Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Фінансова політика держави Ден. Маг.2010.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
771.58 Кб
Скачать

Література

(1 – 14, 16 – 19, 21 - 25)

Тема 2. Механізм реалізації державної фінансової політики

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань з питань механізму реалізації державної фінансової політики

План вивчення теми

1. Підсистеми фінансового механізму реалізації державної фінансової політики.

2. Економічні методи регулювання державної політики.

Методичні рекомендації

При вивченні першого питання необхідно насамперед з’ясувати сутність фінансового механізму як сукупності форм і методів організації фінансових відносин, а потім визначити підсистеми фінансового механізму реалізації державної фінансової політики, форми фінансового забезпечення, форми фінансового регулювання, прямі та непрямі методи державної фінансової політики.

У другому питанні слід зосередити увагу на економічних методах регулювання в процесі проведення державної політики: фіскальної політики, бюджетної та податкової політики, грошово-кредитної політики. Окремо потрібно розглянути характер взаємодії фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою.

Завдання до самостійної роботи

щодо вивчення навчального матеріалу

Після вивчення програмного матеріалу необхідно виконати самостійну роботу:

  1. Вивчити та опрацювати відповідну літературу з питань теми.

  2. Скласти опорний конспект з розглянутих питань.

Питання для самоконтролю знань

 1. Назвіть основні етапи реалізації фінансової політики.

 2. Сформуйте поняття фінансовий механізм.

 3. Назвіть основні елементи фінансового забезпечення.

 4. Назвіть шляхи здійснення фінансового регулювання.

 5. Що входить до складу фінансових ресурсів держави?

 6. Які методи державної фінансової політики ви знаєте?

 7. В чому полягає сутність державного регулювання економіки, назвіть його основні інструменти?

Література

(1 – 14, 16 – 19, 21 - 25)

Змістовий модуль 2. Сучасні тенденції

та перспективи розвитку фінансової політики держави

Тема 3. Фінансова стратегія і фінансова тактика

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань з питань фінансової стратегії і фінансової тактики держави.

План вивчення теми

1. Стратегічні пріоритети розвитку, концепція розвитку фінансової політики України.

2. Об’єкти і суб’єкти державної регіональної фінансової політики.

3. Мета та завдання державної фінансової політики на мікроекономічному рівні.

Методичні рекомендації

У першому питанні стратегічні пріоритети розвитку, концепція розвитку фінансової політики України, необхідно визначити, що являє собою фінансова стратегія держави, які тактичні та оперативні цілі можуть бути покладені в основу її розвитку. При цьому необхідно з’ясувати стратегічну мету державної фінансової політики на макроекономічному рівні.

У другому питанні слід визначити об’єкти і суб’єкти державної регіональної фінансової політики, її принципи та складові частини. При цьому необхідно усвідомити, що саме місцеві бюджети є фінансовою основою соціально-економічного розвитку регіону.

Що стосується третього питання, то воно є логічним продовженням двох попередніх питань. Проте тут доречно більш детально з’ясувати та проаналізувати мету та завдання державної фінансової політики на мікроекономічному рівні, а також механізм проведення необхідних перетворень для досягнення економічного зростання, напрями здійснення державної фінансової підтримки підприємства. Окремо слід зосередити увагу на визначенні основних напрямів розвитку фінансової політики підприємства та її складових елементів, а також характерних особливостей фінансової стратегії підприємства.