: графопроектор, екран.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]