Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРактика - ЕПР - Ч2 обновленная.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
29.04.2019
Размер:
841.73 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю знань

  1. Дайте визначення економічної категорії «витрати».

  2. За якими ознаками проводять класифікацію витрат підпри­ємства?

  3. Економічна сутність собівартості продукції.

  4. Фактори впливу на витрати підприємства.

  5. Фактори впливу собівартість продукції.

  6. Охарактеризуйте основні принципи класифікації собівартості продукції.

  7. Наведіть класифікацію витрат, які формують собівартість продукції за економічними елементами.

  8. Наведіть класифікацію витрат, які формують собівартість продукції за статями калькуляції.

  9. Наведіть алгоритм визначення критичного обсягу виробництва продукції.

  10. Методи визначення собівартості продукції.

Приклад розв’язання типових завдань

Приклад 1. У звітному році собівартість товарної продукції склала 450,2 тис. грн, витрати на 1 грн товарної продукції – 2,89 грн. У плановому році витрати на 1 грн товарної продукції встановлені в розмірі 2,38 грн. Обсяг виробництва збільшиться на 8 %. Визначте собівартість товарної продукції планового року.

Розв’язання

1. Обсяг товарної продукції в звітному році = 450,2/2,89 = 155,8 (тис. грн).

2. Обсяг товарної продукції в плановому році = 155,8 · 1,08 = 168,3 (тис. грн).

3. Собівартість товарної продукції в плановому році = 168,3 · 2,38 = 400,6 (тис. грн).

Приклад 2. Собівартість товарної продукції підприємства в базовому році дорівнювала 380,5 тис. грн. У звітному році підвищилася продук­тивність праці на 6 % та середня заробітна плата на 4 % за незмінного розміру постійних витрат. Питома вага оплати праці в собівартості продукції – 23 %, постійних витрат – 20 %. Визначте процент зниження собівартості та отриману економію під впливом вказаних факторів.

Розв’язання

1. Зниження собівартості продукції за рахунок зростання продук­тивності праці, що перевищує зростання заробітної плати = ((1 – (1,04/1,06) · 23 = 0,44 (%).

2. Зниження собівартості продукції за рахунок збільшення обсягу виробництва при незмінних постійних витратах = ((1 – (1/1,08) · 20 = 1,5 (%).

3. Зниження собівартості продукції за рахунок обох факторів= 0,44 + 1,5 = 1,94 (%).

4. Економія від зниження собівартості продукції = (380,5 · 1,94)/100 = 7,4 (тис. грн).

Приклад 3. У звітному році собівартість товарної продукції складала 74 тис. грн, питома вага основної заробітної плати вироб­ничих робітників у ній 26 %, матеріальних витрат – 48 %. На плановий період передбачено підвищити продуктивність праці одного пра­цюючого на 2 %, середню заробітну плату – на 1 %, зниження мате­ріальних витрат – на 4 %. Розрахуйте, як зміниться собівартість товарної продукції в плановому періоді

Розв’язання

1. Вплив зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати на зниження собівартості товарної продукції = ((1 – 1,01)/1,02) · 26 = 0,25 (%).

2. Вплив зниження рівня матеріальних витрат на зниження собівар­тості товарної продукції = (1 – 0,96) · 48 = 1,92 (%).

3. Загальне зниження собівартості в плановому році = 0,25 + 1,92 = 2,17 (%).

4. Планова собівартість = (74 · (100 – 2,17))/100 = 72,4 (тис. грн).

Приклад 4. На підприємстві у звітному році встановлена економія матеріалів за рахунок зниження норм – на 8 %, за рахунок зниження цін – на 3 %. Собівартість продукції складає 120,6 тис. грн, витрати сировини та матеріалів – 80,1 тис. грн. Розрахуйте вплив факторів на зміни собівартості.

Розв’язання

1. Питома вага матеріальних витрат в структурі собівартості = (80,8 · 100)/120,6 = 67 (%).

2. Зміна собівартості продукції за рахунок економії матеріалів та зниження цін на них = (1 – 0,92 · 0,97) · 67 = 7,37 (%).

Приклад 5. Підприємство виробляє продукцію одного найменування за ціною 230 грн за одиницю. Питомі змінні витрати складають 180 грн, загальна сума постійних витрат – 550 тис. грн. У результаті зростання орендної плати загальні постійні витрати збільшаться на 8 %. Розрахуйте, який вплив здійснить збільшення постійних витрат на величину критичного обсягу реалізації продукції.

Розв’язання

1. Критичний обсяг продукції в натуральному виразі = 550 000/(230 – 180) = = 11 (тис. шт).

2. Критичний обсяг продукції в вартісному виразі = 230 · 11 000 = 2 530 (тис. грн).

3. Критичний обсяг продукції після збільшення постійних витрат у натуральному виразі = (550 000 · 1,08)/(230 – 180) = 11 880 (шт.).

4. Критичний обсяг продукції після збільшення постійних витрат у вартісному виразі = 230 · 11 880 = 2 732 400 (грн).

5. Зміна критичного обсягу в результаті збільшення постійних витрат = 11 880 · 11 000 = 880 (шт.).

6. Вплив зміни величини постійних витратна величину критичного обсягу у вартісному виразі = 230 · 880 = 202,4 (тис. грн).

Приклад 6. У першому кварталі змінні витрати на виріб складали 95 грн, ціна одиниці продукції – 125 грн, загальні постійні витрати – 1 000 тис. грн. У другому кварталі ціни на сировину зросли на 10 %, що призвело до зростання змінних витрат на 10 %. Розрахуйте, як зміна цін на сировину вплине на зміну критичного обсягу випуску продукції.

Розв’язання

1. Змінні витрати на одиницю продукції в ІІ кварталі = 1,1 · 95 = 104,5 (грн).

2. Зміна критичного обсягу в результаті збільшення змінних витрат = ((1 000 000/(125 – 104,5)) – (1 000 000/(125 – 95)) = 15 450 (шт.).

Приклад 7. Визначити суму цехових витрат, яку необхідно включити в собівартість валу, якщо відомо, що сума цехових витрат 50 тис. грн. Основна заробітна плата виробничих робітників цеху – 20 тис. грн. Відповідно до технологічного процесу, на повне виготовлення деталі основна заробітна плата становить 2,8 грн.

Розв’язання:

1. Визначаємо ЦВ % цехових витрат: