Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NAV_POS_BZhD.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
1.81 Mб
Скачать

10. Питання для контролю знань студентів:

1. Внутрішній та зовнішній вплив на організм людини.

2. За­лежність психофізичного стану від рівня зовнішніх та внутрішніх чинників.

3. Природні фізіологічні системи захисту організму.

4. Імунітет, адаптація.

5. Стрес, фобії.

6. Типові моделі психологічних реакцій організму у разі екстремальних ситуацій.

11. Завдання для самостійної роботи:

Вивчити:

1. Внутрішній та зовнішній вплив на організм людини.

2. Залежність психофізичного стану від рівня зовнішніх та внутрішніх чинників.

3. Роль рецепторів, ефекторів, ЦНС у забезпеченні безпеки життєдіяльності людини.

4. Природні фізіологічні системи захисту, резерви організму.

5. Вплив біоритмів на рівень індивідуального ризику.

6. Імунітет. Адаптація.

7. Можливі порушення діяльності організму, які викликаються умовами життя та діяльності людини.

8. Вплив характеру й темпераменту людини на її безпеку.

9. Зовнішні подразники та їх вплив на зміну психофізичного стану людини.

10. Стрес.

11. Фобії.

12. Типові моделі психологічних реакцій організму при екстремальних ситуаціях.

12. Питання для самоконтролю знань студентів:

1. Значення органів чуття для безпеки життєдіяльності людини та їх будова.

2. Психофізіологічний закон Вебера-Фехнера.

3. Роль органів чуття в забезпеченні безпеки людини.

4. Загальне уявлення про обмін речовин.

5. Роль нервової системи в забезпеченні життєдіяльності людини.

6. Значення умовних і безумовних рефлексів у життєдіяльності людини.

7. Поведінка людини і її види.

8. Вплив властивостей людини на її дії, вчинки, поведінку в процесі її життєдіяльності.

9. Вплив якостей людини на безпеку життєдіяльності.

10. Риси людини як стійкі особливості поведінки.

Тема 3.

1. Тема 3. Негативні фактори середовища життєдіяльності та їх вплив на здоров’я людини.

2. Учбові цілі:

У результаті вивчення цієї теми студент повинен уміти:

- охарактеризувати поняття “середовище”, в якому живе людина;

- класифікувати навколишнє середовище та його параметри;

- давати характеристику природного, техногенного та соціально-політичного середовища;

- давати поняття “електромагнітне поле”, “електромагнітне випромінювання”, “електричний струм”;

- класифікувати електромагнітні випромінювання;

- проаналізувати ступінь впливу електромагнітних випромінювань на організм людини;

- визначати методи захисту;

- охарактеризувати вплив електричного струму на організм людини;

- давати кількісну і якісну характеристики небезпек техногенного характеру: шуму, вібрації, іонізуючих випромінювань;

- проаналізувати вплив шуму, вібрації, іонізуючих випромінювань;

- сформулювати загальну стратегію і принципи забезпечення безпеки в умовах, де виникають шум, вібрація, іонізуючі випромінювання;

- вибирати ефективні засоби захисту від шуму, вібрації, іонізуючих випромінювань.

- класифікувати шкідливі хімічні та біологічні фактори небезпеки;

- давати характеристики небезпечних хімічних та біологічних факторів;

- пояснювати сутність дії на організм людини токсичних хімічних речовин;

- аналізувати якість навколишнього середовища за вмістом шкідливих хімічних речовин, мікроорганізмів.

Після вивчення теми студент повинен усвідомити, що якісний стан компонентів середовища життєдіяльності значною мірою впливає на рівень здоров’я людини, життєдіяльність і тривалість її життя.

3. Час: 4 години.

4. Місце проведення: учбовий клас.

5. Метод проведення: практичне заняття.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]