Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Proekt_pechat_Trubaytsy.docx
Скачиваний:
201
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
3.23 Mб
Скачать

4.Сівозміни та чергування сільськогосподарських культур

Сівозміни є основою стабільності землеробства, оскільки вони позитивно впливають на всі важливі ґрунтові режими, насамперед, поживний і водний, а також повітряний і тепловий, сприяють активної детоксикації шкідливих речовин, визначаючи, таким чином, весь комплекс умов розвитку складного агробіоценозу, найважливішої тридцятилітньому якого є зелені рослини.

Наукові принципи побудови сівозмін передбачають правильний підбор попередників і оптимальне об'єднання одновидових культур із дотриманням припустимої періодичності їхнього повернення на те саме поле. При такій побудові сівозміни, насамперед, виконують основну біологічну функцію - фітосанітарну й дозволяють максимально зменшити обсяги застосовуваних хімічних засобів захисту рослин.

Сівозміна – важливий біологічний та агроекологічний чинник рослинництва, зміст якого полягає в науково обґрунтованому щорічному або періодичному чергуванні культур (і пару) в часі і на певній території по полях.

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції для внутрішньогосподарських потреб і продажу визначає динамічну структуру посівних площ, яка повинна враховувати:

  • природнокліматичні умови господарства, району, регіону;

  • спеціалізацію та устрій господарства;

  • ринок зерна (попит, ціна);

  • розташування господарства по відношенню до «ринку»;

  • забезпеченість матеріально-технічними ресурсами та робочою силою;

  • найбільш урожайні для даної зони культури (стабільна урожайність за останні роки);

  • реакцію попередника на урожай;

  • бути добрим попередником для основних культур (дія попередника на забур’яненість поля, ентомо- і фітосанітарний стан, строки збирання, кількість рослинних решток);

  • бізнес-оцінка структури посівних площ повинна враховувати кількість продукції та її планову грошову оцінку при зменшенні витрат засобів виробництва і праці на одиницю продукції;

  • природоохоронні вимоги.

При складанні схеми чергування сільськогосподарських культур в сівозмінах враховувались біологічні особливості кожної культури, розміщення їх по кращих попередниках, а також структура посівних площ.

Науково-обґрунтоване чергування сільськогосподарських культур сприяє кращому використанню поживних речовин ґрунту, підтриманню сприятливих фізичних властивостей ґрунту, захисту від ерозії, попередженню розповсюдження бур'янів, хвороб і шкідників сільськогосподарських культур.

З метою раціонального використання земель і біокліматичного потенціалу проектом передбачені сівозміни з гнучким чергуванням сільськогосподарських культур, що дає змогу збільшувати (крім соняшника) чи зменшувати площу посівів, замінюючи одну культуру іншою за умови біологічного споріднення їх та в залежності від попиту продукції на ринку.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2010 № 164 «Про твердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах у різних природно-сільськогосподарських регіонах» визначені припустимі межі насичення сівозмін різними культурами.

Таблиця 11

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]