Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Дєєва Н. Управління корпоративними фінансами Посібник .doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Яким є склад залученого капіталу?

 2. Які переваги має довгостроковий банківський кредит порівняно з фінансуванням через позики, що залучаються з фондового ринку?

 3. У чому полягають особливості оцінки позикового капіталу?

 4. Яку політику проводить корпорація щодо залучення позикового капіталу?

 5. Які фактори слід ураховувати при виборі банку для обслуговування розрахунково-кредитних операцій?

 6. Якими є умови розміщення облігацій?

 7. Які існують види облігацій?

 8. У якому порядку відображаються облігаційні позики у бухгалтерській звітності?

 9. Яким є порядок оцінки вартості облігацій?

 10. У чому полягають переваги й недоліки розміщення облігаційної позики?

 11. У чому полягає економічна сутність ефекту фінансового важеля?

 12. Які елементи входять до складу ефекту фінансового важеля?

 13. У якому порядку здійснюють розрахунок середньої процентної ставки за кредит?

 14. Що характеризує заборгованість корпорації банку?

 15. Які існують способи розрахунку ефекту фінансового важеля?

 16. Які показники використовуються для оцінки ефективності використання позикових коштів?

 17. Яка економічна сутність коефіцієнта фінансової напруженості?

 18. Що показує коефіцієнт співвідношення довгострокового і короткострокового залученого капіталу?

 19. Як розраховується узагальнений коефіцієнт фінансової стійкості?

 20. Як розраховується середній строк надання кредиту?

Тести для самоконтролю знань

 1. Строковою вважається заборгованість:

а) строк погашення якої не перевищує 12 місяців;

б) строк погашення якої перевищує 12 місяців;

в) строк погашення якої за умовами договору не настав або продовжений.

 1. Акціонерне товариство може розміщувати облігації:

а) за рішенням ради директорів;

б) за рішення місцевих органів влади;

в) за вибором більшості голосів.

 1. Номінальна вартість усіх випущених облігацій:

а) повинна перевищувати розмір статутного капіталу товариства;

б) не повинна перевищувати розмір статутного капіталу товариства;

в) має дорівнювати розміру статутного капіталу товариства.

 1. Розміщення облігацій без забезпечення:

а) дозволяється не раніше п’ятого року діяльності товариства за умов відповідного затвердження до цього часу чотирьох річних балансів;

б) не дозволяється;

в) дозволяється не раніше третього року діяльності товариства за умов відповідного затвердження до цього часу двох річних балансів.

 1. Нарахування належного доходу (відсотків або дисконту) за розміщеними облігаціями емітент відображає:

а) у складі витрат від інвестиційної діяльності у тих звітних періодах, до яких належать дані відрахування;

б) у складі операційних витрат у тих звітних періодах, до яких належать дані відрахування;

в) у складі витрат від фінансової діяльності у тих звітних періодах, до яких належать дані відрахування.

 1. Вартість позиченого капіталу, що залучається за рахунок емісії корпоративних облігацій, оцінюють на основі:

а) ставки купонного процента, що формує суму періодичних купонних виплат;

б) суми дисконту, що виплачується при погашенні;

в) загальної суми емісії корпоративних облігацій.

 1. Ключове завдання роботи фінансиста полягає в тому, щоб:

а) виключити всі ризики;

б) прийняти розумні, наперед прораховані ризики в межах позитивного потенціалу;

в) виключити заборгованість корпорації банку.

 1. Коефіцієнт фінансової напруженості показує:

а) частину позичених коштів у валюті балансу позичальника;

б) ступінь фінансової незалежності позичальника від позичених коштів;

в) ступінь залежності корпорації від довгострокових кредитів і акціонерів.

 1. Коефіцієнт залучення коштів показує:

а) відношення між кредиторською і дебіторською заборгованістю корпорації;

б) ступінь фінансової незалежності позичальника від позичених коштів;

в) ступінь залежності корпорації від позик місцевих органів влади.

 1. Коефіцієнт капіталізації показує:

а) відношення прибутку до суми власного капіталу підприємства;

б) ступінь фінансової незалежності позичальника від позичених коштів;

в) ступінь залежності корпорації від її довгострокових кредитів і акціонерів.