Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NAV_POS_BZhD.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
1.81 Mб
Скачать

Конвертація оцінок традиційної системи у бали за дисципліну

Види контролю

Традиційна оцінка

Оцінка в балах

Оцінка ECTS

Поточний контроль без навчально-пошукової роботи

"5"

83-104

A

"4"

61-82

B,C

"3"

40-60

D,E

"2"

<40

FX,F

Навчально-пошукова робота

"5"

11-16

A

"4"

6-10

B,C

"3"

1-5

D,E

"2"

0

FX,F

Поточний контроль з навчально-пошуковою роботою

"5"

94-120

A

"4"

67-93

B,C

"3"

40-66

D,E

"2"

<40

FX,F

Підсумковий контроль

"5"

71-80

A

"4"

61-70

B,C

"3"

50-60

D,E

"2"

<50

FX,F

Загальна кількість балів за дисципліну

"5"

164-200

A

"4"

127-163

B,C

"3"

90-126

D,E

"2"

<90

FX,F

Конвертація кількості балів в оцінки за шкалами ECTS і 4-бальною системою. Кількість балів з елективного курсу, яка нарахована студентам, конвертується у шкалу ECTS так:

Оцінка ECTS

Статистичний показник

А

Найкращі 10 % студентів

В

Наступні 25 % студентів

С

Наступні 30 % студентів

D

Наступні 25 % студентів

Е

Решта 10 % студентів

Відсоток студентів визначається на вибірці студентів даного курсу в межах відповідної спеціальності.

Кількість балів з елективного курсу, яка нарахована студентам, відповідає традиційній 4-бальній шкалі так:

Оцінка ECTS

Оцінка за 4-бальною шкалою

А

«відмінно»

В, С

«добре»

D, E

«задовільно»

FX, F

«незадовільно»

Оцінка FX, F («2») виставляється студентам, яким не зараховано елективний курс після завершення його вивчення.

Оцінка FX («2») виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали підсумковий модульний контроль. Вони мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше 2 (двох) разів за графіком, затвердженим ректором.

Студенти, які одержали оцінку F після завершеня вивчення елективного курсу (не виконали навчальну програму з модуля або не набрали за поточну навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів), мають пройти повторне навчання з даного елективного курсу за дозволом керівництва ВНМЗ.

Структура оцінки модулю «Безпека життєдіяльності»

Зміст. Мод.№

теми

№ п/п

занять

Вид

занять

Самостійна робота студента

Знання (+), уміння, навички

Поточний контроль

Оцінка в балах

1

1

1

ПЗ

+

2

ПЗ

СРС

+

*

“3”-5; “4”-9; “5”-13

2

3

ПЗ

+

4

ПЗ

СРС

+

*

“3”-5; “4”-9; “5”-13

3

5

ПЗ

+

6

ПЗ

СРС

+

*

“3”-5; “4”-9; “5”-13

4

7

ПЗ

+

8

ПЗ

СРС

+

*

“3”-5; “4”-9; “5”-13

5

9

ПЗ

СРС

+

*

“3”-5; “4”-9; “5”-13

6

10

ПЗ

+

11

ПЗ

СРС

+

*

“3”-5; “4”-9; “5”-13

2

7

12

ПЗ

+

13

ПЗ

СРС

+

*

“3”-5; “4”-9; “5”-13

8

14

ПЗ

СРС

+

*

“3”-5; “4”-9; “5”-13

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність

104

Максимальна кількість балів за індивідуальну самостійну роботу

16

Максимальна кількість балів за підсумковий модульний контроль

80

Разом

200

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]