Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2009 Ридер вступ до спеціальності.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
1.5 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет ім О.Гончара

Кафедра соціології

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

(документи та матеріали до навчального курсу)

Дніпропетровськ

2009

ББК 60.50я73

УДК 316 (4/9) (075.8)

Вступ до спеціальності: документи та матеріали до навчального курсу / За ред. В.Г. Городяненка. 2-ге вид. перероблене та доповнене – Д.: ДНУ, - 2009. – 207 с. – Українською та російською мовами.

Посібник розроблено на основі навчального плану курсу «Вступ до спеціальності». Його основна мета – допомогти студентам засвоїти основні напрями соціологічної освіти, вивчити загальні положення Соціологічної асоціації України та норми Професійного кодексу соціолога. Додається також перелік основних соціологічних установ та організацій, навчально-методичні рекомендації, і поради, пов’язані з підготовкою соціологів-професіоналів. Документи та матеріали у посібнику подані на тій мові, на якій вони були опубліковані в наукових виданнях.

Посібник призначений для студентів і всих тих, хто цікавиться актуальними питаннями сучасної соціологічної освіти.

Комп’ютерний набір і верстка о.О. Антоненко

© Дніпропетровський національний університет

Зміст

Передмова..............................................................................................................

5

Мета та завдання навчального курсу...................................................................

5

Навчальний план дисципліни..............................................................................

6

1.

Указ Президента України «Про розвиток соціологічної науки в Україні»...................................................................................................

7

2.

Завдання соціологічної освіти...............................................................

9

3.

Кваліфікаційна характеристика фахівця соціолога............................

11

4.

Головні соціологічні центри та установи............................................

16

5.

Кодекс етики міжнародної соціологічної асоціації...........................

19

6.

Університетська соціологія..................................................................

22

6.1.

Університетська соціологія в Європі.........................................

23

6.2.

Університетська соціологія в США...........................................

25

7.

Європейська соціологічна асоціація....................................................

30

8.

Соціологічна асоціація України...........................................................

31

8.1.

Статут САУ...................................................................................

32

8.2.

Професійний кодекс соціолога...................................................

41

8.3.

Українська соціологічна асоціація в радянський період..........

55

9.

Історія соціологічної думки в Україні..................................................

71

9.1.

Передумови виникнення української соціології.......................

71

9.2.

Українська позитивістська соціологія........................................

73

9.3.

Антипозитивістський напрям в соціології.................................

76

9.4.

Біографічні відомості...................................................................

92

9.5.

Українська соціологія після 1991 року......................................

98

9.6.

Інформація о стані та розвитку соціології у Дніпропетровському регіоні (1965 – по н/ч) ………………

128

9.7.

Радянська соціологія у новітній історіографії ………………

136

10.

Учбово-методичне забезпечення підготовки фахівців.......................

142

10.1.

Самостоятельная работа студентов …………………………...

142

10.2.

Понятійний апарат соціологічної науки…………..…………..

152

10.2.1. Парадигми, структура та рівні соціологічного аналізу............................................................................................

152

10.2.2. Категорії соціології: образ мислення та словник дослідження..................................................................................

168

10.2.3. Про соціологічний понятійний апарат...........................

172

10.3.

Підготовка студентів до семінарських занять...........................

190

10.4.

Стратегія бібліографічного пошуку джерел соціології

191

10.5.

Методичні рекомендації до написання рефератів.....................

199

10.6.

Теми контрольних робіт з курсу «Вступ до спеціальності»

200

11.

Навчальна література з курсу «Вступ до спеціальності»....................

211

12.

Інтернет-сайти.........................................................................................

214

12.1.

Офіційні сайти міжнародних організацій................................

214

12.2.

Сайти бібліотек............................................................................

214

12.3.

Сайти соціологічних центрів та організацій...........................

216

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]