Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Фінансова політика держави Ден. Маг.2010.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
771.58 Кб
Скачать

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

Після вивчення програмного матеріалу необхідно виконати самостійну роботу:

 1. Вивчити та опрацювати відповідну літературу з питань теми.

 2. Скласти опорний конспект з розглянутих питань.

Питання для самоконтролю знань

 1. Назвіть основні напрями розвитку фінансової політики України на сучасному етапі.

 2. Розкрийте найважливіші завдання у сфері бюджетної політики та шляхи їх вирішення.

 3. На яких напрямках повинна бути сконцентрована державна інвестиційна політика?

 4. Охарактеризуйте програму розвитку інвестиційної діяльності на сучасному етапі. Як Ви гадаєте чи реалізуються її положення чи ні?

 5. Чи вірно твердження, що створення ефективної фінансової системи України неможливе без розвитку фондового ринку?

 6. Назвіть головні тенденції розвитку фондового ринку України.

 7. Розкрийте взаємозв’язок податкової політики та принципів оподаткування.

 8. Що є головним завданням у соціальній сфері?

 9. Як взаємопов’язані бюджетна, податкова і соціальна політики держави?

Література

(1 – 14, 15, 16, 20 - 25)

Тема 5. Україна і міжнародні фінансові інституції

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань з питань функціонування і розвитку міжнародних фінансових інституцій

План вивчення теми

 1. Співпраця України з міжнародними фінансовими інституціями.

 2. Напрями поглиблення та оптимізації співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями.

Методичні рекомендації

При вивченні першого питання необхідно визначити міжнародні фінансові інституції та з’ясувати форми взаємовідносин України з Міжнародним валютним фондом (МВФ), взаємовідносини з Групою Світового банку, міжнародним банком реконструкції та розвитку (МИРР), міжнародною фінансовою корпорацією (МФК), міжнародною асоціацією розвитку (МАР), міжнародним центром розв’язання спірних питань у сфері інвестицій, багатостороннім агентством по гарантіях інвестицій (БАГІ), взаємовідносини з ЄБРР, з Чорноморським банком торгівлі та розвитку. Окремо слід розглянути форми та види надання кредитної допомоги в рамках офіційної допомоги для розвитку, можливі альтернативи залучення міжнародної технічної допомоги.

У другому питанні необхідно з’ясувати напрями поглиблення та оптимізації співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями.

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

Після вивчення програмного матеріалу необхідно виконати самостійну роботу:

1. Вивчити та опрацювати відповідну літературу з питань теми.

2. Скласти опорний конспект з розглянутих питань.

Питання для самоконтролю знань

 1. Які напрями охоплюють міжнародні фінансові відносини?

 2. Що являють собою міжнародні фінанси?

 3. Що таке міжнародні фінансові інститути?

 4. Які міжнародні фінансові інститути серед зовнішніх фінансових джерел мають найбільший потенціал?

 5. Як склались взаємовідносини України з МВФ?

 6. Розкрийте етапи співпраці України з МВФ.

 7. Назвіть склад Групи Всесвітнього банку.

 8. Які функції і напрями діяльності Міжнародного банку реконструкції і розвитку?

 9. Які функції і сфери діяльності Європейського банку реконструкції і розвитку?

 10. Якими основними нормативно-правовими актами регулюється членство України в міжнародним фінансових організаціях?

 11. В чому суть “офіційної допомоги розвитку”?

 12. Розкрийте стратегічні напрями залучення міжнародної технічної допомоги.

 13. Охарактеризуйте напрями поглиблення та оптимізації співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями.

 14. На яке міністерство покладена функція координації залучення в Україну грошових коштів з зовнішніх джерел?