Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Moiseeva,_F.A.,Bilan_N.Challenges_in_Marketing_....doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
03.12.2018
Размер:
892.93 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра іноземних мов

Ф.А. Моісєєва, Н.В. Білан, Л.В. Рассолова

Challenges in Marketing

Навчальний посібник

Донецьк 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра іноземних мов

Ф.А. Моісєєва, Н.В. Білан, Л.В. Рассолова

Challenges in Marketing

Навчальний посібник

з урахуванням вимог КМСОНП

для студентів ФМТМС усіх форм навчання

Затверджено на засіданні кафедри

іноземних мов

Протокол № ___ від _________2009 р.

Схвалено навчально-методичною

Радою ДонНУЕТ

Протокол № ____ від _______ 2009 р.

Донецьк 2009

Ббк 81.2Англ-923

М 74

УДК [811.111’276.6:33] (076)

Рецензенти:

канд.філол.наук, доц. Н.О. Жданова,

ст.викл. О.Л. Бурдакова

Моісєєва, Ф.А.

М 74 Challenges in Marketing [Текст] : навч. посіб. з урахуванням вимог КМСОНП для студ. ФМТМС усіх форм навчання / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. інозем. мов ; Ф. А. Моісєєва, Н. В. Білан, Л. В. Рассолова. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. – 102 с.

Навчальний посібник складається з трьох розділів: три юніти з текстами та розробленими до них лексико – граматичними вправами, оригінальні тексти професійної спрямованості для самостійного читання та тести на розвиток лексичних навичок за темою „Маркетинг”.

Посібник може бути використаний під час аудиторної та самостійної роботи студентами II курсу факультету маркетингу, торгівлі та митної справи, що навчаються за кредитно – модульною системою.

Ббк 81.2Англ-923

© Моісєєва Ф.А., Білан Н.В., Рассолова Л.В., 2009

© Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського, 2009

Contents

ПЕРЕДМОВА.......................................................................................................

4

Unit 1

The Marketing Mix (The 4 P's)...................................................................

5

Unit 2

The Promotion Mix.................................................................................................

20

UNIT 3

How Markets Work.................................................................................................

39

Answer................................................................................................................

97

Передмова

Навчальний посібник ставить метою розвиток комунікативної компетенції студентів за темами „The marketing mix”, „The promotion mix”, „How markets work”.

Він складається з трьох розділів: три юніти з текстами та розробленими до них лексико – граматичними вправами, оригінальні тексти професійної спрямованості для самостійного читання та тести на розвиток лексичних навичок за темою „Маркетинг”.

Навчальний посібник може бути використаний під час аудиторної та самостійної роботи студентами II курсу факультету маркетингу, торгівлі та таможеної справи, що навчаються за кредитно – модульною системою.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.