Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Дєєва Н. Управління корпоративними фінансами Посібник .doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. У чому полягає роль корпорацій на фінансовому ринку?

 2. Які сегменти включає в себе фінансовий ринок?

 3. Назвіть основних учасників фінансового ринку.

 4. Чим відрізняються первинний і вторинний фінансові ринки?

 5. Які основні параметри характеризують фінансовий ринок як об’єкт управління?

 6. Які види товару пропонуються на внутрішньому фінансовому ринку?

 7. На які цілі використовуються кошти, отримані з фінансового ринку?

 8. Які операції здійснюють корпорації з власними цінними паперами на фондовому ринку?

 9. Яка роль корпоративних облігацій у діяльності АТ?

 10. Які цінні папери, крім акцій і облігацій, можуть використовувати корпорації у своїй діяльності?

 11. У чому полягають особливості емісії і розміщення акцій на первинному ринку?

 12. Для чого акціонерні товариства можуть викупати власні акції?

 13. Що розуміють під рефінансуванням облігацій?

 14. Які особливості формування корпоративних цінних паперів в Україні?

 15. Визначте основні етапи розвитку фондового ринку в Україні.

 16. Що собою являє державне регулювання фондового ринку?

 17. Які форми державного регулювання ринку цінних паперів можуть застосовуватися в Україні?

 18. У чому полягає регламентація правил реєстрації випусків цінних паперів?

 19. Що передбачає державне регулювання цінних паперів?

 20. Які є основні засоби контролю за функціонуванням фінансового ринку?

Тести для самоконтролю знань

 1. Об’єктивною передумовою функціонування фінансового ринку є:

а) розбіжність між потребами в грошових ресурсах у суб’єктів господарювання і наявністю джерел покриття даних потреб;

б) наявність цінних паперів;

в) наявність у національному господарстві реальних власників.

 1. На фінансовому ринку продають і купують такі види цінних паперів:

а) пайові (акції) цінні папери;

б) дольові (акції) і боргові (облігації) цінні папери;

в) боргові (облігації) цінні папери.

 1. Місткість фінансового ринку – це:

а) фактичний річний обсяг продажу певного виду цінних паперів;

б) плановий обсяг продажу певного виду цінних паперів;

в) можливий річний обсяг продажу певного виду цінних паперів при певному співвідношенні попиту і пропозиції на нього.

 1. Якщо попит на фінансові активи нижчий за пропозицію, то це означає, що:

а) на ринку перебувають цінні папери, які не знаходять більше покупців, і ціни на них падають;

б) на ринку покупців більше, ніж цінних паперів, і ціни на них падають;

в) на ринку покупців більше, ніж цінних паперів, і ціни на них зростають.

 1. Між ризиком і дохідністю існує така залежність:

а) не існує;

б) пряма;

в) обернена.

 1. Кошти, що надійшли акціонерним компаніям з фінансового ринку:

а) підвищують їх фінансову стійкість і платоспроможність;

б) зменшують їх фінансову стійкість і платоспроможність;

в) не впливають на їх фінансову стійкість і платоспроможність.

 1. Протягом якого строку після закінчення терміну підписки ВАТ подає до реєстраційного органу звіт про результати підписки на акції?

а) місяць;

б) 10 днів;

в) 15 днів.

 1. Спред – це:

а) прямі витрати емітента, тобто різниця між ціною, яку отримує емітент, і ціною, за якою андерайтери продають акції;

б) витрати на реєстрацію, оплату праці юристів, аудиторів;

в) витрати керівництва компанії на організацію нової емісії.

 1. В Україні рейтинг цінних паперів визначається:

а) фондовою біржею;

б) Асоціацією позабіржової фондової торговельної системи (ПФТС);

в) Національною депозитарною системою.

 1. В Україні корпоративні ціні папери з’явилися таким чином:

а) з об’єктивних причин;

б) були штучно ініційовані програмою приватизації та корпоратизації державних підприємств;

в) внаслідок наявності зарубіжних інвесторів.