Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NAV_POS_BZhD.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
1.81 Mб
Скачать

10. Питання для контролю знань студентів:

1. Механізм впливу алкоголю на організм людини та пов'я­зана з ним небезпека індивідуального та суспільного життя.

2. Механізм впливу тютюнопаління на організм людини та пов'язана з ним загроза здоров'ю.

3. Поняття про наркотизм, способи відлучення від нарко­тиків.

11. Завдання для самостійної роботи:

Вивчити:

1. Визначення та різновиди шкідливих звичок.

2. Механізм згуб­ного впливу алкоголю, тютюнопаління, наркотиків на організм людини.

3. Загроза особистій та суспільній життєдіяльності при їх застосуванні.

4. Методи протидії залученню до шкідливих звичок та способи відлучення від них.

12. Питання для самоконтролю знань студентів:

1. Небезпеки від алкоголю.

2. Склад тютюнового диму, його дія на організм.

3. Як покинути палити?

4. Пом’якшення згубної дії тютюну.

5. Загрозлива небезпека від наркотиків та наркоманії.

6. Класифікація наркотиків та типів залежності.

7. Ускладнення, що виникають при систематичному вживанні наркотиків.

Тема 6.

1. Тема 6. Безпека харчування як складова безпечної життєдіяльності людини.

2. Учбові цілі:

Внаслідок вивчення теми студент повинен уміти:

- проаналізувати вплив харчування на життєдіяльність людини;.

- сформулювати вимоги до якості та безпеки харчових продуктів;

- визначати шляхи надходження шкідливих речовин у харчові продукти;

- оцінювати наслідки забруднення харчових продуктів харчовими добавками, пестицидами, стимуляторами росту, генетично модифікованими організмами та їх небезпеку для здоров'я людини;

- охарактеризувати небезпеку надходження радіонуклідів у харчові продукти та харчування в умовах радіаційного забруднення;

- пояснювати механізм утворення токсичних речовин у процесі приготування продуктів;

- вибирати ефективні методики зменшення кількості речовин-забруднювачів у харчових продуктах.

3. Час: 4 години.

4. Місце проведення: учбовий клас.

5. Метод проведення: практичне заняття.

6. Учбово-матеріальне забезпечення.

А) Література:

1. Домарецький В.А., Златєв Т.П. Екологія харчових продуктів. - К.: Урожай, 1993.

2. Ліпатов Н.Н. Екологія продуктів харчування.-1989.

3. Габович Р.Д. Гігієнічні засоби охорони продуктів харчування-1987.

4. Рубенчик Б.Л. Профілактика забруднення продуктів харчування-1983.

5. Донченко Л.В. Безпека продуктів харчування – Москва: Харчепромвидат, 2001.

6. Смоляр В.И. Ионизируюшая радиация и питание. - К.: Здоровье,1992.

7. Смоляр В.І. Харчування в умовах радіонуклідного забруднення. - К.: Здоров’я, 1991.

8. Радиактивные загрязнения и их измерения /М.Т. Максимов, Г.О. Оджа­гов: Учеб. пособие. - М.: Энергоатомиздат, 1989.

9. Иойрыш А.И., Красовский О.А. Правовые аспекты генной инженерии //Государство и право. -1997. -№3. - С.113

10. Краснодемська З. Небезпека генної модифікації //Урядовий Кур'єр. - 2003, 15.05. - №87. - С.10

11. Пестициди: 100000 жертв щороку // Урядовий Кур'єр. - 2003. - №109. - С.10.

12. Заиков Г.Е., Маслов С.А., Рубайло В.Л. Кислотные дожди и окружающая среда. - М., 1992.

13. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі.- Кіровоград, 1998.

14. Алексеенко И.Р., Кейсевич Л.В. Последняя цивилизация? Человек. Общество. Природа. - К.: Наукова думка, 1997.

15. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров’я людини та екологія. - К.: Здоров’я, 1995.

16. Общая гигиена /Под ред. Е.И. Гончарука.- Киев, Выща школа, 1991.

17. Стейниер Р., Эдельберг Э., Ингрэм Д. Мир микробов. - М.: Мир, 1989.

18. Азаров В.Н. Основы микробиологии и санитарии. - М.: Экономика, 1986.

19. Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні та прак-тичному використанні генетично модифікованих організмів».

20. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини: Закон України від 23 грудня 1997 року //Відомості ВРУ. - 1998. - №19. - Ст.98

21. Про вилучення з обігу, переробку і утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції: Закон України від 14 січня 2000 року //Відомості ВРУ. - 2000. - №12. - Ст.95

Б) Контрольні питання по темі.

В)Наочні приладдя:

- таблиці №№ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5;

- прозірки № 6а, 6б, 6в, 6г, 6д.

Г) Технічні засоби: графопроектор, екран.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]