Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komplekt_1.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
05.12.2018
Размер:
746.5 Кб
Скачать

73.Створення українських фінансово – промислових груп та конгломератів як альтернатива експансії тнк.

Однією із основних форм експансії ТНК у країни з перехідною економікою є ПІІ та створення СП, а для Укр – переважно – у вигляді ЗАТ. експансійний характер проявляється у вивозі капіталу. Спостерігається також негативний вплив на ряд областей укр економіки (наприклад, автомобілебудування, тютюнову і харчову промисловість), домінування експортних стратегій завоювання ринку (у тому числі - псевдоінвестиційних), і переважаюча орієнтація ліцензійних і інвестиційних стратегій, що застосовується в Україні, на отримання короткострокових прибутків і відтік коштів.

Наявність в Укр тнк капіталу, з одного боку відтісняє національну державу на другорядне місце, а з іншого - це явище є об’єктивною закономірністю. Як показує досвід Китаю й інших країн, одна з альтернатив протистояти міжнар експансії могутніх ТНК з метою розвитку вітчизняної економіки – це створення на базі ФПГ і держ підтримка нац ТНК, які спроможні на основі інноваційних технологій, у тому числі розроблених за рахунок бюджетних коштів, а також використання податкових та митних пільг, скласти конкуренцію в рамках світогосподарських відносин.

ПФГ — це диверсифіковані багатофункціональні структури, створені на основі об'єднання капіталів підприємств, кредитно-фін установ та інших організацій з метою максимізації прибутку, підвищення ефективності виробн і фін операцій, посилення конкурентоздатності на внутр і зовн ринках. ФПГ є основною формою організації системи виробництва, базою технологічного комплексу національних господарств більшості розвинених країн, чинником прогресу суспільного виробництва.

Особливий інтерес має для Укр досвід Японії у розбудові економіки за допомогою ФПГ. При цьому слід зазначити наявність значної підтримки галузей, що належали до пріоритетних. Для стимулювання їх розвитку приймались відповідні закони щодо видобутку газу і нафти, атомної енергетики, вугледобувної, авіаційної, машинобудівної, металургійної, текстильної промисловості та інших галузей. У випадку участі підприємств приватного капіталу у державних програмах вони користувались значною дотаційною підтримкою, до них застосовувалось особливе (пільгове) оподаткування.

Найбільшими ПФГ в УКР є:

  1. Інтертайп, з 2008р. – East one- трубна галузь, металургія, електроенергетика, машинобудування;

  2. Приват – банківська справа, гірничодобувна галузь, нафтова, хімічна, харчова промисловість;

  3. Фінанси і кредит – машбуд, субнобуд, гірничорудна, хім. промисловості;

  4. Укрсиб – банківська справа, хім. промисловість, будівельна галузь;

  5. Систем кепітал менеджмент – металургія, машбуд, енергетика, телекомунікації,

Проте, вітчизняні ПФГ скоріше працюють як холдингові компанії у розвинутих країнах. До того ж існую значні проблеми з правовою базою стосовно ФПГ – з 2010 року просто скасовано таке поняття і відповідний закон. Отже, УКР. скочується до абсолютно неофіційних ФПГ, які керуватимуться за іноземними законами офшорних зон. Це вигідно в першу чергу олігархам.

Недосконалість укр законодавства в сфері регулювання процесів створення і діяльності ПФГ гальмує поширення промислово-фінансової інтеграції. Відсутність державної підтримки, державних гарантій діяльності, податкових пільг, тимчасовий характер функціонування, громіздкий і складний порядок утворення, невизначеність організаційної структури, схеми внутрішніх зв’язків та форм управління групою – всі ці недоліки негативно впливають на формування інтересу до створення ПФГ.

Фінансовий конгломерат є особливою організаційно-ек формою поєднання банківського і небанківського бізнесу. Концепція фін конгломерату базується на ефективній координації фін потоків та більш ефективному використанні фін ресурсів. Наприклад, на банківському ринку Укр працюють "Sosiete Generale", "Credit Agricole", "SEB", "Citigroup" i "BNP Paribas". Під контролем цих фін груп перебувають 10 вітчизняних банківських установ: Серед них - два найбільших вітчизняних банки - Райффайзен банк "Аваль" та Укрсиббанк. Відносна частка їх активів у активах банків Укр у 2009 році сягала 16,98%, а у ВВП - 18,07%. присутність і активність міжнар фін конгломератів на фін ринку Укр призвели до формування певної залежності банківського сегмента від їх діяльності. Тому дуже актуальним є створення вітчизняних фін конгломератів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]