Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРактика - ЕПР - Ч2 обновленная.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
29.04.2019
Размер:
841.73 Кб
Скачать

2. Визначається сума цехових витрат, які включаються в собівартість валу: % цв  з/п.О.;

де З/п.о. – основна заробітна плата на повне виготовлення однієї деталі, грн.

Приклад 8. Визначити виробничу собівартість виробу, якщо відомо, що вага заготовки – 12,5 кг, чиста маса – 8,8 кг. Ціна матеріалу за 1 тонну 120 тис. грн., ціна 1 тонни відходів – 7 тис. грн. Основна заробітна плата виробничих робітників становить 80 грн. ЦВ = 180 %, витрати на експлуатацію та утримання обладнання – 240 %, загальногосподарські витрати – 140 %. Відрахування соцстраху – 37,5 %. Додаткова заробітна плата – 12 % від основної.

Розв’язання:

Статті витрат

Методика розрахунків

Сума, грн.

Основні матеріали за відрахуванням відходів

1474,1

Основна зарплата виробничих робітників

80

Додаткова зарплата (12 %)

0,12 80

9,6

Відрахування соцстраху (37,5 %)

0,375 (8 + 9,6)

6,52

ВЕУО ( 240 %)

2,4 80

460,8

ЦВ (180 %)

1,8 80

144

Цехова собівартість

2175,02

Загальногосподарські витрати

1,4 80

112,00

Виробнича собівартість

2175,02 + 112

2287,02

Приклад 9. Визначити, на скільки процентів знизиться собівартість верстата, якщо відомо, що внаслідок заміни ряду деталей пластмасою витрати на основні матеріали скоротились на 20 %, вартість матеріальних витрат у загальній вартості верстата – 35 %.

Розв’язання:

1. Визначається, на скільки процентів знизиться собівартість верстата:

Приклад 10. Розрахувати плановий і фактичний рівень витрат на 1 грн. продукції, що випускається підприємством, а також відсоток його зміни. Вихідні дані:

 • за планом обсяги випуску продукції: А – 1200 тонн, Б – 500 тонн;

 • собівартість одиниці продукції: А – 15 тис. грн., Б – 8 тис. грн.

 • фактично випуск продукції збільшився на: А – 20%, Б – 10%;

 • собівартість знизилася на 5% і 3% відповідно;

 • гуртова ціна одиниці продукції залишилася незмінною і склала: А – 18 тис. грн., Б – 10 тис. грн.

Розв’язання:

Витрати на 1 тонну:

за планом - тис. грн.

фактично - тис. грн.

% зниження =

Приклад 11. Визначити вплив на собівартість продукції зростання її випуску на 25%. Планом передбачається збільшення умовно-постійних витрат на 3 %. У звітному періоді загальна сума умовно-постійних витрат становила 9 млн.грн., а собівартість продукції – 27 млн.грн.

Розв’язання:

Витрати умовно-постійні =

Приклад 12. Розрахувати економію підприємства на амортизаційних відрахуваннях на підставі даних: вартість основних виробничих фондів – 8 тис.грн.; норма амортизації – 12 %; річний обсяг виробництва продукції: за планом – 22 тис.грн., фактично – 26 тис.грн.

Рішення:

Приклад 13. На основі наведених в табл. 25 даних, визначити рівень зниження собівартості продукції підприємства у звітному році у порівнянні з попереднім

Таблиця 1.1

Показники діяльності підприємства

Вироби

Річний випуск, шт.

Собівартість одиниці виробу, грн.

Гуртова ціна за одиницю продукції, грн.

попередній рік

звітний рік

попередній рік

звітний рік

А

3500

3850

78

72

85

Б

7200

6800

24

23

28

Рішення:

Витрати на 1 грн.: попередній

звітний

приріст =

Приклад 14

Визначити собівартість продукції, що випускаються підприємством у плановому році. Вихідні дані:

 • собівартість продукції у звітному році – 67200 грн.;

 • питома вага у ній основної заробітної плати виробничих робітників – 28 %;

 • доля матеріальних витрат у собівартості – 62 %;

 • у плановому році передбачається зростання продуктивності праці на 3 %, середньої заробітної плати на 2 %, зниження матеріальних витрат – на 3,5 %.

Рішення:

Приклад 15

Обсяг виробництва продукції на підприємстві – 3150 одиниць; її собівартість – 91500 грн.; питома вага основної заробітної плати виробничих робітників – 26 %; сума загально-виробничих витрат – 46400 грн.

Обчислити величину загально-виробничих витрат підприємства, які були виплачені у калькуляцію собівартості продукції

Рішення:

Приклад 16

Обчислити економію підприємства на матеріальних витратах, виходячи з наведених даних:

 • норма витрат матеріалу на одиницю продукції за планом – 0,56 т, ціна за 1 кг – 2,8 грн.; коефіцієнт використання матеріалу – 0,76;

 • фактично витрати матеріалу склали 0,5 кг, ціна за 1 кг зросла в порівнянні з планом до 3 грн., а коефіцієнт використання матеріалу склав – 0,85.

Річний обсяг виробництва продукції – 18 тис.шт.

Рішення:

МВ за планом:

фактично