Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
English for Finance.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
24.04.2019
Размер:
1.81 Mб
Скачать

183

A.Savchenko,

T. Pysmenna,

Y. Dyachkova

English for Finance

2010

Анотація

Посібник розрахований на студентів спеціальності „Фінанси” та „Банківська справа”. 9 розділів посібника охоплюють широке коло питань організації та функціонування фінансової системи, в тому числі фінансової та банківської систем, фінансових ринків, міжнародних фінансових інститутів, фінансового менеджменту, лізингу, ліцензування, ринку страхування, інвестицій, франчайзингу, оподаткування. Система вправ забезпечує набуття стійких навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності.

Крім основного навчального матеріалу запропоновано глосарій, список фразеологізмів і загальних виразів для професійного спілкування, граматичні таблиці та список неправильних дієслів.

Посібник допоможе активізувати діяльність студентів, сприятиме розвитку професійного мислення та формуванню умінь і навичок у сфері фінансів та банківської справи.

ЗМІСТ

Передмова…………………………………………………………………….4

UNIT 1 Investments in Ukraine........................................................................6

UNIT 2 Foreign Investment............................................................................22

UNIT 3 Licensing ..........................................................................................36

UNIT 4 Franchising .......................................................................................51

UNIT 5 International Management.................................................................67

UNIT 6 Risk Management..............................................................................82

UNIT 7 Leasing..............................................................................................99

UNIT 8 The Insurance Market......................................................................128

UNIT 9 Taxation……………………………………………………………56 Phraseology of Reports and Speeches...........................................................156 General Expressions that are used in the Professional Speech……………..157

Grammar Revision Tables…………………………………………………..159

Irregular Verbs……………………………………………………………...194

Glossary……………………………………………………………………..198

Reference List……………………………………………………………….207

Передмова

Загострення процесів глобалізації та інтеграція України до світової фінансово-кредитної системи посилює потребу у вивченні англійської мови, яка є засобом спілкування українських спеціалістів, що передбачає практичне володіння мовою, тобто вміння брати участь у бесіді на професійну тему та вміння читати оригінальну літературу за фахом.

Мета посібника полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь усного та писемного спілкування з іноземними діловими партнерами, читання, розуміння та переклад оригінальної літератури з фінансових питань.

Структура даного посібника побудована, виходячи із завдань, поставлених перед предметом “Іноземна мова за професійним спрямуванням”.

Посібник складається з 9 розділів (Units), які охоплюють широке коло питань організації та функціонування фінансової системи:

 1. Investments in Ukraine (Інвестування в Україні)

 2. Foreign Investment (Іноземні інвестиції)

 3. Licensing (Ліцензування)

 4. Franchising (Франчайзинг)

 5. International Management (Міжнародний менеджмент)

 6. Risk Management (Ризик-менеджмент)

 7. Leasing (Лізинг)

 8. The Insurance Market (Страховий ринок)

 9. Taxation

Для полегшення роботи з посібником розділи складені за однаковою схемою:

1. Reading. Читання.

2. Vocabulary Еxercises. Лексичні вправи.

3. Oral Рractice. Усне мовлення.

4. Read and Discuss. Читання і обговорення.

Розділ Reading (1) представлений базовим текстом, до якого з метою подолання фонетичних труднощів пропонуються передтекстові вправи. Після тексту подано Vocabulary List, який містить слова та словосполучення для активного засвоєння.

Розділ Vocabulary Еexercises (2) містить комплекс лексичних вправ, спрямованих на контроль розуміння базового тексту, розвиток мовної здогадки, відпрацювання мовленнєвих умінь та розвиток навичок монологічного мовлення та письма.

Розділ Oral Рpractice (3) спрямований на вдосконалення мовленнєвих умінь і містить діалоги, що допомагають закріпити активну лексику в усному спілкуванні під час обговорення теми, комунікативні ситуації та тести.

Розділ Read and Discuss (4) має на меті вдосконалити вміння робити розгорнуте повідомлення з теми і включає вправи творчого характеру, ціль яких розвивати навички роботи з літературою за фахом. Автентичні тексти дають додаткову фахову інформацію з теми заняття з різноманітними завданнями, спрямованими на формування вмінь та розвиток навичок читання і говоріння (як монологічного, так і діалогічного).

Крім основного навчального матеріалу автор пропонує такі додатки (Appendices):

 1. Phraseology of Reports and Speeches. (Список фразеологізмів).

 2. General Expressions that are used in the Professional Speech. (Загальні вирази для професійного спілкування).

 3. Irregular Verbs. (Список неправильних дієслів).

 4. Grammar Revision Tables. (Граматичні таблиці).

 5. Glossary. (Глосарій).

Матеріали посібника сприятимуть розвитку професійного становлення та формуванню економічних знань студентів у сфері фінансів і банківської справи.

UNIT 1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]