Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практика 1 курс (Методические рекомендации).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.09.2019
Размер:
159.23 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра комп’ютерних систем моніторингу

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ та

наскрізна робоча програма НАВЧАЛЬНОЇ практикИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ I КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.080407 "Комп’ютерний еколого-економічний моніторінг"

НАПРЯМКУ 0804 “КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ”

Донецьк, 2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра “Комп’ютерні системи моніторингу”

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ та

наскрізна робоча програма НАВЧАЛЬНОЇ практикИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ I КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.080407 "Комп`ютерний еколого-економічний моніторінг"

НАПРЯМКУ 0804 “КОМПЬЮТЕРНІ НАУКИ”

Затверджено на засіданні

кафедри комп’ютерних систем моніторингу

Протокол № __ від _______2007 р.

Донецьк, 2007

ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ, ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.080407 "КОМП’ЮТЕРНИЙ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ МОНІТОРІНГ" НАПРЯМКУ 0804 “КОМПЬЮТЕРНІ НАУКИ” / Укладачі: Аверін Г.В., Губенко Н.Є., Звягінцева Г.В., Березовська О.В., Хоруженко А.С., Павлій В.О. – Донецьк: ДонНТУ, 2007. – 11с.

Відповідальний за випуск завідувач кафедрою

комп’ютерних систем моніторингу

Г.В. Аверін, д-р техн. наук, професор.

Укладачі:

Аверін Г.В., д-р техн. наук, професор

Губенко Н.Є., канд. техн. наук, доцент

Звягінцева Г.В., канд. екол. наук, доцент

Березовська О.В., асистент

Хоруженко А.С., асистент

Павлій В.О., асистент

Відповідальний

за випуск доц., к.т.н. Лапко В.В.

Рецензент

проф., д.т.н. Зорі А.А.

© Кафедра КСМ, ДонНТУ

2007

ЗМІСТ

Вступ ........................................................................................................................................... 5

1  Загальні положення програми практики................................................................................. 5

2  Методичні вказівки щодо виконання програми навчальної практики................................ 6

2.1 Навчальна практика ”Основи програмування та алгоритмічні мови”…........................... 6

2.1.1 Мета і задачі практики. ....................................................................................................... 6

2.1.2 Організація практики........................................................................................................... 7

2.1.3 Зміст практики. .................................................................................................................... 8

2.1.4 Звіт про практику.................................................................................................................. 9

3. Техніка безпеки, промислова санітарія й охорона навколишнього середовища................. 9

4. Перелік посилань....................................................................................................................... 9

Додаток А: Зразок титульного оформлення листа звіту........................................................... 11

ВСТУП

Робоча програма і методичні вказівки до організації і проведення навчальної, ознайомлювальної, виробничої і переддипломної практик складені на підставі діючих урядових та відомчих офіційних документів:

  • Законів України;

  • Постанов Кабінету Міністрів України;

  • Наказів, інструктивних листів, положень Міністерства освіти і науки України;

  • Методичних вказівок до навчальних практик, розроблених навчальною частиною Донецького національного технічного університету, а також положень техніки безпеки на робочому місці.

У робочій програмі і методичних вказівках викладені сучасні вимоги, що пропонуються до здійснення студентами при проходженні практики і правила оформлення результатів та звітів по практикам. Методичні вказівки містять також усю необхідну інформацію з організаційних, навчальних і виробничих питань і повинні сприяти якісному проходженню студентами всіх етапів практики.