Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Фінансова політика держави Ден. Маг.2010.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
771.58 Кб
Скачать

Модуль 1. Фінансова політика держави як засіб макроекономічного регулювання

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи формування

фінансової політики держави

Тема 1. Фінансова політика – складова частина економічної і соціальної політики держави

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань з питань фінансової політики держави.

План вивчення теми

1. Основні сучасні економічні теорії активного втручання держави у макроекономічні процеси.

2. Інститути державної фінансової політики.

Методичні рекомендації

При вивченні першого питання важливо з’ясувати основні сучасні економічні теорії активного втручання держави у макроекономічні процеси, а саме: теорію Дж. М. Кейнса про роль і місце держави у суспільному відтворенні, про значення державних фінансів; Закон А. Вагнера; дослідження Е. Деоніса японського “економічного дива”.

У другому питанні необхідно визначити інститути державної фінансової політики та з’ясувати їх функції. До них відносяться: органи загальнодержавного управління; Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; місцеві державні адміністрації; органи місцевого самоврядування; органи державної виконавчої влади; Міністерство фінансів України; місцеві фінансові органи; Державне казначейство України; Державна контрольно-ревізійна служба України; Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України; Державна податкова адміністрація України; податкова міліція; фінансові управління та відділ міністрів; Національний банк України; асоціація фінансистів України.

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

Після вивчення програмного матеріалу необхідно виконати самостійну роботу:

 1. Вивчити та опрацювати відповідну літературу з питань теми.

 2. Скласти опорний конспект з розглянутих питань.

Питання для самоконтролю знань

  1. Дайте визначення поняттю економічна політика держави.

  2. Дайте визначення фінансова політика держави.

  3. Які цілі реалізує економічна та фінансова політика держави?

  4. Що є метою та завданням державної фінансової політики.

  5. Назвіть об’єкти та суб’єкти державної фінансової політики.

  6. Назвіть основні концепції макрорегулювання економіки.

  7. В чому полягає суть закону А.Вагнера?

  8. В чому полягають повноваження Верховної Ради України?

  9. Назвіть основні напрямки діяльності Кабінету Міністрів.

  10. Які функції покладено на органи місцевого самоврядування?

  11. Назвіть основні завдання Міністерства фінансів України.

  12. Назвіть основні завдання Державного казначейства.

  13. Назвіть основні завдання Головного контрольно-ревізійного управління.

  14. Назвіть основні інститути здійснення фінансової політики держави.

  15. Яким загальнодержавним органам належить важлива роль у формуванні сучасної фінансової політики?

  16. Які інститути займаються розробкою та здійсненням:

 • бюджетної політики;

 • податкової політики;

 • грошово-кредитної політики;

 • соціальної політики;

 • інвестиційної політики?

  1. Розкрийте завдання та функції діяльності Міністерства фінансів України.