Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NAV_POS_BZhD.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
1.81 Mб
Скачать

10. Питання для контролю знань студентів:

1. Особливості роботи медичного працівника з ВІЛ-інфікованими пацієнтами. Поняття про «виробничу аварію» та порядок дій у разі її виникнення.

2. Особливості роботи медичного працівника із хворими на вірусний гепатит. Профілактика інфікування вірусами гепатиту.

3. Профілактичні заходи у професійній діяльності лікаря-фтизіатра. Національна програма боротьби з туберкульозом.

11. Завдання для самостійної роботи:

Вивчити:

1. Поняття про небезпечні та життєво небезпечні захворювання.

2. ВІЛ та СНІД у практиці лікаря. Можливі шляхи потраплян­ня біологічного матеріалу від ВІЛ-інфікованого в організм медичного працівника. Поняття про «виробничу аварію» та екстрене звернення до Центру СНІДу / Інституту інфекційних захворювань. Антиретровірусна 28-денна програма

3. Вірусний гепатит і можливість потрапляння його збудників у організм лікаря. Профілактика інфікування вірусами гепатиту та імунопрофілактика при контакті із біологічними матеріалами хворого на гепатит.

4. Програма розвитку донорства крові та її компонентів на 2002-2011 роки.

5. Туберкульоз та його розповсюдженість в Україні та світі. Потенційна професіональна небезпека лікаря-фтизіатра та вжиття профілактичних заходів. Національна програма боротьби із захворюваністю на туберкульоз.

Тема 8.

1. Тема 8. Професійні шкідливості у життєдіяльності лікаря.

2. Учбові цілі:

У результаті вивчення теми студент повинен знати:

- поняття про професійну шкідливість та перелік шкідливих медичних професій та посад;

- наслідки дії професійних шкідливістей на медичний персонал різного фаху;

- основні заходи запобігання шкідливим впливам на організм лікаря під час здійснення ним професійної діяльності;

- посадові інструкції, що регламентують безпеку професійної діяльності лікаря;

- актуальність небезпеки для дослідника та суспільства в цілому при створенні та випробуванні генетично модифікованих організмів.

3. Час: 2 години.

4. Місце проведення: учбовий клас.

5. Метод проведення: практичне заняття.

6. Учбово-матеріальне забезпечення.

А) Література:

1. Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні та прак-тичному використанні генетично модифікованих організмів».

2. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, установах та організаціях. - К.: 1998.

3. Законодавство України про охорону праці.

4. Законодавство України про охорону здоров'я.

5. Павлов Е.Х. Охрана труда в здравоохранении. - М.: Книжный мир, 1998.

6. Капцов В.А. Труд и здоровье медицинских работников как проблема медицины труда / Медицинская помощь, № 2.

7. Капцов В.А., Алферова Т.С. О гигиене труда медицинских работников / Здравоохране-ние РФ, № 5, 1985.

8. Касевич Н.М., Шаповал К.І. Безпека роботи медичних працівників. - К.:Здоров'я, 2002.

9. Професійні хвороби: навч. посiбник / ред. В.П. Маленький.-Вінниця: Нова книга, 2005.

10. Навроцкий В.К. Гигиена труда. - М., 1974.

11. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: Навч. посіб. - К.: КНБУ, 2000.

12. Житецький В.Ц., Джигірей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. - Вид. 2-е, стереотипне. - Львів: Афіша, 2000.

13. О. В. Леонтьев, С. А. Бойцов, Д. В. Леонтьев. Правовые аспекты деятельности врача лечебного профиля. http://www.doktor.ru/ medinfo.

14. Бокариус Н.С. Судебная медицина для медиков и юристов. - Харьков, Юридическое из-дательство Украины, 1980.

15. Концевич И.А. Судебно-медицинские аспекты врачебной практики. - К.:"Здоров'я", 1984.

15. Швидка медична допомога: Навч. посіб. /Л.П. Чепкий, О.Ф. Возі­анов, О.Й. Грицюк та ін.; За ред. Б.Г. Ананасенка, Л.П. Чепкого. - К.: Вища шк., 1998.

16. Міжнародний кодекс медичної етики. (Прийнятий 5-ою Генеральною Всесвітньою Медичною асоціацію, (Лондон, Великобританія, жовтень 1949р.), доповнений 22-ою Все-світньою Медичною Асамблеєю, (Сідней, Австралія, серпень 1968р.) і 35-ою Всесвітньою Медичною Асамблеєю, (Венеція, жовтень 1983р.).

Б) Контрольні питання по темі.

В)Наочні приладдя:

- таблиці №№ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5;

- прозірки № 8а, 8б, 8в, 8г, 8д.

Г) Технічні засоби: графопроектор, екран.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]