Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРактика - ЕПР - Ч2 обновленная.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
29.04.2019
Размер:
841.73 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю знань

 1. З якою метою розробляється товарна політика підприємства?

 2. Назвіть основні напрями товарної політики.

 3. Фактори формування товарної стратегії підприємства.

 4. Завдання розробки товарної стратегії підприємства.

 5. Цілі цінової політики підприємства.

 6. Принципи цінової політики підприємства.

 7. Охарактеризуйте типові цінові стратегії підприємства.

 8. Загальні фактори, які визначають ціни на товари.

 9. Методи ціноутворення.

Завдання для самостійного розв'язання

Задача 1. Повна собівартість ювелірного виробу, який є підакцизним товаром, - 800 грн. Постачальникам за матеріальні ресурси, які використовувалися при виготовленні виробу, сплачено ПДВ у розмірі 102 грн. Рівень рентабельності – 28%, ставка акцизного збору –55%, торговельна надбавка 15% відпускної ціни разом ПДВ. Визначити роздрібну ціну на ювелірний виріб.

Задача 2. Собівартість одиниці продукції підприємства становить 364 грн. Роздрібна ціна його у торговельній мережі – 515 грн. Торговельна надбавка – 6%, ПДВ – 20%. Визначити прибуток, який залишає собі підприємство-виробник, а також рентабельність цієї продукції.

Задача 3. Відпускна ціна виробника 0,5 л горілки 40% міцності дорівнює 6 грн., ставка акцизного збору – 16 грн. за 1 л 100 %-го спирту, ПДВ – 20%. Собівартість виробу –1,44 грн., ставка податку на прибуток – 25%. Визначити чистий прибуток підприємства і дохід держави від реалізації однієї пляшки горілки.

Задача 4. Визначте відпускну ціну на одиницю продукції, яка не обкладається акцизом, за умови:

1)на виготовлення продукції використовується спирт, який має фактичну собівартість (спирт виробляється на даному підприємстві) 500 грн. за 100 л;

2)ставка акцизу на спирт становить 90% від відпускної ціни без ПДВ;

3)для виготовлення одиниці продукції необхідно 10 мл спирту;

4)витрати на виготовлення одиниці продукції (без витрат на виробництво спирту з врахуванням акцизу) становить 25,4 грн.;

5)норматив рентабельності до собівартості прийняти на рівні 25%.

Задача 5. Роздрібна ціна холодильника, який до зниження ціни коштував 1200 грн., складається з наступних елементів ( у дужках після зниження цін):

- витрати на виробництво і збут продукції на промисловому підприємстві –960 (966) грн.;

- торгово-посередницькі витрати – 81 (69) грн.;

- прибуток промислового підприємства –27(24) грн.;

- прибутки торгово-посередницької організації – 36 (30) грн.

Побудувати таблицю, яка характеризує структуру роздрібної ціни холодильника в абсолютних і відносних показниках до і після зниження ціни. Визначити величину та тип торговельної знижки.

Задача 6. Роздрібна ціна пляшки пива 0,5 л –3,6 грн. Пиво надходить у магазин безпосередньо від підприємства-виробника, прибуток якого становить 30% від собівартості. Торгова націнка –25% від вільної відпускної ціни.

Визначити собівартість і прибуток підприємства-виробника, а також питому вагу кожного елементу в роздрібній ціні.

Задача 7. Роздрібна ціна телевізора 1200 грн. Товар постачається від виробника безпосередньо в магазин. Торгова надбавка –25% від вільної відпускної ціни. прибуток підприємства-виробника становить 35% від собівартості. Визначити собівартість і прибуток підприємства-виробника, а також питому вагу кожного елементу в роздрібній ціні товару (собівартість, прибуток, акциз, ПДВ і торгову націнку).

Задача 8. На момент підписання контракту ціна одиниці продукції складала 180 грн.; 60% в ціні належало вартості матеріальних ресурсів, що застосовуються в виробництві, 20%  заробітній платні, 20%  іншим елементам ціни. Протягом кварталу вартість матеріальних ресурсів збільшилась на 10%, середня заробітна платня збільшилась на 14%, вартість інших елементів зменшилася на 3% за півроку. Визначити плинну ціну одиниці продукції на момент поставки товару, якщо ліміт збільшення ціни згідно з контрактом складає 14,5%. Термін виконання контракту – півроку.

Задача 9. На момент укладання договору ціна одиниці продукції складала 1800,0 грн. 60% в ціні складає вартість матеріальних ресурсів, які використовують у виробництві; 20% - заробітна плата і 20% інші елементи ціни. По закінченню кварталу вартість матеріальних ресурсів, які були використані у виробництві, збільшилась на 10%; середня заробітна плата на підприємстві зросла на 12%. Визначити ковзаючи ціну одиниці продукції на момент поставки продукції.

Задача 10. Фірма на умовах ковзання ціни одержала в 2003 році замовлення на поставку обладнання. Дата виконання контракту – 2005 рік. Запропоновані поставником умови ковзання визначають наступний розклад ціни на її складові:

- вартість матеріалів -50%;

- вартість робочої сили -25%;

- постійні витрати – 25%.

Допускається, що за 2003-2005 роки ціни на матеріали зростуть на 17%, а ставки номінальної заробітної плати в машинобудівництві на 25%. Визначити відсоток підвищення ціни на обладнання.

Задача 11. Фірма одержала в умовах ковзаючих цін замовлення на постачання обладнання. Дата одержання замовлення –2005 рік, строк постачання – 2006 рік. Запропоновані постачальником умови ковзання визначають такі складові у ціні:

- вартість матеріалів –50,0%;

- вартість робочої сили – 30,0%;

- постійні витрати –20,0%.

Передбачається, що за рік ціни на матеріали зростуть на 17,0%, а ставки номінальної заробітної плати в машинобудуванні зростуть на 25,0%. Беручи базову ціну за 100 одиниць, визначте за формулою ковзання відсоток підвищення цін.

Задача 12. Підприємство виробляє 8000 одиниць товару і пропонує його за вільною відпускною ціною 18грн. Постійні витрати складають 50 тисяч гривень за рік. Перемінні витрати на одиницю продукції – 10 грн.

Визначити:

 1. яку відпускну ціну слід встановити для отримання запланованого на наступний рік прибутку в розмірі 25000 грн.;

 2. який додатковий обсяг продажу необхідний підприємству для покриття додаткових постійних витрат у звязку з розширенням виробництва в розмірі 10000грн. і за умов отримання запланованого прибутку?

Задача 13. Для певної групи металорізальних верстатів розроблено шкали бальних оцінок основних параметрів. Один з видів цих верстатів узято за базовий. Його ціна – 120,0 тис. грн.. освоюється новий верстат цієї групи. Експертна оцінка основних параметрів базового верстата – 25 балів. Нового -30 балів. Визначити ціну нового верстата за параметричним методом балів.

Задача 14. Підприємство виробляє один вид продукції і планує в наступному кварталі випустити 10000 одиниць продукції. При цьому заплановані витрати становлять:

 • основні матеріали – 2 грн. на од.;

 • заробітна платня основних робітників – 6 грн. на од.;

 • перемінні накладні витрати – 2 грн. на од.;

 • постійні накладні витрати – 40000 грн..

Підприємство отримало замовлення на 8000 одиниць продукції за ринковою ціною 18 грн. та додаткове замовлення на 2000 од. за ціною 14грн.

Чи слід підприємству приймати додаткове замовлення? Обгрунтуйте свою відповідь.

Задача 15.Підприємство виготовило і реалізувало в базовому році 2000 шт. Виробів одного виду. Ціна реалізації одиниці виробу становить 30 грн., а повна собівартість його виробництва та продажу – 28 грн. Співвідношення змінних і постійних витрат на виробництво продукції дорівнює 60% і 40%.

Дослідження ринку показали, що якщо знизити ціну одного виробу на 1 грн., тобто з 30 до 29 грн., то обсяг продажу продукції може бути збільшено на 10%. Виробничі потужності підприємства дозволяють збільшити обсяг виробництва продукції.

Прийняти рішення щодо доцільності зниження продажної ціни виробу.

Задача 16. Загальні витрати фірми на виробництво одиниці виробу становили в поточному році 2000 грн. під час розрахунку відпускної ціни фірма враховує коефіцієнт прибутковості 25%. В умовах інфляції спостерігається зростання витрат на 500 грн. Розрахуйте:

 1. ціну виробу в поточному році;

 2. ціну виробу, яка б повністю відшкодувала витрати фірми і зберегла прибуток на одиницю виробу на поточному рівні;

 3. ціну, яка б не тільки відшкодувала витрати, але й забезпечила прибутковість на поточному рівні.

Задача 17. Підприємство виробляє тільки один вид продукції. Згідно з річним кошторисом відпускна ціна одиниці продукції дорівнює 25грн., перемінні витрати на одиницю продукції  8грн., загальні постійні витрати  210 тис. грн., прибуток  300 тис. грн.

Передбачається, що перемінні витрати та доходи лінійні, а постійні витрати не змінюються. Рівень прибутку вважається неприйнятним, тому існують альтернативні пропозиції.

Таблиця 2.1

Пропозиція

Результат

Зменшити відпускну ціну на 10%

Збільшення обсягу продаж на 6%

Збільшити відпускну ціну на 8%

Зменшення обсягу продаж на 4%

Необхідно:

 1. визначити крапку беззбитковості в обсязі продажу та межу безпечності в доходах за даними, що передбачаються кошторисом;

 2. розрахувати за даними кошторису, на яку величину (в %%) необхідно змінити відпускну ціну, щоб отримати прибуток в розмірі 420 тис. грн.;

 3. розрахувати річну суму прибутку по кожній пропозиції.

Задача 18. Фірма планує надрукувати підручник. Середні витрати на виробництво книги дорівнюють (4 грн. + 4000грн./К), де К – кількість підручників, які надруковано за рік. Планова ціна підручника  8 грн. Яким повинен бути річний тираж підручника відповідно порогу беззбитковості?

Задача 19.Відомо, що вільна роздрібна ціна пральної машини “Вятка” випуску 1998р. складала 3000 грн. Визначте вільну роздрібну ціну пральної машини “Вятка” випуску 2000р. (без врахування інфляції), якщо преміальна націнка за підвищену довговічність останньої моделі складає 15% від ціни, преміальна націнка за підвищену надійність ринку  10% ціни, преміальна накидка за більш досконалий дизайн  10% ціни, вартість більш довгої гарантії на вузли та деталі  5%, знижка з ціни комплекту всіх вартісних показників “Вятки”-2000 встановлена в розмірі 600грн. Визначте, якій моделі пральної машини віддасть перевагу споживач та чому.

Задача 20. Підприємство виробляє 100 одиниць продукції на місяць. Загальні перемінні витрати складають 13600 грн., загальні постійні витрати – 2425 грн. Визначити обсяги реалізації продукції, при яких підприємство почне одержувати прибуток, якщо продукція буде запропонована ринку за ціною 120 грн. і 180 грн. Обгрунтувати своє рішення за допомогою графіку і аналітичного визначення крапки беззбитковості.

Задача 21. Поточний обсяг реалізації продукції підприємства з урахуванням кон’юнктури ринку може дорівнювати 15,0 тис. од. Продажна ціна одиниці продукції становить 300 грн. Змінні витрати в розрахунку на одиницю продукції складають 120 грн., а постійні витрати на весь річний випуск продукції – 800,0 тис. грн..

Розрахувати:

1.Крапку беззбитковості виробництва, використавши аналітичний і графічний методи розрахунків.

2.Додатковий розмір прибутку, який одержить підприємство за умови скорочення змінних витрат на 10,0% і постійних витрат на 200,0 тис. грн..

Задача 22. Необхідно визначити відпускну ціну на нову овочерізальну машину, яка призначена для заміни раніше освоєної машини і яка має оптову ціну 1275 грн. Головним технічним параметром є продуктивність (кг/час) при нарізці картоплі на брусочки, яка у нової машини 900, а у старої -200.

Задача 23. Підприємство може укласти договір на виробництво партії виробів за ціною одиниці 20 грн. Постійні витрати дорівнюють 140 тис. грн., а змінні на одиницю продукції – 9 грн. На яку кількість продукції потрібно укласти договір, щоб підприємство одержало прибуток у розмірі 80 тис. грн.?

Задача 24. Підприємство виробляє 25 тис. виробів за ціною 40 грн. за одиницю. Повні витрати на виробництво продукції становлять 800 тис. грн., а постійні дорівнюють 500 тис. грн. Визначити прибуток від реалізації такої партії продукції, якщо ціна виробу зменшиться на 5%, а обсяг продажу зросте на 4%.

Задача 25. Обчислити точку беззбитковості виробництва на промисловому підприємстві, використовуючи наступну інформацію. Виробнича потужність підприємства, яке виробляє один вид продукції, становить 650 тис. одиниць на рік, а надходження від реалізації виробів – 2600,0 тис. грн. Постійні витрати на виробництво складають 900,0 тис. грн.., змінні витрати 1360,0 тис. грн.

Розв’язання задачі здійснити аналітичним і графічним методами.

Задача 26. Ціна базового двигуна –2400 грн., а його потужність 40 квт. Виробник планує підвищити якість продукції на 25%. Визначити орієнтовну ціну нового виробу, якщо коефіцієнт гальмування дорівнює 0,9.

Задача 27.На виробничому підприємстві в першому кварталі поточного року змінні витрати в розрахунку на одиницю продукції складали 1900,0 грн., ціна одиниці виробу – 2500,0 тис. грн., загальні постійні витрати – 1000,0 тис. грн.. Протягом другого кварталу цього ж року ціна на вихідну сировину підвищились на 5,0 %, що обумовило збільшення змінних витрат на такий самий відсоток.

Визначити, як зміна ціни на вихідну сировину вплинула на критичний обсяг випуску продукції.

Задача 28. Внаслідок зниження ціни з 60,0 до 57,0 грн. обсяг реалізації збільшився з 300,0 до 350,0 тис. шт. Визначити додатковий прибуток від збільшення продажу, якщо змінні витрати на одиницю продукції дорівнюють 27,0 грн.

Задача 29. Визначити відпускну ціну на новий автомобіль баловим методом при умові:

Таблиця 2.2

Автомобілі

Параметри

Комфортабельність

Безпека

Екологічність

бали

коефіцієнт вагомості

бали

коефіцієнт вагомості

бали

коефіцієнт вагомості

Базовий

60

0,3

80

0,5

53

0,2

Новий

74

0,3

88

0,5

53

0,2

Ціна базової моделі -56700 $.

Задача 30. Контрактна вартість договору - 38,0 тис. дол. США, фактичні витрати з транспортування та страхування вантажу до митного кордону, що не ввійшли до контрактної ціни – 2, 0 тис. дол., курс НБУ – 5,05 грн. за 1 дол. США, мито – 20%, митні збори – 5 дол., ставка акцизного збору – 50,0 %, ПДВ -20%. Визначити імпортну ціну (ціну придбання) товару.

Задача 31. Швейне підприємство „Альфа” розробило нову модель чоловічої демісезонної куртки. Попередні розрахунки показують, що фірма може запропонувати модель на вітчизняний ринок по ціні 2500,0 грн.

На ринку пропонують аналогічні вироби фірма „Бета” і „Гама” відповідно по ціні 1900,0 і 2100,0 грн.

В таблиці 1 наведено перелік параметрів товару, які впливають на попит, а також важливість кожного параметру для споживачів і оцінку параметрів товару власної фірми і товарів конкуруючих фірм, по п’ятибальній системі.

Таблиця 2.3

Параметри товару

Важливість параметру для споживача, %

Оцінка параметрів в балах

„Альфа”

„Бета”

„Гама”

1.Якість матеріалу покриття

20,0

8

9

6

2.Якість матеріалу підкладки

7,0

7

8

5

3.Якість фурнітури

12,0

10

5

6

4.Відповідність моді

23,0

10

8

7

5.Якість строчки

10,0

5

6

8

6.Якість обробки коміру

6,0

10

10

5

7.Наявність вітронепроникливого шару

22,0

10

-

-

РАЗОМ

100,0

-

-

-

Задача 32. Розрахувати:

 1. відпускну ціну заводу – виробника;

 2. ціну „франко - залізничний вагон”;

 3. ціну FAS, FOB, CFR, CIF.

Вихідні дані наведені на одиницю продукції: собівартість – 400,0 грн.; прибуток – 25,0%; перевезення до залізничної станції – 3,0 грн.; вартість завантаження у вагон – 1,7 грн.; вартість перевезення до порту – 4,2 грн.; вартість завантажувально-розвантажувальних робіт з доставкою товару вздовж борту судна – 1.8 грн.; вартість доставки на борт судна і складування на судні – 0,9 грн.; морський фрахт до порту призначення $ 220; страхування -3,0%. Курс НБУ 1 $ = 5,05 грн.

Задача 33. Контрактна ціна партії золотих ювелірних виробів на умовах DDU 100,0 тис. дол. США, курс НБУ – 5,05 грн. за 1 дол. США , мито 50,0%, митні збори – 0,2%, акцизний збір – 55,0%, ПДВ -20,0%, фактична ціна реалізації -1920,0 тис. грн. Визначити розмір ПДВ, який сплатить фірма після реалізації цієї партії товару.

Задача 34. Визначити прибуток та рентабельність реалізації товару, що імпортується.

Вихідні дані:

Вільна роздрібна ціна, яка склалася на ринку з урахуванням попиту та пропозиції – 160 грн. Митна вартість, враховуючи витрати по доставці товару до кордонів України – 10 дол. США. Ставка акцизного збору – 1,5 євро на одиницю товару. Мито – 15%. Збори за митне оформлення – 1,2% від митної вартості товару. ПДВ – 20%. Постачально-збутові витрати – 18 грн. Торговельні витрати – 3000 грн. на партію в 100 одиниць товару. Курс НБУ – 5,05 грн. за 1 дол. США і 7,26 грн. за 1 євро.

Задача 35. Визначити ціну реалізації товару, що імпортується в Україну.

1.

Вартість товару по контракту, дол. США

100,0

2.

Витрати на транспортування товару, % від ціни контракту

15,0

3.

Витрати на страхування, % від ціни контракту

8,0

4.

Комісійні виплати агенту, % від ціни контракту

3,0

5.

ПДВ, %

20,0

6.

Ставка акцизного збору, євро на партію в 100 одиниць товару

45,0

7.

Мито, %

25,0

8.

Вартість митних послуг, грн.

40,0

9.

Курс валют

1 дол. США

5,05 грн.

1 євро

7,26 грн.

Задача 36. Визначити ціну реалізації товару, що імпортується в Україну.

1.

Вартість товару по контракту, дол. США

1100,0

2.

Витрати на транспортування товару, % від ціни контракту

17,0

3.

Витрати на страхування, % від ціни контракту

18,0

4.

Комісійні виплати агенту, % від ціни контракту

3,0

5.

ПДВ, %

20,0

6.

Ставка акцизного збору, євро на партію в 100 одиниць товару

55,0

7.

Мито, %

15,0

8.

Вартість митних послуг, грн.

40,0

9.

Курс валют

1 дол. США

5,05 грн.

1 євро

7,26 грн.

Задача 37. Контрактна вартість придбаного фірмою автомобіля з об’ємом двигуна 2500 см становить 25,0 тис. дол.. США, мито – 0,4 євро за 1 см , ставка акцизного збору – 0,6 євро за 1 см , митні збори – 0,2%, курс НБУ – 5,05 грн. за 1 дол. США і 7,26 грн. за 1 євро, ПДВ – 20,0%. Визначити ціну придбання автомобіля.

Задача 38. В контракті визначена ціна на умовах СIF та обумовлена вартість окремих елементів ціни. Розрахувати ціну на умовах FOB.

1.

Ціна на умовах СIF, дол. США

5000,0

2.

Вартість вантажу, дол. США

2000,0

3.

Вартість транспортування вантажу, дол. США

1700,0

4.

Вартість страхування вантажу, дол. США

85,0

5.

Інші витрати, дол. США

300,0

Курс НБУ – 5,05 грн. за 1 дол. США.

Задача 38. В контракті визначена ціна на умовах СIF та обумовлена вартість окремих елементів ціни. Розрахувати ціну на умовах FOB.

1.

Ціна на умовах СIF, дол. США

5200,0

2.

Вартість вантажу, дол. США

3100,0

3.

Вартість транспортування вантажу, дол. США

1100,0

4.

Вартість страхування вантажу, дол. США

540,0

5.

Інші витрати, дол. США

460,0

Курс НБУ – 5,05 грн. за 1 дол. США.

Задача 39.Контрактна вартість 500т. дизельного палива становить 105 тис. дол. США, ставка акцизного збору 30 євро за 1т., мито 1,5 євро за 1т., митні збори – 0,2%, курс НБУ – 5,05 грн. за 1 дол. США і 7,26 грн. за 1 євро, НДС – 20%. Визначити ціну придбання даної партії товару

Задача 40. Визначити ціну підприємства-виробника, ціну FCA та ціну СIF. Курс НБУ – 5,08 грн. за 1 дол. США.

1.

Собівартість одиниці продукції, грн.

50,0

2.

Норма прибутку, %

20,0

3.

Ставка акцизного збору, %

40,0

4.

Поставка до залізничної станції, грн./один.

0,38

5.

Вартість завантаження до вагону, грн./один.

0,15

6.

Вартість перевезення до порту, грн./один.

0,5

7.

Вартість вантажно-розвантажувальної роботи з доставкою товару впродовж борту судна, грн./один.

0,2

8.

Вартість доставки на борт судна та складування на судні, грн./один.

0,1

9.

Морський фрахт до порту призначення, дол. США / один.

200,0

10.

Страхування, %

13,0

Задача 41. За даними таблиці визначити ціну реалізації товару, що імпортується в Україну.

1.

Вартість товару за контрактом, дол. США

2100,0

2.

Витрати на транспортування товару, % від ціни контракту

17,0

3.

Витрати на страхування, % від ціни контракту

25,0

4.

Комісійні виплати агенту, % від ціни контракту

10,0

5.

ПДВ, %

20,0

6.

Ставка акцизного збору

40,0 %

7.

Митний збір, %

15,0

8.

Вартість митних послуг, грн.

40,0

9.

Курс валют

9.1.

1 дол. США

5,05 грн.

9.2.

1 євро

7,26 грн.

Задача 42. Необхідно розрахувати:

а)відпускну ціну заводу-виробника;

б)ціну “франко - залізничний вагон”;

в)ціну FOB i CIF;

г)ціну “франко - покупець, включаючи мито” DDP.

Вихідні дані: витрати на виробництво і збут продукції –2000,0 грн.; прибуток –25,0%; перевезення до залізничної станції – 200,0 грн.; вартість послуг експедитора – 10,0 грн.; страхування при перевезенні по залізниці – 2,0% від відпускної ціни; вартість навантаження у вагон – 50,0 грн.; фрахт до порту – 30,0 грн.; вартість вантажно-розвантажувальних робіт із доставкою товару вздовж борту судна –10,5 грн.; вартість доставки на борт судна і складування на судні – 20,0грн.; витрати на документи -$20,0; витрати на коносамент - $3,0; морський фрахт до порту призначення - $120,0; страхування – 13,0% (від FOB); вартість перевезення в порту призначення - $10,5; імпортне мито і формування документів –15,0% (від контрактної ціни CIF)); вартість перевезення до місця знаходження покупця - $5. Курс НБУ 5,05 грн. за 1$.

Задача 43.За даними таблиці визначити ціну реалізації товару, що імпортується в Україну.

Вартість товару за контрактом, дол. США

200,0

Витрати на транспортування партії товару, % від ціни контракту

12,0

Витрати на страхування, % від ціни контракту

12,0

Комісійні виплати агенту, % від ціни контракту

1,0

ПДВ, %

20,0

Ставка акцизного збору, ЄВРО на 1000 одиниць

3000,0

Мито, %

35,0

Вартість митних послуг, грн.

60,0

Курс валют

1 дол. США

5,05 грн.

1 євро

7,26 грн.

Розмір партії товару, що імпортується, одиниць

2000