Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРактика - ЕПР - Ч2 обновленная.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
29.04.2019
Размер:
841.73 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю знань

 1. Визначте особливості формування виробничої програми підприємства в умовах ринку.

 2. Назвіть елементи понять «валова продукція підприємства» та «товарна продукція підприємства».

 3. Що характеризує коефіцієнт товарності та які процеси він допомагає оцінити та проаналізувати?

 4. Який елемент є складовою понять «вартість продукції», «умовно-чиста продукція» і «нормативно-чиста продукція»?

 5. Поясніть необхідність обґрунтування виробничої програми ресурсами та виробничими потужностями.

 6. Назвіть основні показники вимірювання виробничої програми підприємства.

 7. Охарактеризуйте процес розробки виробничої програми у вартісному вираженні.

 8. Що включає внутрішній заводський оборот?

 9. Що характеризує коефіцієнт внутрішньовиробничого комбіну­вання?

 10. Як розрахувати величину незавершеного виробництва у вартісному виразі?

Приклад розв’язання типових завдань

Приклад 1

Визначити обсяг товарної, валової і реалізованої продукції машинобудівного підприємства:

Таблиця 3.1

Показники

Кількість, шт.

Оптова ціна за 1 шт., грн.

Сума, тис. грн.

Готові вироби

На початок року

На кінець року

А

5000

600

#

#

Б

12000

110

#

#

В

50000

151

#

#

Залишок незавершеного виробництва

#

#

15 100

12 300

Залишок готової нереалізованої продукції на складі готової продукції

#

#

18 100

16 000

Залишок запасних частин

#

#

8 100

10 200

Залишок готової продукції відвантаженої, але неоплаченої

#

#

14 000

15 000

Розв’язання:

1. Визначити обсяг товарної продукції:

ТП = 5000 600 + 12000 110 + 5000 151 = 1187 (тис. грн.).

2. Визначити обсяг валової продукції:

ВП = ТП + (НЗВк – НЗВн) + (Nк – Nн) = 1187 + (12300 – 15100) + (10200 – 8100) = 11170 тис. грн.

3. Визначити обсяг реалізованої продукції:

РП = ТП + (Он – Ок) + (Офп – Онн) = 1187 + (16000 – 18100) + (15000 – 14000) = = 10770 тис. грн.

Приклад 2

За даними таблиці 1 розрахуйте обсяг товарної, вало­вої та реалізованої продукції підприємства, валовий та внутріза­водський оборот, коефіцієнти товарності та внутрішньовиробничого комбінування. Залишки готової продукції на складі підприємства: на початок року – 800 тис. грн, на кінець року – 245 тис. грн.

Таблиця 3.2

Вихідні дані для розрахунків

Цех-виготовлювач продукції

Цех-споживач продукції:

Випуск продукції на сторону

Залишок не­завершеного вироб­ництва

ливарний

ковальський

механічний

складальний

ремонтно-механічний

інстру­ментальний

всього

на початок року

на кінець року

Ливарний

100

800

50

60

1 010

50

80

90

Ковальський

250

5

255

20

10

12

Механічний

3 500

40

60

3 600

80

300

120

Складальний

5 900

580

490

Ремонтно-механічний

60

50

80

45

30

265

60

15

12

Інструмен­тальний

60

180

260

60

35

595

95

70

75

Розв’язання

1. Обсяг товарної продукції: 50 + 20 + 80 + 5 900 + 60 + 95 = 6 205 (тис. грн).

2. Обсяг валової продукції: 6 205 + ((80 + 10 + 300 + 580 + 15 + 70) – (90 + 12 + 120 + 490 + 12 + 75)) = 6 461 (тис. грн).

3. Обсяг реалізованої продукції: 6 205 + (800 – 245) = 6 760 (тис. грн).

4. Внутрізаводський оборот: 1 010 + 255 + 3 600 + 265 + 595 = 5 725 (тис. грн).

5. Валовий оборот: 6 461 + 5 725 = 12 186 (тис. грн).

6. Коефіцієнт товарності: 6 205/ 6 461 = 0,96.

7. Коефіцієнт внутрішньовиробничого комбінування: 5 725/6 461 = 0,89.

Приклад 3

За даними таблиці розрахувати план випуску товарної, валової та реалізованої продукції з врахуванням того, що залишок незавершеного виробництва на початок планового періоду – 900 тис.грн., на кінець періоду-600 тис.грн. Залишок готової продукції на початок періоду – 140 тис.грн., на кінець – 125 тис.грн.

Таблиця 3.3

Вихідні дані для визначення обсягів виробництва та реалізації продукції

Види продукції

План випуску

Оптова ціна, за одиницю, грн.

кількість, шт.

сума, тис.грн.

А

2500

 

600

Б

400

 

750

В

1200

 

325

Запасні частини, у тому числі:

 

 

300

для власних потреб

 

 

50

для реалізації на сторону

 

 

250

Роботи і послуги на сторону

 

1850

 

Рішення:

ТП = 600 х 2500 + 750 х 400 + 325 х 1200 + 1850 + 250 = 4290 тис.грн.

ВП = 4290 + (600 - 900) + 50 = 4040 тис.грн.

РП = 4290 + (140 - 125) = 4305 тис.грн.

Приклад 4

У звітному році обсяг реалізованої продукції підприємства склав 520 тис.грн. У плановому році передбачається виготовити продукції на суму 680 тис.грн., частина її на суму 25 тис.грн. буде використана на внутрішні потреби, додатково до програми випуску готових виробів будуть надані послуги іншим підприємствам на 52 тис.грн., а також виготовлено напівфабрикатів для реалізації на сторону на суму 15 тис.грн.

Визначити обсяг реалізованої продукції підприємства та її приріст у плановому році.

Рішення:

РП = 680 – 25 + 52 + 15 = 722 тис.грн.

∆РП = 722 / 520 х 100 – 100 = 38,8 %

Приклад 5

Визначити річний обсяг реалізованої продукції підприємства на підставі наступних даних:

 • випуск продукції – 10 тис. м3;

 • залишок нереалізованої продукції на початок року – 500 м3;

 • залишок нереалізованої продукції на кінець року – 300 м3;

 • залишок продукції відвантаженої і неоплаченої на початок року – 250 м3;

 • залишок продукції відвантаженої і неоплаченої на кінець року – 160 м3;

 • гуртова ціна за 1 м3 продукції – 25 грн.

Рішення:

РП = 1000 × 25 + (500 – 300) × 25 + (250 – 160) × 25 = 32250 грн.

Приклад 6

Обґрунтувати виробничу програму малого підприємства по виробництву металовиробів з точки зору забезпечення металом, виходячи з наведених даних:

 • вага готового виробу – 0,920 кг.

 • на плановий період укладено договори на поставку металу в обсязі 10 тонн;

 • коефіцієнт використання металу – 0,75;

 • повторно у виробництві може використовуватися 25% відходів;

 • згідно з договорами підприємство повинно поставити споживачам 8200 шт. металовиробів.

Рішення:

кг.; 1,23 – 0,92 = 0,31 кг.

0,31 × 0,25 = 0,078 кг.; 0,31 – 0,078 = 0,232 кг.

1,23 – 0,232 = 0,998 кг.; 10000 / 0,998 = 10020 кг.

10020 > 8200

Приклад 7

Обсяг валової продукції підприємства в оптових цінах становить 4,5 млн грн, у тому числі вартість основних матеріалів, використаних для виготовлення продукції, – 1 млн грн, купованих напівфабрикатів і комплектуючих виробів – 0,5 млн грн, аморти­заційні відрахування – 0,315 млн грн. Розрахуйте обсяг чистої та умовно-чистої продукції підприємства.

Розв’язання

1. Обсяг чистої продукції: 4,5 – 0,5 – (1 + 0,315) = 2,685 (млн грн).

2. Обсяг умовночистої продукції 2,685 + 0,315 = 3 (млн грн).