Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NAV_POS_BZhD.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
1.81 Mб
Скачать

7. План проведення практичного заняття

1.

Вступ…..

5 хвилин

2.

Поняття про професійну шкідливість, перелік шкідливих медичних професій та посад. Професійні шкідливості при роботі лікаря-рентгенолога, радіолога, лікаря ультразвукової діагностики. Запобігання шкідливим впливам

на організм лікаря під час здійснення ним професійної діяльності. Посадові інструкції, що регламентують безпеку професійної діяльності лікаря. Процес створення та випробування генетично модифікованих організмів: небезпека для дослідника та суспільства в цілому. Регулювання генетично-інженерної діяльності. Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні та практичному використанні генетично модифікованих організмів».

55 хвилин

3.

Відповіді на контрольні питання…...……………………………………...........

15 хвилин

4.

Підведення підсумків заняття…………………………………………………...

5 хвилини

Разом…………………………………………………………................................

80 хвилин

8. Методика проведення заняття.

Заняття починається з перевiрки за списком студентiв, об'явлення теми, мети та плану заняття. Далі іде викладання та розбір учбових питань, які розглядаються на занятті. Перевірка підготовки студентів до заняття проводиться в ході вивчення учбових запитань. Наприкінці другого заняття проводиться вихідний контроль засвоєння знань шляхом відповідей на контрольні питання, тестові завдання та рішення задач, підводиться підсумок заняття, в ході якого студент заповнює "Індивідуальний план студента", і задається завдання до наступного заняття.

9. Перелік теоретичних питань, завдання для самостійної роботи, тестових завдань та тематичних задач. Інформаційна частина методичної розробки

Стан охорони праці, рівень виробничого травматизму і професійної захворюваності працівників системи охорони здоров'я є серйозною соціально-економічною проблемою галузі, що безпосередньо впливає на надання медичної допомоги населенню країни. На тих, що працюють в установах охорони здоров'я впливають ті ж чинники, що і в будь-якій іншій галузі промисловості - захворюваність, умови і характер праці і т.д. Проте на медичний персонал більш ніж в інших галузях, впливають особливості професійної діяльності. Працю медичних працівників складно порівнювати з працею інших фахівців. Медики зазнають велике інтелект-туальне навантаження, несуть відповідальність за життя і здоров'я інших людей, щодня вступають в контакт з великою різноманітністю людських характерів, ця професія вимагає термінового ухвалення рішень, самодисципліни, уміння зберігати високу працездатність в екстремальних умовах, високої стресо- і перешкодостійкості. Нерідко лікувально-діагностичні, реанімаційні заходи, оперативні втручання проводяться в нічний час, що значно обважнює працю медичного персоналу. Науково-технічний прогрес, що привів до підвищення технічної оснащеності лікувальних установ, впровадження більш довершених технічних процесів, устаткування, інструментарію, застосування нових лікарських препаратів і освоєння нових методів діагностики і лікування, ставить перед медициною праці нові проблеми, які вимагають швидкого рішення. Поняття «Медичний працівник» включає в себе представників досить різно-манітних категорій працівників охорони здоров'я - це керівники медичних установ, завідувачі відділеннями, лікарі всіх спеціальностей, медичні сестри, лаборанти, молодший і допоміжний персонал, діяльність яких, разом із загальними рисами, має немало істотних відмінностей. Захворюваність працівників системи охорони здоров'я є однією з найбільш високих в країні.

Професійні шкідливості - чинники виробничих і трудових процесів, які можуть спричиняти шкідливу дію на здоров'я і здатність розвитку професійних захворювань.

Виробничі процеси в медицині – технічне лікування (всі методи, за допомогою яких при дії на хворого можна добитися його одужання).

Трудові процеси – процеси взаємодії людини з предметом праці (хворим).

Серед основних чинників професійної шкідливості у працівників охорони здоров'я зустрі-чаються практично всі шкідливості, характерні для більшості неблагополучних виробництв.

Класифікація чинників професійної шкідливості.

Чинники професійної шкідливості медичного персоналу різного профілю можна класифікувати на:

Механічні: вимушене положення тіла або напругу окремих органів і систем.

Фізичні: іонізуюче випромінювання; неіонізуюче випромінювання; електричні і електро-магнітні поля; лазерне випромінювання; ультразвук; шум, вібрація; підвищений атмосферний тиск; підвищена температура і вологість повітря; нераціональне освітлення.

Хімічні: анестетики; антибіотики; гормони; хімічні речовини дратівливого, токсичного, алергічного характеру в різних комбінаціях.

Біологічні: мікроорганізми; віруси; найпростіші; гриби; гельмінти; паразити.

Нервово-емоційні: інтелектуальна напруга; емоційна напруга; напруга уваги, пам'яті; необхідність ухвалювати рішення в екстремальній ситуації; необхідність зберігати високу працездатність при змінній роботі; робота з трупним матеріалом.

Ергономічні: експлуатація ергономічно неадекватного обладнання.

До механічних чинників можна віднести вимушене положення тіла або напругу окремих органів і систем. Особливо ця група чинників має відношення до медперсоналу хірургічного профілю (хірургам, акушерам-гінекологам, операційним сестрам, анестезіологам, фізіотерапев-там і масажистам). Майже вся оперуюча бригада стоїть, схилившись над операційним столом, з винесеними вперед руками, з нахиленою головою, округлою спиною. Тривала статична м'язова напруга супроводжується тонічними і тетонічними скороченнями м'язів. Вимушена поза вносить зміни в конфігурацію хребетного стовпа, викликає зміни в міжхребетних дисках, наслідком яких можуть з'явитися скарги на біль в різних відділах хребта, плечовому поясі, кінцівках. При тривалому стоянні під час операції в нижніх кінцівках спостерігається застій крові, об'єм гомілки збільшується майже на один сантиметр, а площа стопи - майже на 5 %, що веде до розвитку варикозного розширення вен нижніх кінцівок і тромбофлебіту, а застій крові в області тазу - до розвитку геморою.

Під час операції в зоні діяльності хірургів нерідко спостерігаються несприятливі мікрокліматичні умови, які не забезпечують нормальний рівень теплообміну організму з навколишнім середовищем і комфортні тепловідчуття.

Хірурги скаржаться на “нагріваючий” мікроклімат і значні вологовтрати. Поєднана дія мікроклімату і психоемоційної напруги супроводжується посиленням потовиділення при виконанні оперативних втручань. Величина вологовтрат у хірургів коливається залежно від температури повітря в операційних; так при температурі повітря 21-22°С вона складає 0,75 г/хв., а при підвищенні до 25-26°С - 2,7 г/хв. Порушенню терморегуляції організму можуть сприяти подовження операційного дня, а також постійна кумуляція тепла в організмі.

Недоліки операційного одягу, зокрема, посилюються частим його пранням, автоклавуванням, прасуванням, що в значній мірі знижує повітропроникність і гігроскопічність тканини. Заміна звичайного одягу на виготовлену з більш повітропроникної тканини значно покращує тепловідчуття, зменшує потовиділення у хірургів.

Праця певних категорій медичних фахівців характеризується напругою зору - роботи з лабораторними, операційними мікроскопами, мікрохірургія, стоматологія, оториноларингологія (незначні розміри об'єктів розрізнення), тобто відноситься до категорії зорових робіт найвищої точності. Навантаження на очі при цьому обумовлюється різкими контрастами між джерелом світла і освітленим об'єктом, важкодоступністю даних об'єктів, затьмаренням навколишнього простору. Все це створює високе навантаження на систему акомодації очей, що приводить до погіршення зорових функцій, яке проявляється розладом акомодації, зниженням гостроти зору, світлової чутливості і стійкості розрізнення кольору. Зміни з боку зору у медпрацівників (міопічна рефракція ока) наростають по мірі збільшення стажу роботи.

З фізичних чинників можна назвати: рентгенівське випромінювання, радіонукліди, ультразвук, ультрафіолетове випромінювання, лазерне (когерентне) випромінювання, струми і поля НВЧ, УВЧ, ВЧ, підвищений тиск, високі температури, аерозолі, шум апаратів і приладів, які можуть викликати: променеву хворобу, місцеві променеві ураження; вегетативно-судинну дистонію, астенічний, астеновегетативний, гіпоталамічний синдроми, місцеві пошкодження тканин лазерним випромінюванням, вегетативно-сенсорну поліневропатію рук, катаракту; новоутворення, пухлини шкіри, лейкози. НВЧ-випромінювання робить несприятливий вплив на кров (сантиметровий і міліметровий діапазони), серцево-судинну систему (поля міліметрового діапазону), на центральну і периферичну нервову систему, зокрема, викликає амнезуючий ефект (дециметрові хвилі).

До дії іонізуючого випромінювання більш за інших схильні ті, хто обслуговує рентгенологічні кабінети, радіологічні лабораторії, а також деякі категорії хірургів - рентгенохірургічні бригади. Біологічна дія іонізуючого випромінювання найявніше виявляється в активно проліферуючих тканинах (лімфатичній, кровотворній і ін.). Воно є потенційно причинним чинником розвитку таких професійних захворювань, як променева хвороба, місцеві променеві ураження, новоутворення, пухлини шкіри, лейкоз. На ризик розвитку професійних захворювань робить вплив виборча поразка тим або іншим канцерогеном так званих органів мішеней (наприклад, шкіра у рентгенологів). Тут позначається і тривалість дії канцерогену.

Взаємне проникнення медичних наук привело до того, що останнім часом в діагностичних і лікувальних маніпуляціях під контролем рентгенівського випромінювання разом з рентгенологами беруть участь хірурги, анестезіологи, травматологи, реаніматологи і середній медичний персонал. В момент рентгенологічних досліджень лікарі можуть підлягають впливу розсіяного рентгенівського випромінювання або навіть знаходитися в зоні прямої дії променів. Рівні опромінювання на робочих місцях цих фахівців, а також дози рентгенівського випромінювання, що отримуються ними, в окремих випадках перевищують дози, що отримуються рентгенологами і лаборантами.

Прикладом дії на хірургів неіонізуючого випромінювання може служити використання лазерних скальпелів достатньо високих потужностей. Хірурги і обслуговуючий персонал можуть піддаватися як прямій несприятливій дії лазерного випромінювання, так і при віддзеркаленні його від біологічних тканин і інструменту. Не виключена можливість попадання лазерного випромінювання на руки хірургів. Ступінь потенційної небезпеки лазерного випромінювання залежить від потужності джерела, довжини хвилі, тривалості імпульсу і чистоти його проходження, навколишніх умов, віддзеркалення і розсіяння випромінювання. Окрім дії лазерного випромінювання виникають і інші небезпечні чинники. Шкідливий вплив на очі може надати світлова енергія від імпульсних ламп накачування. Крім того, спектр випромінювання імпульсних ламп містить довгохвильові ультрафіолетові промені, які можуть додатково викликати специфічну реакцію очей. До супутніх небезпечних чинників, що виникають при експлуатації лазерних установок, можна віднести: високу напругу зарядних пристроїв, що живлять батарею конденсаторів більшої ємності; забруднення повітряного середовища хімічними речовинами, що утворюються при розрядці імпульсних ламп накачування; інтенсивний шум, що виникає у момент роботи деяких лазерів; рентгенівське випромінювання при фокусуванні випромінювання лазера в газі.

Біологічні ефекти, що виникають при дії лазерного випромінювання на організм людини, діляться на дві групи: 1) первинні ефекти - органічні зміни, що виникають безпосередньо в опромінюваних тканинах; 2) вторинні ефекти - неспецифічні зміни, що з'являються в організмі у відповідь на опромінювання.

Обстеження медичних працівників, що використовують в своїй діяльності лазерні установки, показало, що серед них порівняно високий відсоток осіб з функціональними розладами в діяльності нервової і серцево-судинної систем. Дані офтальмологічних обстежень також свідчили про значну частоту серйозних розладів з боку органу зору, таких як помутніння кришталика, дистрофія сітківки, деструкція склоподібного тіла.

У медичного персоналу, що довго контактує з лазерами, виявляються, в основному, неспецифічні реакції, характер яких указує на порушення в діяльності регуляторних механізмів, відповідальних за підтримку гомеостазу. При цьому лазерне випромінювання виступає як своєрідний чинник ризику, що впливає на розвиток і перебіг вегетативно-судинної патології.

Оцінка умов праці медичних працівників, обслуговуючих ультразвукову апаратуру (діагностичну, фізіотерапевтичну, хірургічну), свідчить, що всі вони в процесі трудової діяльності піддаються дії комплексу несприятливих чинників виробничого середовища.

Ведучими з них є ультразвук при контактній передачі, а також ряд чинників, здатних посилювати несприятливий вплив контактного ультразвука. До них слід віднести статичну і динамічну напругу м'язів кисті і верхнього плечового поясу при однотипних рухах; ультразвук, що розповсюджується повітряним шляхом, забруднення рук контактними мастилами, поліпшуючими акустичний контакт з джерелом ультразвука.

З супутніх чинників виробничого середовища необхідно відзначити нервово-емоційну і зорову напругу. При поглиблених медичних обстеженнях виявляються порушення функціонального стану периферичної нервової, судинної і центральної нервової систем, а також зміна шкірної чутливості, зміщення порогів вібраційної і больової чутливості рук.

Більш ніж у половини медичних сестер і 75% лікарів, що використовують ультразвукову апаратуру, відмічалися вестибулярні порушення, що відображають функціональні зміни в центральному відділі вестибулярного апарату. Даними досліджень встановлено функціональне підвищення тонусу судин головного мозку у медичних працівників із стажем роботи до п'яти років. Зниження інтенсивності кровонаповнення церебральних судин реєструється при стажі понад 5 років.

При неврологічних обстеженнях нерідко виявляються порушення за типом вегетативного поліневриту у поєднанні із загальним ангіодистонічним синдромом, що прогресує із стажем роботи з ультразвуковою апаратурою.

Найчастіше фізичні чинники зустрічаються не в чистому вигляді, а в комбінації один з одним і з чинниками інших груп: з вимушеним положенням і перенапруженням окремих органів і систем, з хімічними, біологічними і психогенними чинниками. Краще всього простежуються такі комбінації груп чинників при використанні методу гіпербаричної оксигенації (ГБО), при якому багато чинників потенціюють несприятливу дію один одного, наприклад, навіть азот повітря під високим тиском починає проявляти наркотичну дію, а кисень під тиском, у поєднанні із статичною електрикою синтетичних матеріалів, робить їх пожежо- і вибухонебезпечними. Під час компресії і декомпресії у медпрацівників спостерігаються явища дисбаризма - з'являються вушні, синусні і зубні болі. У жінок дуже швидко з'являлася дисменорея - порушення менструального циклу, яка переходить в менорагію - в надзвичайно бурхливі безперервні кров'яні менструації - і в альгодисменорею - больові менструації. А також, наприклад, несприятлива дія акустичного шуму на органи слуху значно посилюється під впливом ототоксичної дії антибіотиків аміноглікозидного ряду. При цьому нейросенсорна туговухість розвивається в 3-5 разів частіше, ніж при дії тільки шуму.

Від дії високочастотних вібрацій у жіночого зуболікарського персоналу розвивається невропатія (погіршення вибротактильної чутливості, сили, рухової працездатності). Шум і вібрації при тривалій дії навіть на рівні граничних допустимих параметрів приводять до поразки рецепторів в завитці.

До хімічних чинників професійної шкідливості в медицині можна віднести величезний арсенал продукції хімічної і фармацевтичної промисловості, такі як: анестетики; антибіотики; гормони; наркотичні речовини, особливо інгаляційного шляху введення в організм, різні дезинфікуючі речовини, консервовані засоби і різні лікарські препарати, органічні розчинники, кислоти і луги.

Найбільш загальним несприятливим чинником виробничого середовища медпрацівників є забруднення повітря робочих приміщень аерозолями лікарських речовин, дезинфікуючих і наркотичних засобів, які в десятки разів можуть перевищувати допустимі санітарні норми в приміщеннях аптек, операційних, процедурних кабінетах і інших виробничих приміщеннях медичних установ. Забруднення повітря робочих приміщень лікарськими речовинами, особливо антибактеріальними препаратами, протипухлинними препаратами, які є високо небезпечними речовинами і надають імуносупресивну, цитотоксичну, сенсибілізуючу дію на організм, може бути причиною розвитку у медичних працівників алергічних захворювань, токсичних уражень, професійних дерматозів, дисбактеріозу; є дані, що свідчать про прояви шкідливої дії цитостатиків. Протипухлинні антибіотики є причинно-значущими алергенами для розвитку професійних дерматозів у осіб, що контактують з ними. Концентрація ефіру в крові анестезіолога під час операції всього в 1,5-3 рази нижче, ніж у оперованих. Біохімічні дослідження крові анестезіологів свідчать про порушення пігментного обміну, явищах дифузного ураження печінки (фторотановий наркоз). Багато лікарських речовин одночасно є промисловими отрутами, наприклад, камфора, бром, йод, миш'як, нітрогліцерин та інші, тобто за певних умов можуть викликати гострі і хронічні інтоксикації. Причиною професійних алергозов можуть стати не тільки лікарські препарати, але і хімічні реагенти, дезинфікуючі і миючі засоби, а також латекс, що міститься в рукавичках, одноразових шприцах, інфузійних системах. У персоналу хіміотерапевтичних відділень виявлений високий рівень захворювань шлунково-кишкового тракту, випадки екземи, облисіння, також виявлена залежність гематологічних зрушень від стажу роботи з хіміопрепаратами. Останніми роками у медичних працівників стрибкоподібно зросло число алергічних реакцій негайного типу, що певною мірою зв'язане з використанням латексних рукавичок.

Біологічні і психогенні чинники професійної шкідливості у медичного персоналу різного профілю хоч і менш різноманітні, зате вагоміші і значущі, оскільки їх дія наступає значно швидше і виявляється більш виражено.

До численної групи професійних хвороб медичних працівників від дії біологічних чинників відносяться інфекційні і паразитарні захворювання, із збудниками яких працівники знаходяться в контакті під час роботи: туберкульоз, токсоплазмоз, вірусний гепатит, мікози шкіри, сифіліс, ВІЛ-інфекція. Дисбактеріоз, кандидомікоз шкіри і слизових оболонок, вісцелярний кандидоз розвиваються при контакті медпрацівників в процесі виробничої діяльності з інфекційними хворими або інфікованими матеріалами, грибами-продуцентами, антибіотиками (робота в амбулаторних і стаціонарних медичних установах, аптеках, бактеріологічних лабораторіях, підприємствах мікробіологічної медичної промисловості і ін.).

Робота лікарів супроводжується великими нервовопсихічними навантаженнями, пов'язаними з відповідальністю за життя хворих, необхідністю терміново ухвалювати рішення, великою кількістю стресових ситуацій, контактом з хворими нервовими і психічними захворюваннями, психогеною дією в зв'язку з несприятливим результатом лікування, що приводить до значної напруги емоційних і інтелектуальних сил. Значне стомлення, яке розвивається в процесі напруженої праці, негативно впливає на функціональний стан центральної нервової, вегетативної, серцево-судинної і інших систем. Праця медичного працівника для його психічного здоров'я представляє в 2,5-3,0 рази більший ризик, чим в інших професіях соціальної сфери. Психоемоційні навантаження на фоні хронічної перевтоми, що грає дезадаптуючу роль, сприяють виникненню преморбідних станів і соматичних захворювань. Значні психоемоційні навантаження можуть привести до появи у лікарів всіх профілів синдрому вигорання.

Однією з особливостей професійної діяльності лікарів є робота позмінно (добові і нічні чергування), яка несе додаткове психоемоційне і фізичне навантаження, значно виснажуючи адаптаційні можливості організму. В результаті з'являються відхилення у функціонуванні нервової серцево-судинної систем, травного тракту. Вже з перших років роботи можуть з'явитися скарги на стомлюваність, дратівливість, порушення сну. При порівнянні змін ритмів артеріального тиску у чергових лікарів, в порівнянні з лікарями, що працюють вдень, зафіксовано достовірне добове підвищення артеріального тиску в день чергування. Додаткове навантаження надає робота на півтори - дві ставки унаслідок низької оплати праці лікарів.

Важливою стороною охорони праці в охороні здоров'я залишаються умови праці і побуту жінок, що становлять близько 80% працівників галузі. Праця жінок у ряді медичних професій може привести до порушень менструального циклу, течії і результатів вагітності, зміні репродуктивній функції, порушенню здоров'я потомства.

В даний час розроблена шкала категорійності відповідно до показників тяжкості праці, по якій всі лікарські спеціальності віднесені до чотирьох основних категорій (від 5-ої до 2-ої). До найвищої (5-ою) категорії тяжкості праці віднесені спеціальності хірурга, анестезіолога, реаніматолога, лікаря швидкої допомоги, ендоскопіста, рентгенолога, патологоанатома, судово-медичного експерта. До 4-ої - дільничні лікарі, стоматологи, лікарі терапевтичного профілю, що працюють в стаціонарі, дермато-венерологи, оториноларингологи, акушери-гінекологи, бактеріологи, лікарі функціональної діагностики. До 3-ої - лікарі поліклінік, лікарі-лаборанти, епідеміологи, гігієністи, фізіотерапевти. До 2-ої - статистики і валеологи. У кожній з перерахованих категорій лікарів значення різних чинників міняється.

Достовірної статистики щодо професійних захворювань лікарів не існує. Лікарі, як правило, займаються самолікуванням або отримують медичну допомогу за місцем роботи, внаслідок чого статистичні дані про їх захворюваність виявляються свідомо нижче істинних. У структурі професійних захворювань у медиків перше місце стабільно займають інфекційні захворювання (від 75,0% до 83,8%, в середньому - 80,2%), друге - алергічні захворювання (від 6,5% до 18,8%, в середньому - 12,3%), на третьому місці знаходяться інтоксикації і захворювання опорно-рухового апарату. У останні десятиліття показники стану здоров'я і тривалості життя медичних працівників відсунулися від середньостатистичних в несприятливу сторону. Вищеперелічені чинники в сукупності визначають значно меншу тривалість життя лікарів, в порівнянні з пацієнтами, скорочуючи її на 10-20 років. Все це ставить на порядок денний проблему розробки різносторонніх заходів по поліпшенню умов праці і побуту даної категорії фахівців.

Основні напрями профілактики несприятливого впливу професійних шкідливостей на здоров'я медперсоналу різного профілю.

Основним напрямом профілактики є оптимізація режиму праці і відпочинку лікарів і середнього персоналу, як стаціонарів, так і амбулаторних і поліклінічних відділень лікувально-профілактичних установ, особливо це стосується медперсоналу хірургічного профілю у зв'язку з тим, що праця саме цієї категорії в період проведення оперативних втручань, складних діагностичних процедур, прийому пологів характеризується вищим ступенем емоційної напруги. Слід більш рівномірно розподіляти планові оперативні роботи хірургам і анестезіологам протягом робочого тижня.

Наступний напрям - створення оптимальних мікрокліматичних умов (оптимальний рівень у відповідності з діючими нормами), профілактика забруднень повітря на робочих місцях (ефективна работа систем вентиляції з кондиціонуванням і знезараженням повітря, концентрація хімічних речовин у повітрі приміщень не повинна перевищувати гранично допустимі концентрації (ГДК) у відповідності з гігієнічними нормативами).

Праця багатьох медичних працівників пов'язана з напругою зору, тому дотримання вимог до освітлення робочих приміщень і робочих місць персоналу є важливим елементом раціо-нальної організації праці. Співвідношення загального і місцевого освітлення грає велику роль в попередженні стомлення і виключення розладів зору, пов'язаних із зайве яскравим світлом.

Особливе місце займають питання радіаційної безпеки, особливо в травматологічних відділеннях, у відділеннях загальної і судинної хірургії. Все використовуване медичне і технологічне устаткування, що генерує іонізуюче і неіонізуюче випромінювання, шум, вібрацію і ультразвук повинно відповідати діючим технічним умовам і стандартам, мати санітарно-епідеміологічний висновок, підтверджуючий його відповідність санітарним нормам. Кардинальним решеннням захисту медичного персоналу від рентгенівського випромінення являеться застосування апаратури з дистанційним керуванням, що дозволяє вивести хірургів і середній персонал з поля опромінювання під час проведення рентгенографії або рентгеноскопії.

При прояві ризику професійного захворювання у медпрацівника слід передбачати зміну спеціальності, тим більше що в медицині це можливо без фундаментальних перенавчань і перепідготовок. Це ж стосується і праці медиків-жінок в період вагітності, особливо, якщо вони працюють в хірургії, травматології, акушерстві і гінекології.

Важливим напрямом профілактики є професійна орієнтація в медичних вузах на кінцевих етапах підготовки майбутніх фахівців і професійний відбір співробітників з урахуванням психофізіологічних особливостей на такі медичні спеціальності, до яких пред'являються найбільш строгі вимоги (для відділення гіпербаричної оксигенації, в бригади реаніматологів). Велике значення тут мають попередній медичний огляд і систематичні (не рідше за 1 раз на рік) періодичні медичні огляди із залученням широкого круга фахівців: невропатологів, отоларингологів, офтальмологів, терапевтів, хірургів, гінекологів.

Разом з тим, необхідно відзначити, що представлені напрями профілактики дії чинників професійної шкідливості на здоров'я медичного персоналу не завжди є достатніми для запобігання професійним захворюванням у медиків.

Важливу роль в діагностиці професійних захворювань як і раніше грає позиція адміністрації лікувально-профілактичної установи. Це не тільки адекватна реакція на факт визнання захворювання професійним, але і якісні профілактичні огляди. Медичні працівники найчастіше займаються самолікуванням і не завжди можуть адекватно оцінити стан свого здоров'я, найчастіше у них відсутня настороженість до виникнення професійного захворювання у себе. Треба відзначити, що до проведення періодичних медичних оглядів в лікувальних установах слід привертати кваліфікованих професіоналів, оскільки атмосфера довіри між лікарем і пацієнтом, який є медичним працівником, створюється зазвичай важче.

Існуючі інструкції по профілактиці професійних захворювань, як правило, своєчасно доводяться до виконавців тих або інших видів робіт і неодноразово контролюються. Їх повне виконання можливе як при належному забезпеченні умов праці (необхідний набір виробничих приміщень, засобів захисту), так і при особистій відповідальності кожного за своє здоров'я. Останнє повинне виховуватися суспільством з моменту народження людини.

Процес створення та випробування генетично модифікованих організмів: небезпека для дослідника та суспільства в цілому. Регулювання генетично-інженерної діяльності. Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні та практичному використанні генетично модифікованих організмів».

Сьогодні генетична інженерія досягла такого високого технічного рівня розвитку, коли вона стає реальною продуктивною силою. Прямо таки вибухового за темпами розвитку, набуває виробництво трансгенних, або генетично модифікованих організмів, або живих організмів із змі-неними основними ознаками живого внаслідок застосованих технологій рекомбінантних ДНК - в ген одного організму поміщається ген іншого для додання продукту нових властивостей. В ряді країн ці нові ГМО уже використовуються для потреб сільського господарства, харчової промисловості, медицини (генно-інженерний інсулін, інтерферон, соматотропний гормон). Перші трансгенні продукти були розроблені американською фірмою Monsanto в кінці 80-х років минулого сторіччя в результаті змін генної структури звичайних рослин. З цієї миті виробництво продуктів з ГМО стрімко росте. За даними світової преси з 1999 по 2005гг. загальна площа, що засіває трансгенними культурами, зросла більш ніж в 50 разів і склала близько 90 млн. га. Найбільша кількість цих культур знаходиться в США, Аргентині, Китаї. За цими ж даними, США випускає близько 68% ГМО продуктів в світі, Аргентина - 11,8%, Канада - 6%, Китай - 3%.

ГМО небезпечні перш за все тим, що гени в організмі взаємодіють як польові структури і їм не байдуже, який із них саме виявиться сусідом. Наприклад, коли біотехнологи включають ген морозостійкості в полуницю, зовсім невідомо як це відобразиться на решті генів полуниці. Ми ніколи не знатимемо всіх наслідків вторгнення в геном живого. Геном живого це еволюційно згармонізований механізм, який відшліфовувався мільйони років. Наслідки насильного вторгнення обов’язково будуть несприятливі для живого. Проте, через яке число поколінь і в якому вигляді воно проявиться, на сьогодні людині ще невідомо. А тим більше не відомо як це відобразиться на людині, на його потомстві.

Архиважливо те, що людина сьогодні не знає саму природу живого, проте, так браво втручається в “святая святих” в суть живого своїми “брудними руками”.

Таким чином є колосальні проблеми у вивченні всіх особливостей ГМО. Ці нові продукти безперечно розповсюджуються по всій біосфері. Біотехнологи твердять, що будуть вирощувати ГМО на спеціальних полях. Проте, обмежити поле неможливо. Чи можуть, наприклад, біотехнологи заборонити метеликам літати, черв’якам повзати під землею і т.д. Сьогодні уже є негативні результати, коли кілька видів метеликів, які беруть пилок із модифікованої сої, перестали розмножуватись.

Людям варто було б чітко знати, що трансгенні продукти є похідними від біологічної зброї. Так само, як атомна енергетика виникла із ядерної зброї, а пестициди своєю появою зобов’язані хімічній зброї.

Чому сьогодні немає даних про небезпеку трансгенів? Саме тому, що їх просто не шукають. Безпека, про яку говорять біотехнологи, основана на дуже обмеженому числі проведених тестів. Це показово можна пояснити на прикладі пестицидів. Коли пестицид перевіряють на одну тест-систему, він признається безпечним. А на три - він уже є небезпеч-ним. При дослідженні на тридцяти тест-системах ні один пестицид не отримує вердикту безпеч-ності. Без всякого сумніву, якщо тестування трансгенних продуктів проводити по комплексу кількох тестів і особливо включати контроль їх біопольових, інформаційних властивостей, то і для трансгенних продуктів (ГМО) можна знайти де скривається небезпека для живого.

В міжнародному науковому співтоваристві існує чітке розуміння того, що в зв’язку із ростом народонаселення на Землі, яке за прогнозами вчених повинно досягнути до 2050 року 9-11 млрд. чоловік, природно виникає необхідність подвоєння, а той потроєння світового виробництва сільськогосподарської продукції, що неможливо здається без використання трансгенних рослин.

Лише за останні кілька років в світі більш, ніж в 20 разів виросли посівні площі під трансгенні рослини такі як соя, кукурудза, картопля, томати, цукровий буряк і досягли більше 25 млн. га.

В даний час у наших сусідів в Росії дозволені для використання декілька видів генетично модифікованих продуктів: 3 сорти сої, 5 – кукурудзи, 2 – цукрового буряка і картоплі, поодинці – рису і буряка. У той же час, згідно Закону «Про державне регулювання в області генно-інженерної діяльності» в Росії заборонено вирощувати ГМ-рослини в промисловому масштабі. Проте, Росія займає одне з перших місць в світі по імпорту модифікованих продуктів, включаючи продовольчу сировину. Трансгени можна зустріти в ковбасних виробах, паштетах, чіпсах, молочних продуктах, шоколаді і навіть в дитячому харчуванні.

З 1 вересня 2002 року в Російській Федерації введена обов'язкова маркіровка продуктів, що містять ГМО. З 1 вересня 2007 року обов'язковою вимогою стала маркіровка продукції із змістом 0,9% ГМО.

Світове співтовариство приділяє велику увагу розробці науково обгрунтованих підходів потенційного ризику при використанні ГМО, які б забезпечували належну охорону здоров’я людей і навколишнього середовища. Найбільш екологічно розвинені країни світу мають розвинені системи наукових досліджень з біобезпеки і аналізу перспектив розвитку біотехнології і добре відрегульовані національно правові бази відносно використання ГМО. Нині відповідні закони та нормативні акти діють в багатьох країнах: США, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Австрія, Росія, Естонія, Угорщина, Чехія та багатьох інших. Ряд міжнародних організацій намагаються розповсюджувати цю правову базу на інші регіони: Азію, Східну Європу і в тому числі на Україну. Для того щоб не допустити неконтрольованого поширення генетично модифікованих організмів і продуктів, що містять їх складові, міжнародні організації формують своєрідну міжнародну "законодавчу" базу у вигляді конвенцій, угод, протоколів. Щодо біологічної безпеки міжнародна спільнота прийняла Конвенцію про біологічне різноманіття і Картахенський протокол з біобезпеки. Країни, що приєднуються до таких міжнародних документів, формують відповідну власну законодавчу і нормативно-правову базу.

Європейський Союз за останні роки формально блокує впровадження трансгенних рослин в сільськогосподарське виробництво. Мотивується така заборона необхідністю більш детального вивчення нових властивостей цих організмів на вимогу громадськості. Однак, в 2001 році ЕС анулював Директиву 90(200) ЕЕС і, відповідно, мораторій.

Такі перипетії із забороною, дозволили використання трансгенних продуктів, викликаних ростом конкуренції на ринку біотехнології і тим, що лідери ЕС (Німеччина, Франція, Велика Британія) вкладають постійно зростаючи кошти в розвиток біотехнології та становлення біотехнологічних компаній.

Все це свідчить не лише про загострення конкурентної боротьби, а головне про інтернаціоналізацію біотехнологічного ринку. Яке місце у всьому цьому процесі з ГМО займає Україна? Саме Україна, як потенційний ринок для виробництва сільськогосподарської продукції привертає зростаючу увагу з боку провідних біотехнологічних компаній, які зацікавлені у просуванні своєї продукції на нові ринки збуту. Останніми роками починають надходити генетично-інженерно модифіковані організми з метою випробувань та продажу.

Все це потребує, щоб Україна мала власні правила безпеки, нормативно-правові акти стосовно робіт з ГМО.

У Законі України «Про захист прав споживачів» є стаття 15. Називається вона «Права споживача на інформацію про продукцію». Пункт 1 її свідчить: «Споживач має право на отримання необхідної, доступної, достовірної і своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання їм товару або замовлення роботи (послуги)». Тут під 5 номером записано, що інформація про продукцію повинна містити відмітку про наявність в її складі генетично модифікованих компонентів.

31 травня 2007 року прийнятий Закон «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробовуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів», введений в дію з 21 червня 2007 року, який регулює суспільні відносини в галузі генетично інженерної діяльності, визначає засади використання генетично модифікованих організмів в Україні, повноваження суб'єктів, що забезпечують його виконання з метою захисту здоров'я людини та упередження можливого негативного впливу на біологічне різноманіття.

Порядок застосування методів генетичної інженерії та її продуктів щодо людини визначається окремими законодавчими актами.

Основними принципами державної політики в галузі генетично-інженеpної діяльності є:

- пріоритетність збереження здоров'я людини і охорони довкілля у порівнянні з отриманням економічних переваг від застосування ГМО;

- забезпечення заходів щодо дотримання біологічної і генетичної безпеки при створенні, дослідженні і практичному використанні ГМО в господарських цілях;

- контроль над ввезенням на митну територію України ГМО і продукції, отриманої з її використанням, реєстрацією і оборотом;

- загальнодоступність інформації про потенційні ризики від застосування ГМО, які передбачаються використовувати у відкритій системі, і заходи, щодо дотримання біологічної і генетичної безпеки;

- державна підтримка генно-інженерних досліджень, наукових і практичних розробок в області біологічної і генетичної безпеки при створенні, дослідженнях і практичному використанні ГМО в господарських цілях.

Завданням закону є:

1) охорона здоров'я людини і довкілля при здійсненні генетично-інженерної діяльності шляхом дотримання права громадян на безпечне використання ГМО;

2) визначення засад правового регулювання системи заходів біобезпеки, яких необхідно дотримуватись при здійсненні генетично-інженеpної діяльності;

3) визначення прав і обов'язків учасників генетично-інженерної діяльності та встановлення їх відповідальності за порушення законодавства;

4) встановлення правових основ міжнародного співробітництва в галузі генетично-інженеpної діяльності.

Регулюванню цим Законом підлягають:

- генетично-інженеpна діяльність, що здійснюється у замкненій системі;

- генетично-інженеpна діяльність, що здійснюється у відкритій системі;

- господарське використання ГМО, включаючи обіг;

- експорт-імпорт, включаючи транзит ГМО.

1 серпня 2007 року Кабінет Міністрів прийняв ухвалу «Пітання обігу харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми та/або мікроорганізми», яка передбачала встановлення вимог щодо обов'язкової маркіровки продукції із вмістом ГМО. Все це викликало негативну реакцію з боку США. Мовляв, ухвала Кабінету Міністрів не відповідає вимогам Євросоюзу і ВТО в розділі, що забороняє виробництво і ввезення до України дитячого харчування із вмістом ГМО.

Госпотребстандарт України почав було розробку порядку манкіровки. Але на жаль, Кабінет Міністрів України відмінив цю ухвалу. Але в цьому напрямі фахівці продовжують працювати.

Потрібно відзначити, що вчений світ дійсно розділився на два протилежні табори в питанні використання продукції з ГМО. Прихильники застосування біотехнологій в сільському господарстві, харчовій промисловості стверджують, що масове використання ГМ - продуктів врятує населення землі, що росте, з голоду. Супротивники вважають, що, вирішуючи проблему дефіциту продовольства за допомогою трансгенів, ми набуваємо іншої проблеми. При вживанні ГМО в їжу можливе виникнення алергічних реакцій, зміна внутрішніх органів. До того ж, не з'ясований їх вплив на репродуктивну систему людини. Екологи побоюються, що генетично змінені форми можуть проникнути в навколишнє середовище, що приведе до катастрофічних наслідків.

В зв'язку з цим слід зазначити, що Госпотребстандарт України в найближчій перспективі планує, зокрема, забезпечити переклад міжнародних стандартів, щодо методів пробопідготовки, якісного і кількісного визначення ГМО в харчових продуктах і продовольчій сировині і ухвалення їх як державних стандартів України. У планах створення на базі діючих лабораторій підприємств Госпотребстандарта України відповідних центрів, забезпечення їх необхідним устаткуванням з метою визначення якісного і кількісного змісту ГМО в сировині і харчових продуктах. На сьогодні в Україні діють три лабораторії, які можуть визначити вміст ГМО в продуктах. Перспектива: найближчим часом відкрити ще 5- 6 лабораторій.

Що представляє собою така лабораторія. Це прилади для тестування на рівні змісту амінокислот (хроматомасспектрометри, флуориметри) різної модифікації, стандартні робочі суміші для ідентифікації ГМО, допоміжне устаткування для полімеризації і проведення реакцій ферментації, спеціальне програмне забезпечення, що дозволяє швидко визначати процентний зміст ГМО. Створення лабораторій для визначення генетично модифікованих організмів в продуктах достатньо дорого стоїть. І головне, чи буде український споживач знати про ГМО в продуктах найближчим часом? Важко це прогнозувати. Можливо, членство у ВТО примусить нашу державу швидше вирішувати це питання.

Упровадження генетично модифікованих організмів можливе лише після всебічного вивчення їх властивостей і однозначного доведення їх безпеки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]