Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Фінансова політика держави Ден. Маг.2010.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
771.58 Кб
Скачать

5.1. Індивідуальні завдання (теми рефератів) та індз (теми тез доповідей)

1. Фінансова політика України: теорія та практика становлення.

2. Особливості розвитку сучасної фінансової політики України.

3. Роль науково-дослідних інститутів у проведенні державної фінансової політики.

4. Сучасна фінансова політика як один з головних важелів державного регулювання економічних процесів та її роль у період економічної кризи.

5. Роль економічних методів регулювання у проведенні сучасної фінансової політики держави та у забезпеченні економічного зростання.

6. Оцінка впливу фінансової політики на економічні процеси.

7. Фінансова стратегія і фінансова тактика регіональної фінансової політики в Україні.

8. Державний бюджет як інструмент реалізації фінансової політики держави в Україні.

9. Фінансове забезпечення соціальної функції держави в Україні.

10. Напрями розвитку грошово-кредитної та валютно-курсової політики на ринку цінних паперів.

11. Оцінка впливу податкової політики на економічні процеси.

12. Напрями підвищення ефективності фінансового забезпечення реалізації функцій держави в Україні.

13. Податкова політика та економічний розвиток регіонів: теорія та практика.

14. Фінансова стійкість регіонів та дієвість регіональної податкової політики.

15. Напрями удосконалення податкової політики в контексті регіонального розвитку та фінансової стійкості.

16. Фактори фінансової стійкості держави та регіонів.

17. Економічне співробітництво України з Європейським союзом у контексті розвитку її зовнішньої функції.

18. Інвестиційний бюджет – важливий інструмент інвестування виробництва в Україні та її регіонах.

19. Механізми забезпечення інвестиційної активності засобами економічної діяльності держави.

20. Перспективи удосконалення фінансової політики в Україні.

21. Бюджетна політика у контексті переходу України до стратегії стійкого розвитку.

22. Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання.

23. Інституціональні та макроекономічні умови формування фінансової політики України.

24. Бюджетний кодекс України в контексті бюджетної реформи.

25. Сутність і різновиди фінансових криз.

26. Проблеми й перспективи фінансування розвитку пріоритетних галузей економіки України.

27. Наслідки фінансової глобалізації для України.

28. Удосконалення процесу бюджетування в Україні.

29. Кредити міжнародних фінансових організацій як джерело фінансування пріоритетних галузей економіки України.

30. Кредитні ризики та їх наслідки для банківської системи України в умовах поглиблення фінансової кризи.

31. Фінансова політика різних держав у стимулюванні економічного розвитку.

32. Розвиток інвестиційних процесів у зарубіжних країнах.

33. Уніфікація процесів оподаткування інвестицій на міжнародному рівні.

34. Бюджетна політика реалізації стратегічних цілей розвитку регіонів та стимулювання малого бізнесу.

35. Удосконалення бюджетної політики підтримки малих підприємств.

  1. Напрями поглиблення та оптимізації співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями.

  2. Вплив фінансової політики на інфляційні процеси.

  3. Сучасна фінансова політика України та зарубіжних країн.