Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Proekt_pechat_Trubaytsy.docx
Скачиваний:
201
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
3.23 Mб
Скачать

Розподіл орних земель по агровиробничих групах грунтів свк «Трубайцівський» (польова сівозміна)

поля

ділянка

площа

53д

122д

123д

125д

165д

209д

55д

1

всього

153.79

 

 

 

 

 

 

 

 

1

108

 

21.92

4.26

 

48.68

17.75

15.39

 

2

45.79

 

45.79

 

 

 

 

 

2

всього

146.96

 

 

 

 

 

 

 

 

1

21.9

17.78

 

 

 

 

4.12

 

 

2

125.06

114.36

10.7

 

 

 

 

 

3

всього

141.46

 

 

 

 

 

 

 

 

1

127.52

13.49

48.15

13.57

 

 

18.43

33.88

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

13.94

 

13.94

 

 

 

 

 

4

всього

153.64

 

 

 

 

 

 

 

 

1

69.13

 

69.13

 

 

 

 

 

 

2

84.51

 

84.51

 

 

 

 

 

5

всього

169.45

 

145.31

15.4

2.04

6.7

 

 

6

всього

165.9

 

 

 

 

 

 

 

 

1

127.65

 

64.15

58.17

 

5.33

 

 

 

2

26.48

 

11.62

14.86

 

 

 

 

 

3

11.77

 

11.77

 

 

 

 

 

7

всього

155.52

101.1

50.08

 

 

4.34

 

 

Всього по сівозміні

 

1086.72

246.73

577.07

106.26

2.04

65.05

40.3

49.27

Поза сівозміною

поля

ділянка

площа

53д

122д

123д

125д

165д

209д

55д

 

1

37.32

 

 

14.4

22.92

 

 

 

 

2

50.67

 

50.67

 

 

 

 

 

 

3

9.65

 

9.65

 

 

 

 

 

 

4

5.61

 

 

5.61

 

 

 

 

Всього по сівозміні

 

103.25

0

60.32

20.01

22.92

0

0

0

2. Організація території землеволодінь та землекористування з виділенням угідь для сівозмін, виходячи з екологічних та економічних умов, формування інженерної та соціальної інфраструктури

Головна задача проекту землеустрою – встановлення такого складу, площ і розміщення угідь на перспективу, при якому створюються необхідні умови для ефективного використання та захисту земель.

Склад угідь, перш за все сільськогосподарських, і їх площі тісно пов’язані зі спеціалізацією господарства і ступенем концентрації галузей. Фактичне співвідношення угідь – один з найбільш важливих факторів, які визначають спеціалізацію виробництва. З іншої сторони, встановлена на перспективу спеціалізація потребує відповідного співвідношення угідь і їх розміщення. Історично складена структура і розміщення угідь є наслідком впливу природних і економічних умов. До природних факторів головним чином відносять рельєф, ґрунти, ступінь зволоження, глибину залягання ґрунтових вод, природну рослинність; до економічних факторів – розміщення населених пунктів, дорожньої мережі, пунктів переробки і здачі продукції, трудові ресурси і т.д.

Підвищення інтенсивності використання земельних масивів (ділянок) можливо шляхом їх корінного поліпшення в результаті складних меліоративних робіт (зрошення, осушення та ін.) або за допомогою культуртехнічних заходів (розкорчування чагарників і дрібнолісся, очищення від купин і каменів, гіпсування, вапнування, протиерозійних заходів та ін.). Поліпшені ділянки не завжди трансформують в інший вид угіддя.

При розробці проекту до складу і співвідношення угідь, їх розміщення на території враховані наступні вимоги:

  • повне, раціональне і ефективне використання всіх земель за їх природними властивостями і об’єктивною придатністю;

  • припинення деградаційних процесів;

  • забезпечення стійкої кормової бази для тваринництва;

  • мінімалізація затрат на транспортування і зберігання продукції без значних втрат;

  • створення сприятливих умов для підвищення продуктивності праці і високопродуктивного використання машинно-тракторних агрегатів;

  • мінімальні капітальні вкладення у випадках необхідності освоєння нових земель і підвищення інтенсивності використання земель, які знаходяться в обробітку, найскоріша їх окупність.

Земельні ділянки, що знаходяться у користуванні СВК «Трубайцівський» на території Трубайцівської сільської ради Хорольського району Полтавської області представляють собою два масиви ріллі, розділені балкою, яка проходить з заходу на схід.

Враховуючи природні і організаційно-господарські особливості господарства, з врахуванням застережень щодо придатності земель для вирощування сільськогосподарських культур, організовано одну семипільну польову сівозміну, а також ділянки орних земель поза сівозміною для вирощування культур на зелену масу.

В західній частині господарства розміщені сіножаті, на яких розроблена шести -ділянкова сінокосозміна. Дві ділянки сіножаті передбачені для випасу худоби.

Загальна площа господарства 1355,11 га,

з них: ріллі – 1189,97га

Сіножаті – 165,14 га

Територія орних земель складається з орендованих пайових ділянок.

В таблицях 7-8 подано розподіл паїв по орних землях господарства.

Таблиця 7

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]