Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Proekt_pechat_Trubaytsy.docx
Скачиваний:
201
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
3.23 Mб
Скачать

Економічна ефективність застосування мінеральних добрив в свк «Трубайцівський»

Показники

Сільськогосподарські культури

Озима пшениця

Ячмінь

Соняшник

Кукурудза

Гречка

Внесено мінеральних добрив, д/р,кг/га

150.00

90.00

60.00

60.00

60.00

Приріст урожаю за рахунок добрив, ц/га

40.90

8.20

14.70

56.00

6.37

Площа, га

155.25

155.25

155.25

155.24

155.25

Ціна, грн/ц

162.60

166.80

403.10

173.50

482.20

Валовий дохід,ц

6349.73

1273.05

2282.18

8693.44

988.94

Вартість приросту урожаю, тис.грн.

1032.47

212.34

919.94

1508.31

476.87

Ціна за 1 кг д.р.

5.28

5.28

5.28

5.28

5.28

Витрати на придбання і застосування добрив на 1 га, грн

792.00

475.20

316.80

316.80

316.80

Витрати на придбання і застосування добрив, тис.грн

23.29

13.97

9.32

9.31

9.32

Умовно чистий прибуток, тис.грн.

1009.18

198.37

910.63

1499.00

467.55

Розрахунки потреби в мінеральних добривах для кожного поля на конкретний рік виходить за рамки цього договору й може бути виконано окремо.

Для підвищення валових зборів зерна озимої пшениці та кукурудзи, проектом рекомендовано забезпечити господарство якісними і продуктивними сортами, гібридами та насінням для сівби. На сільськогосподарський ринок насіннєвий матеріал надходить двома каналами: імпорт та вітчизняне виробництво.

Проектом рекомендовано впровадження сортів селекційного центру ПДАА, наприклад, Сагайдак і Вільшана, які мають рівень врожайності: 63,0 ц/га та 80 ц/га відповідно. Перелік високоадаптованих сортів озимої пшениці селекційного центру ПДАА, їх характеристика та якісні показники наведені у розділі 8.2 даного проекту.

В таблиці 22 представлені проектні показники оптимального використання посівної площі, урожайності і валового збору основних сільськогосподарських культур на момент складання проекту і по проекту, тобто по спроектованій сівозміні.

Таблиця 22

Оптимальне використання ріллі, посівні площі, урожайність і валовий збір сільськогосподарських культур в свк "Трубайцівький"

Найменування культур

На момент складання проекту

По проекту

Площа

Збір продукції

Площа

Збір продукції

га

%

с 1 га, ц

усього, ц

га

%

с 1 га, ц

усього, ц

Пшениця озима

215

19.78

21.03

4521

155.25

14.29

60

9315

Гречка

50

4.6

7.54

377

155.25

14.29

12.37

1920.44

Кукурудза на зерно

180

16.56

34.53

6216

155.24

14.29

80

12419.2

Ячмінь ярий

230

21.16

16.16

3716

155.25

14.29

27

4191.75

Горох

12

1.12

12.42

149

 ----

 ----

 ----

 ----

Просо

80

7.36

29.65

2372

 ----

---- 

 -----

 -----

Соняшник

133

12.24

14.95

1988

155.25

14.29

22

3415.5

Люцерна на сіно

146.72

13.5

110

16139.2

270.48

24.89

110

29752.8

Люцерна на насіння

40

3.68

3

120

40

3.66

4

160

Усього посівів

1086.72

100.00%

х

х

1086.72

100%

х

х

Аналіз таблиць 21-22 показав:

1.Враховуючи природну родючість грунтів по господарству (табл.16), впровадження районованих сортів озимої пшениці та внесення мінеральних добрив дасть можливість отримати урожайність 60 ц/га.

2.СВК «Трубайцівський» спеціалізується на насінництві люцерни згідно заключних ліцензійних договорів про передачу права на використання наукової продукції Полтавським інститутом агропромислового виробництва ім. М.І. Вавілова УААН. Проектом передбачено ведення насінництва люцерни на площі 40 га (відповідно валовий збір - 160 ц , дохід від реалізації насіння – 480 тис. грн.).

3.Ефективне застосування мінеральних добрив підвищить урожайність основних сільськогосподарських культур , передбачених проектною сівозміною, та дасть можливість отримати умовно чистий прибуток в розмірі 4084,73 тис.грн.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]