Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Molchanova_A.YU._Universitetskoe_obrazovanie.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
09.12.2018
Размер:
468.48 Кб
Скачать

Ііі. Периодические источники

 1. Вища освіта

 2. Вища школа

 3. Стандарты и мониторинг в образовании

 4. Alma mater

 5. Голос України

 6. Урядовий кур‘єр

Іv. Нормативные материалы мон и ДонНуэт им.М.Туган-Барановского

 1. Вища Освіта України і Болонський процес // Навчальна програма. – Київ – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2004. – 18 с.

 2. ІСУЯ 7.5.1 – 03.01/УН “Загальні вимоги до організації процесу проведення навчальних занять”.

 3. ІСУЯ 7.5.1 – 03.02/УН “Загальні вимоги до організації методичного забезпечення виконання індивідуальних завдань з дисциплін”.

 4. ІСУЯ 7.5.1 – 03.03/УН “Загальні вимоги до організації виконання індивідуальних завдань”.

 5. ІСУЯ 7.5.1 – 03.04/УН “Загальні вимоги до організації СРС”.

 6. ІСУЯ 7.5.1 – 03.05/УН “Загальні вимоги до організації НДРС”.

 7. ІСУЯ 7.5.1 – 03.07/УН “Загальні вимоги до організації поточного контролю”.

 8. ІСУЯ 7.5.1 – 03.08/УН “Загальні вимоги до організації підсумкового контролю”.

 9. Закон України «Про освіту» //Освіта в Україні. Нормативна база (2-е вид.). – К.: КНТ, 2006. – С.8-40

 10. Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002р. № 2984-ІІІ із змінами та доповненнями //Освіта в Україні. Нормативна база (2-е вид.). – К.: КНТ, 2006. – С.40-92

 11. Указ Президента України Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні від 9 жовтня 2001 р. N 941/2001 //Освіта в Україні. Нормативна база (2-е вид.). – К.: КНТ, 2006. – С.261-264

 12. Указ Президента України Про національну доктрину розвитку освіти від 17 квітня 2002 р. N 34 7/2002 //Освіта в Україні. Нормативна база (2-е вид.). – К.: КНТ, 2006. – С.264

 13. Національна Доктрина розвитку освіти Затверджено Указом Президента України від 17 квітня 2002р. N 347/2002//Освіта в Україні. Нормативна база (2-е вид.). – К.: КНТ, 2006. – С.264-280

 14. Указ Президента України Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України від 17 лютого 2004 р.И 199/2004 //Освіта в Україні. Нормативна база (2-е вид.). – К.: КНТ, 2006. – С.280-281

 15. Указ Президента України Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні від 4 липня 2005 р. N 1013/2005 //Освіта в Україні. Нормативна база (2-е вид.). – К.: КНТ, 2006. – С.283-287

 16. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження державної програми розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки від 8 вересня 2004 р. N1183 //Освіта в Україні. Нормативна база (2-е вид.). – К.: КНТ, 2006. – С.441

 17. Державна програма розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. N 1183 //Освіта в Україні. Нормативна база (2-е вид.). – К.: КНТ, 2006. – С.441-447

1 один кредит (зачетная единица) = 36 академических часа; программа бакалаврата, например, в большинстве стран предполагает набор студентом 180 кредитов – по 60 кредитов каждый год

50