Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Фінансова політика держави Ден. Маг.2010.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
771.58 Кб
Скачать

Проблемні питання семінарського заняття

1. Які стратегічні цілі сучасної державної фінансової політики і яким цілям, на вашу думку, слід надавати пріоритет?

2. Які, на вашу думку, недоліки сучасної концепції розвитку фінансової політики України?

3. Які, на вашу думку, заходи необхідно вжити для подолання недоліки сучасної концепції розвитку фінансової політики України?

4. Чи можна назвати місцеві бюджети України фінансовою основою соціально-економічного розвитку регіонів?

5. Які, на вашу думку, заходи необхідно вжити для зміцнення місцевих бюджетів України?

Ситуаційні завдання

1. Визначте та проаналізуйте стратегічні цілі державної фінансової політики. Зробіть відповідні висновки.

2. Проаналізуйте концепцію розвитку фінансової політики України. Зробіть відповідні висновки.

3. Визначте та проаналізуйте тактичні і оперативні цілі державної фінансової політики на макроекономічному рівні. Зробіть відповідні висновки.

4. Визначте та проаналізуйте напрями державної фінансової підтримки підприємства. Зробіть відповідні висновки.

5. Визначте та проаналізуйте складові фінансової політики підприємства та фінансову стратегію підприємства. Зробіть відповідні висновки.

Тестові завдання

  1. Економічна сутність фінансової політики полягає у:

а) встановленні норм оподаткування;

б) забезпеченні матеріального достатку населення;

в) розподілі і перерозподілі валового внутрішнього продукту між галузями економіки, територіями й верствами населення;

г) обґрунтуванні пропозицій для розумного ведення господарства.

  1. Головними функціями фінансової системи є:

а) фіскальна і стимулююча;

б) планування і прогнозування;

в) розподільча і контрольна;

г) законодавча і виконавча;

д) накопичувальна й розподільча.

  1. Фінансовий механізм це:

а) механізм використання бюджетних ресурсів;

б) сукупність способів і форм організації бюджетних відносин, що застосовується суспільством з метою вирішення соціально-економічних проблем розвитку країни;

в) механізм управління бюджетним процесом та бюджетними відносинами;

г) механізм формування бюджетних ресурсів;

д) механізм контролю за використанням бюджетних ресурсів.

  1. До функцій фінансової політики належать:

а) розподільча і контрольна;

б) економічна і соціальна;

в) фіскальна, розподільча, стимулююча;

г) фіскальна, економічного регулювання, вирівнювання доходів.

  1. Основними способами реалізації фінансової політики є:

а) бюджетне планування та резервування;

б) бюджетний моніторинг та бюджетна статистика;

в) бюджетна стратегія та тактика;

г) бюджетне планування, прогнозування та програмування;

д) бюджетне стимулювання і бюджетне обмеження.

  1. До фінансових стимулів належать:

а) норми бюджетного забезпечення;

б) податкові ставки;

в) бюджетні кредити;

г) ставки заробітної плати;

д) розміри дотацій.

  1. Основою розробки фінансової стратегії є:

а) бюджетне прогнозування;

б) бюджетне планування;

в) бюджетний процес;

г) бюджетна класифікація.

  1. Основою розробки фінансової тактики є:

а) бюджетне прогнозування;

б) бюджетне планування;

в) бюджетний процес;

г) бюджетна класифікація.

  1. Результативні показники виконання фінансових програм поділяються на:

а) показники витрат, показники продукту, показники ефективності, показники якості;

б) розрахункові, статистичні;

в) кількісні, якісні, комбіновані;

г) нормативні, балансові, предметно-цільові.