Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Фінансова політика держави Ден. Маг.2010.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
771.58 Кб
Скачать

10. Будучи фінансовим планом держави, державний бюджет:

а) є постановою Кабінету Міністрів;

б) є Указом Президента;

в) має силу закону, прийнятого Верховною Радою.

Ключові терміни та поняття: фінансова політика; фінансова стратегія держави; фінансова тактика держави; фінансова стратегія і фінансова тактика регіональної фінансової політики; об’єкти і суб’єкти державної регіональної фінансової політики; принципи державної регіональної фінансової політики; місцеві бюджети; фінанси підприємств; фінансова політика підприємництва; фінансова політика підприємства; фінансова стратегія підприємства.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Фінансова стратегія і фінансова тактика регіональної фінансової політики в Україні.

Література

(1 – 14, 16 – 19, 21 - 25)

Семінарське заняття № 2

Тема 4. Напрями розвитку фінансової політики держави

Мета заняття:

поглибити, систематизувати і закріпити знання щодо:

 • напрямів розвитку бюджетної, податкової та інвестиційної політики.

План семінарського заняття

1. Напрями розвитку бюджетної політики.

2. Напрями розвитку податкової політики.

3. Напрями розвитку інвестиційної політики.

Методичні рекомендації

При розгляді питань даної теми важливо насамперед з’ясувати сутність, цілі та критерії бюджетної, податкової та інвестиційної політики держави. Далі слід розглянути кожен вид державної політики окремо.

Особливої уваги потребує з’ясування напрямків розвитку бюджетної, податкової та інвестиційної політики, факторів, що їх визначають. При цьому треба врахувати, що кожен вид політики проводиться виходячи з певних аксіом та принципів, які в свою чергу відображають їх завдання. Це викликає необхідність виділення цих принципів та детального їх розгляду.

Окрім того, у кожному питанні необхідно акцентувати увагу на проблемах та перепонах у проведенні зазначених видів політики в Україні.

Проблемні питання семінарського заняття

 1. Розкрийте найважливіші завдання у сфері бюджетної політики та шляхи їх вирішення.

 2. На яких напрямках повинна бути сконцентрована державна інвестиційна політика?

 3. Охарактеризуйте стратегічну програму розвитку інвестиційної діяльності в Україні. Як Ви гадаєте чи реалізуються її положення чи ні?

 4. Розкрийте взаємозв’язок сучасної податкової політики України та принципів оподаткування.

 5. Як взаємопов’язані бюджетна, податкова і соціальна політики держави?

Ситуаційні завдання

 1. Визначте та проаналізуйте напрями розвитку бюджетної політики. Зробіть відповідні висновки.

 2. Визначте та проаналізуйте напрями розвитку податкової політики. Зробіть відповідні висновки.

 3. Визначте та проаналізуйте напрями розвитку інвестиційної політики. Зробіть відповідні висновки.

 4. Визначте та проаналізуйте напрями розвитку соціальної політики. Зробіть відповідні висновки.

 5. Визначте та проаналізуйте напрями розвитку грошово-кредитної та валютно-курсової політики. Зробіть відповідні висновки.

 6. Визначте та проаналізуйте напрями розвитку політики на ринку цінних паперів. Зробіть відповідні висновки.