Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Фінансова політика держави Ден. Маг.2010.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
771.58 Кб
Скачать

Передмова

Фінансова політика держави спрямована на вирішення певних завдань, що стоять перед суспільством. Цим завданням підпорядковуються й організації фінансових відносин у суспільстві, і процеси руху та розміщення фінансових ресурсів, і пропорції між їх централізацією та децентралізацією, і порядок формування, розподілу та перерозподілу доходів, і спрямованість витрат окремих суб’єктів підприємницької діяльності, громадян та держави, і структурне співвідношення між окремими сферами та ланками фінансової системи, і характер взаємовідносин між ними, і пропорції між індивідуальним та суспільним споживанням.

Фінансова політика відображає суб’єктивну сторону функціонування фінансів. Самі по собі фінанси і фінансова система є об’єктивними явищами. Вони існують не залежно від волі окремих суб’єктів фінансових відносин і загалом відображають об’єктивні закономірності розвитку. Але механізм функціонування фінансів, організація фінансових відносин і рух грошових потоків, хоча і підпорядковані цим об’єктивним закономірностям, не спрацьовують самі по собі. Їх організовують конкретні суб’єкти, які керуються багатьма чинниками політичного та економічного характеру, поєднуючи при цьому як загальносуспільні, так і власні інтереси. Тому фінансова політика завжди є переплетінням широкої гами різноманітних інтересів окремих політичних партій і владних структур, центральних і місцевих органів влади та управління, різних верств населення тощо.

Завдання вивчення фінансової політики полягає в тому, щоб розглядаючи ту чи іншу форму фінансових відносин держави розуміти їх сутність: що вони відображають, як впливають на поведінку їх суб’єктів та як позначаються на інтересах цих суб’єктів, як враховуються при цьому інтереси окремих фізичних і юридичних осіб та держави, яка результативність фінансового впливу на соціально-економічний розвиток країни в цілому та добробут її громадян і фінансовий стан підприємств. Тільки на основі таких усебічних і ґрунтовних знань державної фінансової політики можливе в подальшому успішне вивчення окремих сфер і ланок фінансової системи.

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни “Фінансова політика держави”, яку включено до навчальних планів за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” за спеціальностями “Оподаткування” та «Фінанси», який спрямований на здобуття ґрунтовних знань з найважливіших питань та особливостей сучасної фінансової політики держави.

Метою видання навчально-методичного посібника є надання знань в галузі мобілізації, розподілу і використання фінансових ресурсів з метою досягнення певних економічних, соціальних, міжнародних цілей, підпорядкованих реалізації інтересів держави і суспільства.

Структурними складовими навчально-методичного посібника є: програма навчальної дисципліни; розподіл балів, що присвоюються студентам, методичні рекомендації та завдання до самостійної та індивідуальної роботи студентів; завдання та методичні рекомендації до семінарських занять; підсумковий контроль знань та вмінь студентів, список рекомендованої літератури.